Tuesday , June 25 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

การโอนทรัพย์สินก่อนที่จะทำล้มละลาย

มีคนเคยถามผู้เขียนว่า เขาต้องการทำล้มละลาย เขามีบ้านซึ่งผ่อนหมดแล้ว เขาจะโอนบ้านให้ญาติก่อนแล้วจึงทำล้มละลายจะมีปัญหาไหม คนที่ทำล้มละลายสามารถเก็บทรัพย์สินของตนไว้ได้ตามจำนวนที่กฎหมายระบุยกเว้นให้ คนที่มีทรัพย์สินมากเกินกว่ากำหนด ทรัสตีอาจจะนำทรัพย์สินนั้นออกขายเพื่อนำเงินไปจ่ายชำระคืนให้เจ้าหนี้ Fraudulent Transfer คือ การโอนทรัพย์สินโดยมีเจตนาโกงเจ้าหนี้ ถ้าก่อนที่จะทำล้มละลายลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินให้คนอื่นเพื่อซุกซ่อนทรัพย์สิน หรือขายทรัพย์สินให้คนอื่นในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในกรณีดังกล่าวทรัสตีมีอำนาจที่จะยกเลิกการโอนทรัพย์สินดังกล่าวได้ ทรัสตีสามารถเรียกร้องเอาทรัพย์สินนั้นกลับคืนมาเพื่อนำมาจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ...

อ่านท

ล้มละลาย

ล้มละลาย Bankruptcy มีคนจำนวนไม่น้อยที่เห็นว่าระบบกฎหมายที่อเมริกาไม่มีประสิทธิภาพเช่นเอาคนที่ทำความผิดเข้าคุกไม่ได้ บางคนก็ว่าบริษัทประกันภัยและทนายความทำผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ ดิฉันคิดว่าทุกอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การให้สิทธิ์เสรีภาพแก่ทุกคนและให้ความสำคัญ ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ทำให้มีคดีฟ้องร้องจำนวนมากเกิดขึ้น กฎหมายล้มละลายก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกัน เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เห็นว่ากฎหมายล้มละลายเป็นการเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ อีกทั้งยังบั่นทอนระบบเศรษฐกิจ ส่วนลูกหนี้ก็บอกว่ากฎหมายล้มละลายช่วยรักษาครอบครัวมิให้แตกแยก ช่วยลดจำนวนคนไม่มีบ้านอยุ่ (Homeless) และช่วยลดจำนวนคนฆ่าตัวตาย ...

อ่านท

การสร้างระบบศูนย์ข้อมูลของ ICE

การสร้างระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อตรวจหาและจับกุมตัวคนต่างชาติ เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ รัฐบาลได้ตั้งเงินงบประมาณจำนวนถึง 4 พันล้านเหรียญเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูล และใช้เสาะหาตัวคนต่างชาติที่เป็นเป้าหมายในการเนรเทศ บริษัทขนาดใหญ่ เช่น Amazon Web Services และ Palantir ได้ประมูลรับงานจาก DHS ...

อ่านท

การขอใบเขียวสำหรับผู้ที่ถูกทำทารุณ

การขอใบเขียวสำหรับผู้ที่ถูกทำทารุณ VIOLENCE AGAINST WOMEN ACT (VAWA) จรินทร ทานัชฌาสัย โดยปกติทั่วไปในการขอใบเขียวจากญาติพี่น้อง ญาติที่เป็นซิติเซนต์หรือถือใบเขียวจะต้องเป็นคนยื่นเรื่องขอใบเขียวให้แก่ญาติที่เป็นคนต่างชาติปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือคนต่างชาติมักจะถูกญาติผู้นั้นทำทารุณกดขี่ข่มเหงและจำต้องทนเพื่อต้องการได้ใบเขียว ในการขอใบเขียวของคู่สมรส ถ้าแต่งงานไม่ถึง 2 ปี ...

อ่านท

หนี้สินและการไม่จ่ายชำระหนี้

ถ้าคุณมีหนี้สินและคุณมิได้จ่ายชำระหนี้สินนั้นตามกำหนดเวลา เมื่อคุณถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้และข่มขู่ คุณคงจะต้องการทราบว่าตามกฎหมายแล้ว เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะทำอะไรได้บ้าง มีลูกหนี้เป็นจำนวนมาก ที่หวาดกลัวกระทั่งไม่กล้ารับโทรศัพท์, ไม่อยากเปิดตู้จดหมายเพราะกลัวจะได้รับเอกสารทวงหนี้ ลูกหนี้เหล่านี้เข็ดขยาดกับการที่เจ้าหนี้โทรศัพท์ทวงหนี้ทั้งวัน ทั้งคืน บางครั้งเจ้าหนี้จะพูดข่มขู่เพื่อบังคับให้ลูกหนี้จ่ายเงิน เช่น กล่าวว่าจะส่งตำรวจมาจับกุมตัวลูกหนี้เข้าคุก หรือจะเข้ามายึดทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายเงิน ตามกฎหมายแล้วเจ้าหนี้ ...

อ่านท

กฎหมายล้มละลายและคดีตัวอย่าง

1.การปิดบังข้อมูล ในการทำล้มละลาย ลูกหนี้จะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สิน, หนี้สิน, รายได้ และรายจ่ายทุกอย่างของตน รวมทั้งข้อมูลการโอนทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่น ถ้าลูกหนี้ปิดบังข้อมูล อาจจะทำให้มิได้รับการลบล้างหนี้สิน ตัวอย่าง ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลาย เจ้าหนี้ได้สืบทราบมาว่าลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินของตนให้แก่คนอื่น เจ้าหนี้จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อขอให้ศาลไม่อนุญาตการลบล้างหนี้สินของตน โดยกล่าวหาว่าลูกหนี้โกหก, ให้การเท็จ ...

อ่านท

แบบฟอร์มใหม่ I-539

เมื่อวันที่ 8 มีนาคมนี้ USCIS ได้ออกแบบฟอร์มใหม่สำหรับ I-539 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มสำหรับคนที่ต้องการต่อหรือเปลี่ยนสถานภาพวีซ่าชั่วคราวของตน โดยนับจากวันที่ 22 มีนาคม เป็นต้นไป ผู้ยื่นคำร้องจะต้องใช้แบบฟอร์มใหม่ นอกจากนั้นระเบียบใหม่ยังระบุว่าคนในครอบครัวของผู้ยื่นคำร้องทุกคนจะต้องกรอกฟอร์ม I-539 A ...

อ่านท

การปกป้องทรัพย์สินจากเจ้าหนี้

คดีความการฟ้องร้องกันในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมายมีผู้วิเคราะห์ว่าทุกคนในสหรัฐอเมริกาจะต้องรู้จัก เป็นเพื่อนหรือเป็นญาติกับคนที่ถูกฟ้องร้องมีคดีความ ในทุกๆ 30 วินาทีจะมีคดีความถูกยื่นฟ้องร้องในศาล ในทุกๆ ปีประมาณหนึ่งในสิบคนของผู้ที่บรรลุนิติภาวะถูกฟ้องร้องด้วยคดีต่างๆ กัน คนมักจะยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อผู้ที่มีทรัพย์สิน ดังนั้นถ้าคุณมีบ้าน มีธุรกิจ มีเงินฝากธนาคาร หรือมีการประกันภัย คุณอาจจะถูกฟ้องร้องด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งได้ เช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้ ...

อ่านท

คนต่างชาติได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันหรือไม่?

กฎหมายหลักของประเทศอเมริกา (Constitutional Laws) เป็นเวลานานมาแล้วนับตั้งแต่ได้มีการยกเลิกทาส ที่ได้พยายามปกป้องสิทธิความเสมอภาคของทุกคนให้เท่าเทียมกัน นอกจากนั้นยังได้ปกป้องสิทธิของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างเสรี โดยระบุห้ามรัฐบาลหรือตัวแทนใดๆ ของรัฐบาลละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน กฎหมายแก้ไขฉบับที่ 4 (Fourth Amendment) ได้ระบุให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนจากการตรวจค้นและจับกุมสที่ทำอย่างไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาได้ในกรณีที่พบเห็นว่าผู้นั้นกำลังกระทำความผิดอยู่ ถ้าผู้ต้องสงสัยว่าทำความผิดนอนอยู่ในบ้านของตน ...

อ่านท

สรุปคดี

เจ้าหนี้สามารถยื่นคดีฟ้องร้องต่อลูกหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเรียกค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ ถึงแม้ลูกหนี้จะทำล้มละลายก็ตาม Ronald Forsyth เป็นคนไข้ภายใต้ความดูแลของหมอ Kenneth Jones ในปี 1992 Forsyth ได้รับบาดเจ็บจากการรักษาพยาบาลของหมอ Jones ซึ่งได้ให้การรักษาพยาบาลอย่างไม่ถูกต้อง เดือนมิถุนายน ...

อ่านท