Tuesday , April 23 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

กฎหมายล้มละลายและคดีตัวอย่าง

1.การปิดบังข้อมูล ในการทำล้มละลาย ลูกหนี้จะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สิน, หนี้สิน, รายได้ และรายจ่ายทุกอย่างของตน รวมทั้งข้อมูลการโอนทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่น ถ้าลูกหนี้ปิดบังข้อมูล อาจจะทำให้มิได้รับการลบล้างหนี้สิน ตัวอย่าง ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลาย เจ้าหนี้ได้สืบทราบมาว่าลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินของตนให้แก่คนอื่น เจ้าหนี้จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อขอให้ศาลไม่อนุญาตการลบล้างหนี้สินของตน โดยกล่าวหาว่าลูกหนี้โกหก, ให้การเท็จ ...

อ่านท

แบบฟอร์มใหม่ I-539

เมื่อวันที่ 8 มีนาคมนี้ USCIS ได้ออกแบบฟอร์มใหม่สำหรับ I-539 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มสำหรับคนที่ต้องการต่อหรือเปลี่ยนสถานภาพวีซ่าชั่วคราวของตน โดยนับจากวันที่ 22 มีนาคม เป็นต้นไป ผู้ยื่นคำร้องจะต้องใช้แบบฟอร์มใหม่ นอกจากนั้นระเบียบใหม่ยังระบุว่าคนในครอบครัวของผู้ยื่นคำร้องทุกคนจะต้องกรอกฟอร์ม I-539 A ...

อ่านท

การปกป้องทรัพย์สินจากเจ้าหนี้

คดีความการฟ้องร้องกันในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมายมีผู้วิเคราะห์ว่าทุกคนในสหรัฐอเมริกาจะต้องรู้จัก เป็นเพื่อนหรือเป็นญาติกับคนที่ถูกฟ้องร้องมีคดีความ ในทุกๆ 30 วินาทีจะมีคดีความถูกยื่นฟ้องร้องในศาล ในทุกๆ ปีประมาณหนึ่งในสิบคนของผู้ที่บรรลุนิติภาวะถูกฟ้องร้องด้วยคดีต่างๆ กัน คนมักจะยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อผู้ที่มีทรัพย์สิน ดังนั้นถ้าคุณมีบ้าน มีธุรกิจ มีเงินฝากธนาคาร หรือมีการประกันภัย คุณอาจจะถูกฟ้องร้องด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งได้ เช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้ ...

อ่านท

คนต่างชาติได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันหรือไม่?

กฎหมายหลักของประเทศอเมริกา (Constitutional Laws) เป็นเวลานานมาแล้วนับตั้งแต่ได้มีการยกเลิกทาส ที่ได้พยายามปกป้องสิทธิความเสมอภาคของทุกคนให้เท่าเทียมกัน นอกจากนั้นยังได้ปกป้องสิทธิของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างเสรี โดยระบุห้ามรัฐบาลหรือตัวแทนใดๆ ของรัฐบาลละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน กฎหมายแก้ไขฉบับที่ 4 (Fourth Amendment) ได้ระบุให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนจากการตรวจค้นและจับกุมสที่ทำอย่างไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาได้ในกรณีที่พบเห็นว่าผู้นั้นกำลังกระทำความผิดอยู่ ถ้าผู้ต้องสงสัยว่าทำความผิดนอนอยู่ในบ้านของตน ...

อ่านท

สรุปคดี

เจ้าหนี้สามารถยื่นคดีฟ้องร้องต่อลูกหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเรียกค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ ถึงแม้ลูกหนี้จะทำล้มละลายก็ตาม Ronald Forsyth เป็นคนไข้ภายใต้ความดูแลของหมอ Kenneth Jones ในปี 1992 Forsyth ได้รับบาดเจ็บจากการรักษาพยาบาลของหมอ Jones ซึ่งได้ให้การรักษาพยาบาลอย่างไม่ถูกต้อง เดือนมิถุนายน ...

อ่านท

บัตรประจำตัว/ใบขับขี่ REAL ID

สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ร้ายที่ประเทศอเมริกาถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีเมื่อ 9/11 สภาคองเกรสได้ออกร่างกฎหมาย REAL ID ACT เมื่อปี 2005 คณะกรรมการ 9/11 ได้เสนอให้รัฐบาลกำหนดมาตราการใหม่ในการออกบัตรประจำตัวให้แก่ประชาชน เช่น ใบขับขี่ เพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ DHS ...

อ่านท

การขอใบเขียวจากการทำงาน

ในการขอใบเขียวจากการทำงาน นายจ้างจะต้องยื่นเรื่องต่อฝ่ายแรงงาน หลังจากที่ฝ่ายแรงงานอนุมัติแล้วจึงจะสามารถยื่นขอใบเขียวจากอิมมิเกรชั่นได้ ฝ่ายแรงงานจะอนุมัติการว่าจ้างแรงงานคนต่างชาติก็ต่อเมื่อนายจ้างได้แสดงให้เห็นว่าตนไม่สามารถหาคนงานอเมริกันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำงานได้ อัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนี้จะต้องเท่าเทียมหรือมากกว่าอัตราทั่วไปในตลาดแรงงานสำหรับงานที่คล้ายคลึงกัน ถึงแม้ลูกจ้างชาวต่างชาติมักจะเต็มใจรับเงินเดือนในอัตราที่น้อยกว่า อัตราทั่วไปในตลาดแรงงานก็ตาม ฝ่ายแรงงานไม่ต้องการให้นายจ้างกดค่าแรงลูกจ้างชาวต่างชาติ เพราะจะมีผลกระทบทำให้คนงานอเมริกันถูกคนต่างชาติแย่งงานไปทำหมด ดังนั้นฝ่ายแรงงานจึงได้กำหนดว่า อัตราเงินเดือนที่เสนอเพื่อขอว่าจ้างชาวต่างชาตินี้จะต้องเท่าเทียมหรือมากกว่าอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงาน นายจ้างจะต้องแสดงให้ฝ่ายแรงงานเห็นว่าตนเต็มใจที่จะว่าจ้างใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกัน ผู้ถือใบเขียวหรือชาวต่างชาติ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เปิดรับนี้ นายจ้างจะต้องตีพิมพ์ลงโฆษณาการประกาศรับสมัครงาน ...

อ่านท

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคนปัจจุบัน เราต้องใช้บัตรเครดิตในการสั่งจองโรงแรม, ซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ หรือเพื่อใช้ซื้อบริการต่างๆ หน่วยงานธุรกิจในปัจจุบันจะระบุว่า เมื่อคุณสั่งจองสินค้าหรือบริการ คุณจะต้องมีบัตรเครดิตให้ไว้เป็นประกัน โรงแรมและการเช่ารถเป็นธุรกิจหลักที่ต้องมีบัตรเครดิตเมื่อคุณสั่งจอง เพราะบริษัทเหล่านี้ต้องการหลักประกันว่าตนจะต้องได้รับเงินจากการสั่งจองดังกล่าว บริษัทต้องกันห้องและรถเช่าไว้ให้แก่คุณ ดังนั้นบริษัทจะเก็บเงินจากบัตรเครดิตถึงแม้ว่าคุณจะไม่มาเข้าพักหรือไม่มาเอารถก็ตาม การซื้อของทางออนไลน์เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะช่วยประหยัดเงินและเวลา คุณจะต้องมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ...

อ่านท

วีซ่า E-1 และ E-2

วีซ่า E-1 และ E-2 จรินทร ทานัชฌาสัย ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจของเมืองไทยมั่นคงและมั่งคั่งขึ้นมาก เป็นผลให้คนไทยจำนวนไม่น้อยต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในอเมริกา ผู้ที่สามารถเข้ามาอาศัยอยู่และประกอบธุรกิจในอเมริกาจะต้องเป็นอเมริกันซิติเซ่นต์, หรือถือใบเขียว หรือถือวีซ่าประเภทที่ให้สิทธิในการทำงานได้ วีซ่า E-1 และ E-2 ...

อ่านท

คำถามเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

คำถาม:  ดิฉันกำลังรอใบเขียวอยู่ อยากกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองไทย จะไปได้ไหม? ผู้ที่ถือใบเขียวสามารถเดินทางเข้าออกอเมริกาได้ตามใจปรารถนา มีข้อกำหนดเพียงว่า เขาจะต้องออกจากอเมริกานานไม่เกิน 6 เดือน ส่วนผู้ที่กำลังรอใบเขียวอยู่จะไม่สามารถเดินทางออกจากอเมริกา ยกเว้นจะต้องขออนุญาตคือทำ advance parole เสียก่อน ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลสำคัญ ...

อ่านท