Sunday , April 22 2018
Breaking News
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

การยกเลิกสัญชาติอเมริกัน

อิมมิเกรชั่น การยกเลิกสัญชาติอเมริกัน ผู้ถือใบเขียวที่ต้องการโอนสัญชาติเป็นอเมริกัน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1)จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี 2)จะต้องเป็นผู้ที่มีใบเขียวมาอย่างน้อย 5 ปี (หรือ 3 ปีถ้าแต่งงานกับอเมริกันซิติเซนต์) 3) จะต้องอาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างน้อย ...

อ่านทั้งหมด »

เมื่อคุณถูกเจ้าหนี้ทางหนี้

ในอดีตเจ้าหนี้และตัวแทนที่ทำหน้าที่ทวงหนี้มักจะข่มขู่ลูกหนี้และทำให้ลูกหนี้รู้สึกอับอาย เช่น บอกกับลูกหนี้ว่า ถ้าไม่ยอมจ่ายเงินจะต้องถูกจับเข้าคุก ซึ่งในความเป็นจริง การเป็นหนี้ถือเป็นคดีแพ่ง ซึ่งสามารถถูกฟ้องร้องเพื่อบังคับการชำระเงิน แต่จะไม่ใช่ความผิดอาญา ซึ่งถูกทำโทษโดยการจำคุก ในที่สุดในปี 1977 กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ The Federal Fair ...

อ่านทั้งหมด »

ปัญหาในการต่อสถานภาพ

อิมมิเกรชั่น เมื่อคนต่างชาติเดินทางเข้ามาในอเมริกา เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นจะประทับวันที่ซึ่งกำหนดระยะเวลาที่คนต่างชาติมีสิทธิอยู่ในอเมริกาได้ลงในแบบฟอร์ม I-94 ถ้าคนต่างชาติอยู่ในอเมริกาเกินวันที่ที่ได้กำหนดไว้นี้ ถือว่าสถานภาพขาด ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายอิมมิเกรชั่น การอยู่อย่างผิดกฎหมาย (unlawful presence) นี้ ถ้าเกินกว่า 180 วัน บุคคลนั้นจะถูกห้ามมิให้กลับเข้ามาในอเมริกาอีกเป็นเวลา ...

อ่านทั้งหมด »

ตอบคำถามอิมมิเกรชั่นโดยทนายความจรินทร

คำถาม:  ดิฉันมีวีซ่านักท่องเที่ยว 10 ปี ดิฉันเข้ามาในอเมริกาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่ที่สนามบินประทับตราในพลาสปอร์ตให้ดิฉันอยู่ในอเมริกาได้แค่ 6 เดือน แต่ดิฉันอยู่มา 2 ปีแล้ว ตอนนี้ดิฉันมีความจำเป็นต้องกลับเมืองไทยชั่วคราว ดิฉันตั้งใจว่าจะกลับไปแล้วให้เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินกรุงเทพประทับวันที่ย้อนหลัง ...

อ่านทั้งหมด »

ข้อควรรู้ก่อนการทำล้มละลาย

1.การรูดบัตรเครดิตเพื่อจ่ายหนี้บัตรเครดิตใบอื่น บางคนมีหนี้สินมากจนมาถึงจุดๆ หนึ่ง ซึ่งเขาไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ในแต่ละเดือนได้ ในสถานการณ์ดังกล่าว บางคนจะใช้วิธีรูดเงินออกจากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อนำมาจ่ายชำระหนี้บัตรเครดิตใบอื่นๆ และหมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งวงเงินเครดิตของบัตรเครดิตทุกใบเต็มหมด คนเหล่านี้มักจะต้องทำล้มละลายในที่สุด ปัญหาที่อาจจะตามมาคือเจ้าหนี้สามารถยื่นเรื่องคัดค้านการลบล้างหนี้สินตามกฎหมายล้มละลายได้โดยกล่าวหาว่าลูกหนี้มีเจตนาโกงบริษัทบัตรเครดิตและมิได้มีเจตนาที่จะจ่ายชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ กฎหมายล้มละลายได้ระบุว่าลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนไม่สามารถจ่ายหนี้ได้นั้นสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอลบล้างหนี้สินทั้งหมดของตนได้ หนี้สินทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงิน หรือหนี้บัตรเครดิต จะถูกลบล้างหมดไปได้หลังจากที่ลูกหนี้ทำล้มละลาย แต่มีหนี้สินบางประเภทที่ไม่สามารถลบล้างให้หมดไปได้ถึงแม้ลูกหนี้จะทำล้มละลาย ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวอิมมิเกรชั่น

เมื่อเช้ามืดของวันพุธที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น (ICE) ได้ปฏิบัติการพร้อมกันทั่วประเทศโดยบุกเข้าร้าน 7-Eleven เป็นจำนวน 100 แห่งทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบเอกสารว่านายจ้างได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายการว่าจ้างคนงานหรือไม่ และเพื่อจับกุมคนงานที่ตรวจพบว่าเป็นคนงานที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเอกสารการจ้างงาน และได้ทำการซักปากคำของคนงาน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบคนงานที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวน ...

อ่านทั้งหมด »

ปีใหม่  กฎหมายใหม่

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 รัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกกฎหมายใหม่เพื่อเริ่มใช้บังคับดังต่อไปนี้ 1.อัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น อัตราค่าแรงขั้นต่ำของคนงานสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานอย่างน้อย 26 คน คือ $11 ต่อชั่วโมง ส่วนธุรกิจที่มีพนักงานไม่ถึง 26 คน ...

อ่านทั้งหมด »

ถ้าคุณมีแฟนอยู่เมืองไทย

อิมมิเกรชั่น ถ้าคุณมีแฟนอยู่เมืองไทย ถ้าคุณเป็นอเมริกันซิติเซนต์และมีแฟนอยู่เมืองไทย  คุณสามารถเลือกว่าจะยื่นเรื่องให้แฟนของคุณมาที่อเมริกาได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ 1.ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น (K-1) ให้แก่แฟนของคุณ 2.ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น (K-3) ให้แก่แฟนขอคุณ ในกรณีที่คุณกับแฟนได้แต่งงานกันแล้ว 3.ยื่นขอวีซ่าถาวร (ใบเขียว) ให้แก่แฟนของคุณ ...

อ่านทั้งหมด »

หนี้สินของใคร?

บุคคลที่แต่งงาน  หรือแยกกันอยู่  หรือเพิ่งหย่าขาดจากคู่สมรส มักจะไม่แน่ใจว่าหนี้สินอันใดบ้างที่เป็นของตน และหนี้สินใดบ้างที่เป็นจของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งตนไม่ต้องรับผิดชอบ คนที่แต่งงานมีครอบครัว ส่วนใหญ่มักจะไม่สนใจที่จะแบ่งแยกว่าหนี้สินใดเป็นของฝ่ายใด  เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มักจะร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินด้วยกัน แต่ถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่แยกกันอยู่กับคู่สมรส (Separated) หรือหย่าขาดจากคู่สมรส หรือคุณมีชีวิตแต่งงานที่ราบรื่นดี แต่คู่สมรสของคุณมีปัญหาทางการเงิน เช่น ...

อ่านทั้งหมด »

ทรัพย์สินและการหย่าร้าง

กฎหมายของรัฐแคลฟอร์เนียระบุว่า ทรัพย์สินที่มีก่อนแต่งงาน ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัว (Separate Property) ของผู้นั้น ส่วนทรัพย์สินที่คู่สมรสมีเพิ่มขึ้นหลังการแต่งงานถือเป็นทรัพย์สินร่วม (Community Property) ถ้าหย่าร้างกันทรัพย์สินร่วมนั้นจะต้องนำมาแบ่งครึ่งกัน สมมุติสามีซื้อบ้านไว้นานแล้วก่อนแต่งงาน และบ้านหลังนั้นไม่มีเงินกู้ค้างอยู่บ้านหลังนั้นถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของสามี ถ้าหย่าร้างกันภรรยาไม่มีสิทธิเรียกร้องขอส่วนแบ่ง สมมุติสามีซื้อบ้านไว้ก่อนแต่งงาน แต่บ้านหลังนี้ยังคงค้างเงินกู้อยู่ ...

อ่านทั้งหมด »