Monday , August 26 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ปัญหาเกี่ยวกับเงินกู้ค่าบ้าน

ธนาคารไม่สามารถปฏิเสธการลดหย่อนค่าผ่อนบ้านโดยไม่มีเหตุผล HAMP เป็นโครงการที่รัฐบาลได้จ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงิน-ธนาคาร เป็นจำนวนเงินถึง 20 พันล้านเหรียญ เพื่อให้สถาบันการเงิน-ธนาคารดังกล่าวเข้าร่วมในโครงการ HAMP เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าของบ้านที่มีปัญหาในการผ่อนจ่ายค่าบ้าน โดยให้การลดหย่อนค่าผ่อนบ้าน เพื่อเลี่ยงการถูกยึดบ้าน และให้คนสามารถเก็บบ้านของตนไว้ได้ ธนาคารที่รับเงินจากรัฐบาลจะต้องเซ็นต์สัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของ HAMP ในการพิจารณาลดหย่อนค่าผ่อนบ้านให้ซึ่งเรียกว่า ...

อ่านท

การโอนสัญชาติเป็นคนอเมริกัน

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถโอนสัญชาติเป็นคนอเมริกัน มีดังนี้ 1.อายุ     ผู้สมัครจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี 2.ต้องมีใบเขียว   ผู้สมัครจะต้องมีใบเขียวมาเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และนับวันที่อาศัยอยู่ในอเมริกาจะต้องไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง คือ 30 เดือน ...

อ่านท

หนี้ภาษีกับการทำล้มละลาย

คนที่มีปัญหาหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง เป็นหนี้บัตรเครดิต หรือเป็นหนี้ภาษีรัฐบาล และไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สิน ควรพิจารณาทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สินดังกล่าว การทำล้มละลายโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือชาพเตอร์ 7 และชาพเตอร์ 13 ชาพเตอร์ 7 เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์สินมากมายและไม่มีรายได้สูงมาก ...

อ่านท

ค่าปรับจากการไม่ยื่นแบบภาษีของรัฐบาล

การไม่ยื่นแบบฟอร์มรายงานภาษี IRS มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ยื่นแบบฟอร์มรายงานภาษี บางคนไม่ได้ยื่นแบบรายงานภาษีเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าภาษี โดยหารู้ไม่ว่า การไม่ยื่นแบบฟอร์มรายงานภาษี มีบทลงโทษปรับร้ายแรงกว่าการไม่จ่ายค่าภาษี ค่าปรับสำหรับการไม่ยื่นแบบรายงานภาษีของบุคคลธรรมดา IRS จะเริ่มปรับคนที่ไม่ยื่นแบบรายงานภาษีนับจากวันแรกที่พ้นกำหนดการยื่นแบบภาษี เช่นวันสุดท้ายในการยื่นแบบภาษีคือวันที่ 15 เมษายน ถ้าคุณไม่ได้ยื่นแบบรายงานภาษี IRS ...

อ่านท

การโอนทรัพย์สินก่อนที่จะทำล้มละลาย

มีคนเคยถามผู้เขียนว่า เขาต้องการทำล้มละลาย เขามีบ้านซึ่งผ่อนหมดแล้ว เขาจะโอนบ้านให้ญาติก่อนแล้วจึงทำล้มละลายจะมีปัญหาไหม คนที่ทำล้มละลายสามารถเก็บทรัพย์สินของตนไว้ได้ตามจำนวนที่กฎหมายระบุยกเว้นให้ คนที่มีทรัพย์สินมากเกินกว่ากำหนด ทรัสตีอาจจะนำทรัพย์สินนั้นออกขายเพื่อนำเงินไปจ่ายชำระคืนให้เจ้าหนี้ Fraudulent Transfer คือ การโอนทรัพย์สินโดยมีเจตนาโกงเจ้าหนี้ ถ้าก่อนที่จะทำล้มละลายลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินให้คนอื่นเพื่อซุกซ่อนทรัพย์สิน หรือขายทรัพย์สินให้คนอื่นในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในกรณีดังกล่าวทรัสตีมีอำนาจที่จะยกเลิกการโอนทรัพย์สินดังกล่าวได้ ทรัสตีสามารถเรียกร้องเอาทรัพย์สินนั้นกลับคืนมาเพื่อนำมาจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ...

อ่านท

ล้มละลาย

ล้มละลาย Bankruptcy มีคนจำนวนไม่น้อยที่เห็นว่าระบบกฎหมายที่อเมริกาไม่มีประสิทธิภาพเช่นเอาคนที่ทำความผิดเข้าคุกไม่ได้ บางคนก็ว่าบริษัทประกันภัยและทนายความทำผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ ดิฉันคิดว่าทุกอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การให้สิทธิ์เสรีภาพแก่ทุกคนและให้ความสำคัญ ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ทำให้มีคดีฟ้องร้องจำนวนมากเกิดขึ้น กฎหมายล้มละลายก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกัน เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เห็นว่ากฎหมายล้มละลายเป็นการเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ อีกทั้งยังบั่นทอนระบบเศรษฐกิจ ส่วนลูกหนี้ก็บอกว่ากฎหมายล้มละลายช่วยรักษาครอบครัวมิให้แตกแยก ช่วยลดจำนวนคนไม่มีบ้านอยุ่ (Homeless) และช่วยลดจำนวนคนฆ่าตัวตาย ...

อ่านท

การสร้างระบบศูนย์ข้อมูลของ ICE

การสร้างระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อตรวจหาและจับกุมตัวคนต่างชาติ เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ รัฐบาลได้ตั้งเงินงบประมาณจำนวนถึง 4 พันล้านเหรียญเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูล และใช้เสาะหาตัวคนต่างชาติที่เป็นเป้าหมายในการเนรเทศ บริษัทขนาดใหญ่ เช่น Amazon Web Services และ Palantir ได้ประมูลรับงานจาก DHS ...

อ่านท

การขอใบเขียวสำหรับผู้ที่ถูกทำทารุณ

การขอใบเขียวสำหรับผู้ที่ถูกทำทารุณ VIOLENCE AGAINST WOMEN ACT (VAWA) จรินทร ทานัชฌาสัย โดยปกติทั่วไปในการขอใบเขียวจากญาติพี่น้อง ญาติที่เป็นซิติเซนต์หรือถือใบเขียวจะต้องเป็นคนยื่นเรื่องขอใบเขียวให้แก่ญาติที่เป็นคนต่างชาติปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือคนต่างชาติมักจะถูกญาติผู้นั้นทำทารุณกดขี่ข่มเหงและจำต้องทนเพื่อต้องการได้ใบเขียว ในการขอใบเขียวของคู่สมรส ถ้าแต่งงานไม่ถึง 2 ปี ...

อ่านท

หนี้สินและการไม่จ่ายชำระหนี้

ถ้าคุณมีหนี้สินและคุณมิได้จ่ายชำระหนี้สินนั้นตามกำหนดเวลา เมื่อคุณถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้และข่มขู่ คุณคงจะต้องการทราบว่าตามกฎหมายแล้ว เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะทำอะไรได้บ้าง มีลูกหนี้เป็นจำนวนมาก ที่หวาดกลัวกระทั่งไม่กล้ารับโทรศัพท์, ไม่อยากเปิดตู้จดหมายเพราะกลัวจะได้รับเอกสารทวงหนี้ ลูกหนี้เหล่านี้เข็ดขยาดกับการที่เจ้าหนี้โทรศัพท์ทวงหนี้ทั้งวัน ทั้งคืน บางครั้งเจ้าหนี้จะพูดข่มขู่เพื่อบังคับให้ลูกหนี้จ่ายเงิน เช่น กล่าวว่าจะส่งตำรวจมาจับกุมตัวลูกหนี้เข้าคุก หรือจะเข้ามายึดทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายเงิน ตามกฎหมายแล้วเจ้าหนี้ ...

อ่านท

กฎหมายล้มละลายและคดีตัวอย่าง

1.การปิดบังข้อมูล ในการทำล้มละลาย ลูกหนี้จะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สิน, หนี้สิน, รายได้ และรายจ่ายทุกอย่างของตน รวมทั้งข้อมูลการโอนทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่น ถ้าลูกหนี้ปิดบังข้อมูล อาจจะทำให้มิได้รับการลบล้างหนี้สิน ตัวอย่าง ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลาย เจ้าหนี้ได้สืบทราบมาว่าลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินของตนให้แก่คนอื่น เจ้าหนี้จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อขอให้ศาลไม่อนุญาตการลบล้างหนี้สินของตน โดยกล่าวหาว่าลูกหนี้โกหก, ให้การเท็จ ...

อ่านท