Monday , March 25 2019
Home / บทความ

บทความ

ผู้นำทั้งในอดีตและปัจจุบันของเมืองลุงแซมและของไทย

บทความในคอลัมน์นี้จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ผมมักจะไม่ค่อยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองมากเท่าใดนัก แต่เนื่องจากการเลือกตั้งผู้นำประเทศคนใหม่ของไทยกำลังคืบคลานใกล้เข้ามาทุกทีๆ ผมจึงใคร่ขอตั้งข้อสังเกตบางประการ หากเราย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปทั้งของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เราจะได้พบเห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าชื่นชม ในกรณีของประเทศไทยนั้น นับว่าประชาชนพี่น้องชาวไทยโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงปฏิรูปประเทศไทยให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญๆอันได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีเลิกทาส  ป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และจักรวรรดิอังกฤษ ...

อ่านท

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดท่องเที่ยว (ภาคตะวันออก)

“DHSS News” ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเราได้นำเสนอข่าว กรม ส.บ.ส. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงพยาบาลในจังหวัดและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim ...

อ่านท

ต่างภพต่างภูมิกับดวงดาว 64 ( 27/9/2018 บ้านบุญรักษา เชียงใหม่ )

ปราสาทมืด – ตอนจบ เมื่อเราทั้งหมดกลับถึงปราสาทมืด เดินผ่านทางเข้าใต้ตึกชั้นล่างผ่านคุณแม่ของคุณ ท. ที่นั่งอยู่บน รถเข็น อาหาร ของกินขบเคี้ยวทั้งหมด รวมดอกไม้ธูปเทียนถูกจัดใส่พานวางเต็มระเบียงตึกชั้น 2 เรากับคุณ ท. อยู่ในชุดขาว  ...

อ่านท

การปกป้องทรัพย์สินจากเจ้าหนี้

คดีความการฟ้องร้องกันในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมายมีผู้วิเคราะห์ว่าทุกคนในสหรัฐอเมริกาจะต้องรู้จัก เป็นเพื่อนหรือเป็นญาติกับคนที่ถูกฟ้องร้องมีคดีความ ในทุกๆ 30 วินาทีจะมีคดีความถูกยื่นฟ้องร้องในศาล ในทุกๆ ปีประมาณหนึ่งในสิบคนของผู้ที่บรรลุนิติภาวะถูกฟ้องร้องด้วยคดีต่างๆ กัน คนมักจะยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อผู้ที่มีทรัพย์สิน ดังนั้นถ้าคุณมีบ้าน มีธุรกิจ มีเงินฝากธนาคาร หรือมีการประกันภัย คุณอาจจะถูกฟ้องร้องด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งได้ เช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้ ...

อ่านท

จีน “พญามังกร” ยุคก้าวกระโดด

จากการที่ผมได้เข้าร่วมสัมมนากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารโลกและผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์ของไทยหลายๆท่านเมื่อวันพุธ 13 มีนาคม 2019 ในหัวข้อ “ฝ่าลมต้านเศรษฐกิจโลก: เตรียมพร้อมรับมือ…สู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น ผมใคร่ขอนำมาแบ่งปันต่อท่านผู้อ่านในหลายแง่หลายมุมพอสังเขปที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้างไม่มากก็น้อย ก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณ“อธิการบดี ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์” ที่ท่านเปิดโอกาสให้ผมได้เข้าไปร่วมในการสัมมนา มา ณ ที่นี้ด้วย ในภาพรวมในเวทีการเมืองโลกนั้นต่างยอมรับกันเป็นอย่างดีแล้วว่า สองประเทศพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่มหาอำนาจก็คือ“สหรัฐอเมริกาและจีน” ซึ่งต่างก็มีบทบาทสำคัญต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสงครามด้านเศรษฐกิจที่ได้ส่งผลกระทบไปในวงกว้างทั่วทุกมุมโลก แต่ขณะนี้จะเห็นได้เป็นอย่างดีว่า ...

อ่านท

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 1/2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอเรื่องการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ (Academic ...

อ่านท