Friday , August 7 2020
Home / บทความ / รู้จักพ่อ

รู้จักพ่อ

บทที่ 11บทสรุป “พญาควาย”

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ถอดบรรยาย/เรียบเรียง..ศฬรรธร มงคลคุณ ต่อจากฉบับที่แล้ว บทที่ 11….บทสรุป “พญาควาย” ไม่มีใครรู้เลยว่าดินถล่ม น้ำหลาก เรื่องภัยพิบัติเหล่านี้เป็นงานหลักของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย พระองค์ท่านทรงพระราชทานความช่วยเหลือ ...

อ่านท

บทที่ 10 ทางสายกลาง

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ถอดบรรยาย/เรียบเรียง..ศฬรรธร มงคลคุณ ต่อจากฉบับที่แล้ว บทที่ 10….ทางสายกลาง แนวพระราชดำริด้านพลังงานท่านก็ทำ ที่อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โครงการพระราชดำริฯ ได้คิดค้นสูตรจนได้ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม ...

อ่านท

บทที่ 9 นักประดิษฐ์/ความเชื่อท้องถิ่น

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ถอดบรรยาย/เรียบเรียง..ศฬรรธร มงคลคุณ ต่อจากฉบับที่แล้ว บทที่ 9….นักประดิษฐ์/ความเชื่อท้องถิ่น ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วย เพราะฉะนั้นเวลาว่างท่านจะใช้เวลาสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ สร้างเป็นกังหัน “กังหันชัยพัฒนา” ได้สิทธิบัตร ...

อ่านท

บทที่ 8 ธรรมะ “บริหาร” อธรรม

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ถอดบรรยาย/เรียบเรียง..ศฬรรธร มงคลคุณ ต่อจากฉบับที่แล้ว บทที่ 8….ธรรมะ “บริหาร” อธรรม วันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รับสั่งว่า น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะจังเลย ...

อ่านท

บทที่ 7ท่านทำเพื่อสอน

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ถอดบรรยาย/เรียบเรียง..ศฬรรธร มงคลคุณ ต่อจากฉบับที่แล้ว บทที่ 7… ท่านทำเพื่อสอน น้ำสำคัญที่สุด…ทำไมสร้างอ่าง สร้างแก่งกักเก็บน้ำ อะไรต่ออะไร ท่านรู้ไหมครับว่าขนาดมีอ่างขนาดนี้ ...

อ่านท

บทที่ 6 ชัยพัฒนา

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ถอดบรรยาย/เรียบเรียง..ศฬรรธร มงคลคุณ ต่อจากฉบับที่แล้ว บทที่ 6…ชัยพัฒนา มาถึงมูลนิธิชัยพัฒนา…ผมมาที่นี่ (ลอสแอนเจลิส) ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2531 ...

อ่านท

บทที่ 5…สร้างงาน สร้างเงิน

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ถอดบรรยาย/เรียบเรียง..ศฬรรธร มงคลคุณ ต่อจากฉบับที่แล้ว บทที่ 5…สร้างงาน สร้างเงิน เวลาพระองค์ท่านเสด็จไม่มีโต๊ะเก้าอี้ให้ทำงาน ก็ไม่เป็นไร หากมีรั้ว ท่านก็พิงอย่างนั้นเวลาปรึกษากับชาวบ้าน ...

อ่านท

บทที่ 4 ประชาธิปไตย/พระสหาย

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ถอดบรรยาย/เรียบเรียง..ศฬรรธร มงคลคุณ ต่อจากฉบับที่แล้ว บทที่ 4 ….ประชาธิปไตย/พระสหาย สมัยก่อนจะตามเสด็จ…ผมแต่งตัวเอี้ยมเฟี้ยมเลยนะตอนรับตำแหน่งใหม่ๆ พอตกมืดค่ำ ถ้าแสงไฟยังมี ส่องดูอะไรต่ออะไรได้ ...

อ่านท

บทที่ 3 ทรงงาน (สัมผัส+เมตตา)

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ถอดบรรยาย/เรียบเรียง..ศฬรรธร มงคลคุณ ต่อจากฉบับที่แล้ว บทที่ 3 ….ทรงงาน (สัมผัส+เมตตา) ด้วยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯหลังครองราชย์ พูดภาษาชาวบ้าน อยู่ดีดีปุ๊บปั๊บมีพระราชพิธีต่างๆ ...

อ่านท

บทที่ 2 กุศล

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ถอดบรรยาย/เรียบเรียง..ศฬรรธร มงคลคุณ ต่อจากฉบับที่แล้ว บทที่ 2 กุศล ท่านครับที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติทุกอย่าง วันนี้ผมคิดว่าเนื่องมาจากสมเด็จพระบิดา ท่านไม่เรียนทหาร ไม่เรียนรัฐศาสตร์ ...

อ่านท