Monday , August 26 2019
 • “นสพ.สยามมีเดีย” จัดเลี้ยงอาหารเย็นและจัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน” บรรยายโดยนายสนธิญาญ ชื่นฤทัยในธรรม

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 ที่ร้านอาหารเครื่องเทศ ถนนฮอลลีวูด “นสพ.สยามมีเดีย” จัดเลี้ยงอาหารเย็นและจัดบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนไทยโพ้นทะเลในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน” บรรยายโดยนายสนธิญาญ ชื่นฤทัยในธรรม ซีอีโอ ของบริษัท เดอะ เนชั่น กรู๊ป ไทยแลนด์ ได้ให้ความกระจ่างแก่ผู้เข้ารับฟังถึงการเลือกตั้งแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญแก่ผู้ลงคะแนนเสียงทุกเสียง พร้อมชี้ให้รัฐบาลระวังจุดอ่อนในเรื่องการคอรัปชั่น และจากที่นั่งจำนวนจำกัดทำให้รับจองและเปิดให้เข้าฟังได้เพียง100 คน มีผู้เข้ารับฟัง อาทิเช่น ดำรงค์ หุ่นสุวรรณ-ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์-ตัน พัฒนะ-จีน่า ปรีชา -วรนุช บุญประกอบ-อรวรรณ เกตุพงษ์สุดา ฯลฯ(ปชส.โดย.. อภิมณฑ์ อเกรสติ )

 • “นสพ.สยามมีเดีย” จัดเลี้ยงอาหารเย็นและจัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน” บรรยายโดยนายสนธิญาญ ชื่นฤทัยในธรรม

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 ที่ร้านอาหารเครื่องเทศ ถนนฮอลลีวูด “นสพ.สยามมีเดีย” จัดเลี้ยงอาหารเย็นและจัดบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนไทยโพ้นทะเลในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน” บรรยายโดยนายสนธิญาญ ชื่นฤทัยในธรรม ซีอีโอ ของบริษัท เดอะ เนชั่น กรู๊ป ไทยแลนด์ ได้ให้ความกระจ่างแก่ผู้เข้ารับฟังถึงการเลือกตั้งแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญแก่ผู้ลงคะแนนเสียงทุกเสียง พร้อมชี้ให้รัฐบาลระวังจุดอ่อนในเรื่องการคอรัปชั่น และจากที่นั่งจำนวนจำกัดทำให้รับจองและเปิดให้เข้าฟังได้เพียง100 คน มีผู้เข้ารับฟัง อาทิเช่น ดำรงค์ หุ่นสุวรรณ-ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์-ตัน พัฒนะ-จีน่า ปรีชา -วรนุช บุญประกอบ-อรวรรณ เกตุพงษ์สุดา ฯลฯ(ปชส.โดย.. อภิมณฑ์ อเกรสติ )

 • “นสพ.สยามมีเดีย” จัดเลี้ยงอาหารเย็นและจัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน” บรรยายโดยนายสนธิญาญ ชื่นฤทัยในธรรม

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 ที่ร้านอาหารเครื่องเทศ ถนนฮอลลีวูด “นสพ.สยามมีเดีย” จัดเลี้ยงอาหารเย็นและจัดบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนไทยโพ้นทะเลในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน” บรรยายโดยนายสนธิญาญ ชื่นฤทัยในธรรม ซีอีโอ ของบริษัท เดอะ เนชั่น กรู๊ป ไทยแลนด์ ได้ให้ความกระจ่างแก่ผู้เข้ารับฟังถึงการเลือกตั้งแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญแก่ผู้ลงคะแนนเสียงทุกเสียง พร้อมชี้ให้รัฐบาลระวังจุดอ่อนในเรื่องการคอรัปชั่น และจากที่นั่งจำนวนจำกัดทำให้รับจองและเปิดให้เข้าฟังได้เพียง100 คน มีผู้เข้ารับฟัง อาทิเช่น ดำรงค์ หุ่นสุวรรณ-ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์-ตัน พัฒนะ-จีน่า ปรีชา -วรนุช บุญประกอบ-อรวรรณ เกตุพงษ์สุดา ฯลฯ(ปชส.โดย.. อภิมณฑ์ อเกรสติ )

 • “น้องมาร์ดี”

  ภาพวาด “น้องมาร์ดี” จิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือคนไทยที่มาโชว์วาดภาพในอเมริกา ตามงาน Festival ต่างๆ ที่หัวเมืองใหญ่ๆ อาทิ Chicago, Denver, Los Angeles, New York

 • เจ้าของผลงาน “น้องมาร์ดี”

  พัชรพล แตงรื่น เจ้าของผลงาน “น้องมาร์ดี” ที่ร้านเครื่องเทศ Hollywood, CA ในไทยทาวน์

คอลัมนิสต์

Next Prev
Next Prev