Tuesday , January 28 2020
  • มาตรการป้องกันเชื่อโรคไวรัสโคโรนาในจีน

    เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2020 จีนออกมาตรการป้องกันเชื่อโรคไวรัสโคโรนาแพร่หลายประกาศปิดเมืองอู่ฮั่น ศูนย์กลางการเกิดโรคระบาดแนะคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าประชาชาตื่นทั่วเมืองแห่ซื้อสินค้ากักตุน ด้านเมืองปักกิ่งประกาศหยุดการฉลองตรุษจีน

  • มาตรการป้องกันเชื่อโรคไวรัสโคโรนาในจีน

    เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2020 จีนออกมาตรการป้องกันเชื่อโรคไวรัสโคโรนาแพร่หลายประกาศปิดเมืองอู่ฮั่น ศูนย์กลางการเกิดโรคระบาดแนะคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าประชาชาตื่นทั่วเมืองแห่ซื้อสินค้ากักตุน ด้านเมืองปักกิ่งประกาศหยุดการฉลองตรุษจีน

  • AAPI Census 2020 Collaborative

    สมาชิกสภาผู้แทนคองเกรส Judy Chu (เขต CA-27) ร่วมโครงการ “AAPI Census 2020 Collaborative” เพื่อรณรงค์ในกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก กว่า 20 ภาษา ได้แก่ภาษา บางกลา เขมร, จีนกวางตุ้, ฮินดี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, จีนกลาง, มาแชลล์ , ซามัว, สเปน, ตากาลอก, ไทย, ทองกัน, เออร์ดู, เวียดนาม, อังกฤษ และภาษาอื่นๆ ให้เข้าใจถึงการสำรวจประชากรและสามารถกรอกแบบสำรวจประชากรได้อย่างสมบูรณ์ ที่จะมีขึ้นในปีนี้ (Census 2020) จะช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้นแก่เราทุกคน

  • นายเชาวน์ บูรณะสมบัติ เจ้าของร้านอาหารชื่อดังในอดีต “เทพรส”(ปัจจุบัน “เครื่องเทศ”) ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมือวันที่ 22 มกราคม 2020 กำหนดสวดพระอภิธรรมที่วัดไทย ลอสแอนเจลิส วันที่ 6-7-8 กุมภาพันธ์ 2020 ฌาณปกิจศพวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020ที่ สุสาน Hollywood Forever ถนนซานตาโมนิก้า

คอลัมนิสต์

Next Prev
Next Prev