Monday , May 25 2020
Home / บทความ / บทความพิเศษ โดย คิด ฉัตรประภาชัย

บทความพิเศษ โดย คิด ฉัตรประภาชัย

ยูเนสโก ยกย่อง “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก ปี 2563-2564 ตอนจบ

  วัดถ้ำดอกคำ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี พ.ศ. 2477–2478 พระอาจารย์มั่นได้ธุดงค์มาถึง ถ้ำดอกคำ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันคือวัดดอกคำ ถือว่าเป็นสถานที่มงคลสูงสุดที่ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้มาพักบำเพ็ญเพียรภาวนา ...

อ่านท

ยูเนสโก ยกย่อง “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก ปี 2563-2564 ตอน 2

เมื่อออกจากถ้ำสาริกา จังหวัดนครนายก แล้ว พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้ธุดงค์ไปพำนักบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำสิงโต เขาพระงาม จังหวัดลพบุรี อยู่ระยะหนึ่ง จำพรรษากรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2457 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ได้นิมนต์ให้พระอาจารย์มั่นไปจำพรรษาในกรุงเทพฯ เพื่อให้การอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ...

อ่านท

ยูเนสโก ยกย่อง “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก ปี 2563-2564

ชาวพุทธและชาวไทยร่วมยินดี สุดปลื้มปิติ ที่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก ปี 2563-2564 สาขาสันติภาพ ถือเป็นพระสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทย เนื่องจากหลวงปู่มั่นเป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และพระมหาเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ ...

อ่านท

แอลเอพีดีชีฟ Chief Michel Moore ห่วงใยทุกข์สุขชุมชนเอเซีย!

เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2020 ‘ชีฟมอร์’ ได้เชิญผู้นำชุมชนเอเซียเข้าร่วมสนทนาในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคโควิด-19 ผ่านทาง Teleconference (สื่อสารโดยการโทรเข้าเบอร์กลาง พูดคุยและสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ได้) โดยมีผู้นำชุมชนเอเซียต่างๆ คือ ชาวเกาหลี ...

อ่านท

หนึ่งในสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองอเมริกัน กับ “Super Tuesday” ในวันที่ 3 มีนาคม 2020

การเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2020 นี้ ถือว่าเป็นปีที่สำคัญ ที่พวกเราที่เป็นซิติเซ่น จะมีโอกาสใช้สิทธิเลือกตั้งเบื้องต้น หรือไพรมารี (Primary) เลือกผู้แทนในระดับต่างๆ ของแต่ละพรรคการเมือง เพื่อจะส่งตัวแทนพรรค ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น (City) มณฑล (County) ...

อ่านท

ทำไมตำรวจถึงต้องใช้กำลัง Use of Force ในบางกรณี

    อาทิตย์นี้ได้มีโอกาสเข้าอบรม อัปเดตกฎหมายที่ตำรวจควรรู้ ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2020 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กำลังในการระงับเหตุ (Use of Force) สาเหตุใหญ่ๆ ที่ทางการต้องอบรมให้ตำรวจได้ทราบก็เพราะ การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ตำรวจใช้กำลังเกินกว่าเหตุ ซึ่งเกิดเป็นข่าวบ่อย ๆ ...

อ่านท

ความสำคัญของการสร้างเครือข่ายของผู้นำชุมชนไทย

ตามที่ผมได้เคยเขียนเกี่ยวกับการที่จะมีองค์กรและชุมชนที่เข้มแข็งได้ ต้องมี 4 ปัจจัยที่เรียกว่า 4 C’s 1. Capital : เงินทุนใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ สะสมส่วนหนึ่งสร้างกองทุนสำหรับช่วยเหลือสมาชิกในยามฉุกเฉิน ทุนใช้ในการประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาเพิ่มความรู้ทักษะให้กับสมาชิก เงินกองทุนนี้จะมาจากไหนไม่ได้ นอกจากคนในองค์กร ...

อ่านท

จิตอาสา… หนทางอยู่ร่วมกันในสังคม

ปัจจุบันสังคมธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนีย ต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย อันเกี่ยวเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมายของบ้านเมือง และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดการแข่งขันสูง เจ้าของธุรกิจไทยบางส่วนยังเป็นคนรุ่นบุกเบิก (First Generation) ที่ยังไม่สันทัดทางภาษา และบ้างก็ไม่พยายามที่จะศึกษาเทคโนโลยีแบบใหม่ ...

อ่านท

ธุรกิจนวดกับกฎหมายที่น่ารู้ !

     ขอแสดงความยินดีกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาที่ประสบผลสำเร็จในการจัดอบรมนวด เมื่อวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ในหลักสูตรการนวดกระชับสัดส่วน และการนวดกล้ามเนื้อระดับลึก ให้บุคลากรในสาขาอาชีพนวดไทย รวมถึงเจ้าของกิจการ ได้มาเสริมทักษะ เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สองท่าน คือ ...

อ่านท

ขอแสดงความอาลัยแด่ผู้อำนวยการ นสพ.ไทยแอลเอ “วิรัช โรจนปัญญา”

                  บ่ายวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019 เป็นวันที่ผมไม่อยากให้มาถึง เมื่อได้รับโทรศัพท์จากพี่นวลละออ ...

อ่านท