Friday , August 14 2020

Boston

นางปติปูชิกา (แปลว่า หญิงผู้บูชาสามี)

นางปติปูชิกา (แปลว่า หญิงผู้บูชาสามี) อยู่ที่กรุงสาวัตถี นางแต่งงานเมื่ออายุ 16 ปี และมีบุตร 4 คน นางเป็นหญิงที่มีคุณธรรม ใจบุญใจกุศล ชอบถวายภัตตาหารและปัจจัยอย่างอื่นๆแก่พระภิกษุสงฆ์ นางมักจะเข้าไปในวัดและช่วยทำความสะอาดบริเวณวัด ตักน้ำใส่ตุ่ม ...

อ่านท

เรื่องมหาศาลา

มีศาลาใหญ่หลังหนึ่ง มีประตูเข้าออกได้เพียง ๒ ประตู คือ ชาติทวารและมรณทวาร บนเพดานของศาลาประดับด้วยโคมไฟใหญ่ ๒ ดวง ชื่อ ตาวัน ดวงหนึ่ง และ ตาคืน อีกดวงหนึ่ง ...

อ่านท

เรื่อง เอาอย่างราชสีห์

นานมาแล้วราชสีห์ตัวหนึ่งอยู่ในถ้ำ ณ หิมวันตประเทศ วันหนึ่งฆ่าควายกินเป็นอาหารแล้วดื่มน้ำกำลังเดินกลับสู่คูหาที่อาศัย สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเห็นราชสีห์นั้นในระยะกระชั้นชิดไม่อาจหลบหนีได้ทันจึงฟุบลง ราชสีห์ถามว่า อะไรกันนี่? สุนัขจิ้งจอกจึงกล่าวตอบว่า เจ้าประคุณผู้เป็นใหญ่ ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นคนรับใช้ท่าน ราชสีห์จึงว่า ถ้าอย่างนั้นเจ้าจงมาด้วยกัน ราชสีห์พาสุนัขจิ้งจอกนั้นไปสู่ที่อยู่ของตน นำเนื้อที่เหลือจากตนกินมาเลี้ยงดูสุนัขจิ้งจอกทุกวัน จนสุนัขจิ้งจอกนั้นอ้วนพีเพราะกินอาหารอันเป็นเดนของราชสีห์ ...

อ่านท

กาลกรรณีย่อมไม่ร่วมกับสิริ

ครั้งนั้น มีมาณพคนหนึ่ง ชื่อปิงคุตตระเป็นชาวมิถิลา ไปกรุงตักกศิลาเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เรียนได้รวดเร็ว มาณพนั้นให้ทรัพย์เครื่องตอบคุณอาจารย์แล้วจึงลากลับบ้าน ก็ธรรมเนียมมีอยู่ว่า ถ้าธิดาในสกุลนั้นเป็นผู้เจริญวัย อาจารย์ต้องยกให้แก่ศิษย์ผู้ใหญ่ อาจารย์นั้นมีธิดาอยู่คนหนึ่ง มีรูปงามเปรียบด้วยเทพอัปสร ลำดับนั้น อาจารย์กล่าวกะปิงคุตตรมาณพนั้นว่า เราให้ธิดาแก่เจ้า เจ้าจงพาไปด้วย ...

อ่านท

เจ้าหญิงเหนื่อยรัก กับ ชายนิรนาม

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเจ้าหญิงรูปงามองค์หนึ่งซึ่งรู้สึกแย่และผิดหวังกับความรักที่เจ้าชายจากเมืองต่าง ๆ ที่มาคอยมอบคำหวานและของกำนันต่างๆให้แก่เจ้าหญิง ไม่ว่าจะกี่รายต่อกี่รายก็หวังเพียงแต่จะครอบครองความงดงามทางกายของเจ้าหญิงเท่านั้น หาได้จริงใจรักเจ้าหญิงไม่ ด้วยความเบื่อหน่ายและเซ็งเป็ดของเจ้าหญิงจึงได้มีคำสั่งออกไปว่า ห้ามมิให้ชายผู้ใดเข้ามาในปราสาทของเจ้าหญิงโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งได้เชิญเหล่าเจ้าชายพวกนั้นกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่ง ก็มีชายแปลกหน้ามาที่ปราสาทของเจ้าหญิงเพื่อขอพบกับเจ้าหญิงผู้นั้น และชายผู้นั้นได้อ้างว่าตนรู้จักกับเจ้าหญิงมาก่อน จนในที่สุดเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของเจ้าหญิงเข้าและพระนาง ก็ได้ออกมาดูชายผู้นั้นด้วยพระองค์เอง ใช่แล้ว ...

อ่านท

“เพื่อน 2 คน ”

การทำงานด้านการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา จำเป็นต้องมีเรื่องเล่าที่เป็นกรณีศึกษามากๆ เพื่อให้ผู้ฟังมองเห็นภาพ และจดจำเรื่องที่เราพูดได้ง่ายขึ้น ผมจึงต้องหมั่นอ่านนิทานที่ให้แง่คิดต่างๆไว้มากๆ เพื่อให้การหยิบมาใช้เป็นอัตโนมัติ เมื่อพูดถึงก็หยิบนิทานมาเล่าได้ทันที ซึ่งปัจจุบันในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนั้นผมก็มีเรื่องเล่า และนิทานต่างๆที่หยิบยืมมาจากที่ต่างๆหลายสิบเรื่องอยู่ แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งรู้สึกว่าใช้บ่อยมากในช่วงนี้ และให้ความหมายดีจริงๆ เวลาเล่าแล้วก็รู้สึกเข้าถึงนิทานนั้นด้วย เลยขอมาเล่าให้ฟังครับ ณ ...

อ่านท

ข่าวสังคมบอสตัน ประจำวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2016

อำนาจแห่งความโกรธ ในอดีตกาล พระนางพิมพาจุติจากพรหมโลก มาเกิดเป็นกุมารีงดงามในตระกูลมั่งคั่งในแคว้นกาสี ส่วนพระโพธิสัตว์ก็จุติจากพรหมโลกมาเกิดเป็นบุตรพราหมณ์ผู้มั่งคั่งชาวกาสีเช่นเดียวกัน บิดามารดาตั้งชื่อให้ว่า โพธิกุมาร ครั้นเจริญวัยขึ้น โพธิกุมาร ก็ได้ไปเรียนสรรพวิชาที่เมืองตักกศิลา เมื่อโพธิกุมารสำเร็จการศึกษาแล้ว บิดามารดาจึงจัดการนำกุมารีนั้นมาให้เป็นภรรยา เนื่องจากจุติมาจากพรหมโลกทั้งคู่ ทั้งสองจึงไม่มีใจในการครองเรือนเลย แม้จะอยู่ร่วมห้องกัน ...

อ่านท

ข่าวสังคมบอสตัน ประจำวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2016

บุคคลควรกล่าวแต่คำสัตย์จริง สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี โกกาลิกภิกษุไม่พอใจในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระสารีบุตร ...

อ่านท

ข่าวสังคมบอสตัน ประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2016

จุดเด่นและจุดด้อย นิทานอีกเรื่องจากหนังสือที่มีชื่อว่า นิทานคุณธรรม ซึ่งเรียบเรียงโดย เขียน-นิทัศน์ ธีระวิทย์ ซึ่งถือว่าเป็นอีก 1 เรื่องที่ต้องการจะแบ่งปันให้กับท่านทั้งหลายได้เรียนรู้และนำไปเป็นข้อคิดให้แก่ชีวิตของเราได้ กาลครั้งหนึ่ง มีกษัตริย์องค์หนึ่ง ทรงมีพระโอรสสามพระองค์ ซึ่งวัน ๆ เอาแต่หาเรื่องขุดคุ้ยข้อเสีย ...

อ่านท

ข่าวสังคมบอสตัน ประจำวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2015

นายข้าวเย็น ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งยากจนมาก แต่เป็นพ่อและแม่ก็พยายามเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวที่ชื่อเย็นมาด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนกระทั่งเมื่อเย็นอายุได้ 15 ปี พ่อและแม่ก็สิ้นบุญไปพร้อมๆ กัน เย็นออกเดินทางจากบ้าน ระเหเร่รอนไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ชนิดที่เรียกว่าไปตายเอาดาบหน้า เพราะตัวเองไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรติดตัวและวิชาความรู้ก็ไม่มี เขาได้ไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ...

อ่านท