Wednesday , June 20 2018
Breaking News
Home / สังคมต่างเมือง

สังคมต่างเมือง

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะที่ปรึกษา-สาธุชน-คณะบริหาร-ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ ในงานวันปฐมนิเทศ การเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระอาจารย์มหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโน พระอาจารย์สอนภาษาบาลีจากวัดพุทธจักรฯ เดินทางไปร่วมงานอบรมบาลีก่อนสอบ “ซ่อม” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถวายการต้อนรับพระพระมหาสุริยา อาภสฺสโรและพระมหาธงชัย ธมฺมธารี จากวัดสุทัศนเทพวรารามฯ กทม. ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับครอบครัวคุณอำไพ เคนท์, คุณเจริญศิริ เชาวโนทัย และสาธุชน หลังถวายสังฆทานทำบุญวันคล้ายวันเกิดเพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมฟลอริด้า ประจำวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018

รายงานโดย….วัดนิเทศศสนคุณ-ฟลอริด้า เพิ่งกลับจากไปเยี่ยมคุณพ่อ คุณแม่ที่ ประเทศไทยมา..ขอแสดงความยินให้กับ คุณหมอ อารต์ อรรถธรรมสุนทรา ลูกชายคนโต ของ คุณหมอ นิคกี้ แบะคุณ ราช อรรถธรรมสุนทร หลานชายคุณ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  พระมหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯและวัดลาวพุทธาราม เจริญพระพุทธมนต์ในการทำบุญถวายภัตตาหารเพลและสังฆทาน ทำบุญประจำปีของร้าน Sa-bye Thai Massage เพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต ขอให้มีความสุขความเจริญ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระมหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ-วัดพระธรรมกาย SD ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณ “พระราชปัญญาภรณ์” เมตตาเยี่ยมวัดพุทธจักรฯและบอกบุญสร้างพระนอนยาวที่สุดในล้านนา ที่จังหวัดลำปาง ท่านใดอยากร่วมสร้างพระใหญ่ เป็นพุทธานุสรณ์ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน ขอเชิญสาธุชนทุกท่านสั่งสมมหาทานบารมี เพิ่มกุศลบุญราศรีให้แก่ชีวิต โดยร่วมเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ทั้ง 13 ในงานประเพณีบุญพระเวส-เทศน์มหาชาติ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ (Hall) วัดพุทธจักร๚ แห่งเมืองเอสคอนดีโด้ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน ขอเชิญสาธุชนทุกท่านสั่งสมมหาทานบารมี เพิ่มกุศลบุญราศรีให้แก่ชีวิต โดยร่วมเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ทั้ง 13 ในงานประเพณีบุญพระเวส-เทศน์มหาชาติ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ (Hall) วัดพุทธจักร๚ แห่งเมืองเอสคอนดีโด้ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระครูวิเทศวีราภรณ์ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ เดินทางไปรดน้ำอวยพรปีใหม่ให้กับคุณพ่อเทพ คุณแม่บุญมา สุริยวงศา สองอุบาสกอุบาสิกาใจบุญประจำวัดผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (สงกรานต์) ซึ่งท่านทั้งสองก็หมั่นทำบุญ ...

อ่านทั้งหมด »