Monday , October 21 2019
  • ๑๓ ตุลาคม ๒๐๑๙ ครบรอบ ๓ ปี ทรงเสด็จสู่สวรรค์ (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงครองราชย์ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย

  • ฉลองไทยทาวน์ครบ ๒๐ปี แจกรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ กทม-แอล.เอ. และรางวัลอื่นๆ

    โดยการซื้อสินค้าของร้านคนไทยในไทยทาวน์ ที่มีอยู่กว่า ๔๐ ร้าน แต่ละร้านจะประทับตราให้ลูกค้าที่ไปซื้อสินค้าบนแผ่นกระดาษสะสมแสตมป์ เมื่อครบตามกติกาแล้วไปรับรางวัลที่ศูนย์กลางแจกรางวัลร้านนวดนุช ถนนฮอลลีวูด สอบถามรายละเอียดที่ เพิ่มเติมที่ นายตัน พัฒนะ นายกสภาพัฒนาไทยทาวน์ (๘๑๘)๔๖๑-๔๘๓๘

  • ฉลองไทยทาวน์ครบ ๒๐ปี แจกรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ กทม-แอล.เอ. และรางวัลอื่นๆ

    โดยการซื้อสินค้าของร้านคนไทยในไทยทาวน์ ที่มีอยู่กว่า ๔๐ ร้าน แต่ละร้านจะประทับตราให้ลูกค้าที่ไปซื้อสินค้าบนแผ่นกระดาษสะสมแสตมป์ เมื่อครบตามกติกาแล้วไปรับรางวัลที่ศูนย์กลางแจกรางวัลร้านนวดนุช ถนนฮอลลีวูด สอบถามรายละเอียดที่ เพิ่มเติมที่ นายตัน พัฒนะ นายกสภาพัฒนาไทยทาวน์ (๘๑๘)๔๖๑-๔๘๓๘

  • บทความพิเศษ โดย...ทนายจรินทร ทานัชฌาสัย (ภาพประกอบข่าว 6)

คอลัมนิสต์

Next Prev
Next Prev