Wednesday , April 26 2017

Florida

ข่าวสังคมฟลอริด้า ประจำวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2017

รายงานโดย…วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริด้า งานวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) มีการออกร้านอาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์ 2560 ณ วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริด้า ในวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมฟลอริด้า ประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2017

รายงานโดย….วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริด้า วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา #ประกาศอนุโมทนาบุญ เจ้าภาพต้นผ้าป่าเพื่อรวบรวมทุนซื้อดินปรับพื้นที่เพื่อสร้างอุโบสถศาลาเอนกประสงค์เนื่องในวันทำบุญวันก่อตั้งวัดครบรอบ 10 ปี จำนวน 13 ต้นๆ ละ $999 (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญ) ถวาย ณ วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดาวันอาทิตย์ที่ 15 ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมฟลอริด้า ประจำวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2016

ประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าภาพต้นผ้าป่าเพื่อรวบรวมทุนซื้อดินปรับพื้นที่เพื่อสร้างอุโบสถศาลาเอนกประสงค์เนื่องในวันทำบุญวันก่อตั้งวัดครบรอบ 10 ปี จำนวน 13 ต้นๆ ละ $999 (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญ) ถวาย ณ วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดาวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560/2017 ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมฟลอริด้า ประจำวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2016

รายงานโดย….วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริด้า ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมบริจาคสร้างเสนาสนะ กุฎีกรรมฐาน จำนวน 2 หลังๆ ละ 7,000 เหรียญ ($7,000) หรือบริจาคได้ตามกำลังจิตศรัทธา ติดต่อสอบถามและร่วมบริจาคได้แล้ววันนี้ที่ : วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริด้า ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมฟลอริด้า ประจำวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2016

งานกฐินวัด นิเทศศาสนคุณ ,Okeechobee, Florida. มีงานออกโรงทานอาหารหลายชนิด มีชาวไทยพุทธ และผู้เสื่อมใสในพุทธศาสนา..ช่วงเวลาบ่ายโมงร้องเพลงสรรเสริญบารมีพร้อมกัน. คุณลัดดา  Ladda Lerner กับเพื่อนๆ จากPort St.Lucie and Martin county, ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมฟลอริด้า ประจำวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2016

รายงานโดย….วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริด้า ชาวไทยทาง South Florida ร่วมกัน สวดมนต์ ร่วมกันคืนวันเสาร์ 15 ตุลาคม 2016 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและโศกเศร้าต่อ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  และ วันออกพรรษาในวันที่16ตุลาคม  2016. ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมฟลอริด้า ประจำวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2016

รายงานโดย….วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริด้า วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ขอเชิญสาธุชนทั้งหลาย พากันไปร่วมทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา และเทโวโรหณะ ตามกำหนดการเวลาและสถานที่ดังกว่า ณ วัดมหาธาตุเจติยาราม เมืองเวสท์ พาล์ม บีซ ขอเชิญคณะญาติธรรมทุกท่าน ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมฟลอริด้า ประจำวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016

รายงานโดย….วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริด้า บรรยากาศการ ทำบุญตักบาตร และ ร่วมฟังพระธรรมเทศนา ในช่วงเข้าพรรษา ปี 2559 โดย ในวันนี้ได้มี คณะกุหลาบขาว และ คณะญาติธรรม เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ในอาทิตย์นี้ พระพิศิษฐ์ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมฟลอริด้า ประจำวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2016

รายงานโดย….วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริด้า บรรยากาศการ ทำบุญตักบาตร และ ร่วมฟังพระธรรมเทศนา ในช่วงเข้าพรรษา ปี 2559 โดย ในวันนี้ได้มี คุณนิตยา และ คณะญาติธรรม เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ในอาทิตย์นี้ พระจีโน่ ขันฺติธโร ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมฟลอริด้า ประจำวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016

รายงานโดย….วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริด้า ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริด้า วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ดังนั้น จึงขอประกาศเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพต้นผ้าป่าสมทบกองมหากฐิน ผ้าไตรบริวารกฐิน เครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานในงานบุญกฐินในครั้งนี้… Congratulation ...

อ่านทั้งหมด »