Tuesday , November 12 2019
Home / บทความ

บทความ

การขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (Public Charge)

ในอดีตคนที่ยื่นทำใบเขียวให้แก่ญาติพี่น้องของตน จะต้องเซ็นต์ค้ำประกัน (Affidavit of support) เพื่อรับรองต่อรัฐบาลว่าญาติของตนที่จะรับใบเขียวจะไม่เป็นภาระของรัฐบาล คนที่เป็นคนยื่นเรื่องจะต้องแสดงหลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินของตน ถ้าคนที่ยื่นเรื่องไม่มีรายได้พอเพียงและไม่มีทรัพย์สินก็นสามารถหาคนอื่นที่มีรายได้ หรือมีทรัพย์สินมาช่วยค้ำประกันให้ด้วยได้ รัฐบาลสามารถปฏิเสธมิให้ใบเขียวแก่คนต่างชาติ ถ้าเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคนต่างชาตินั้นจะมาเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคต คือจะต้องมาขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือต้องให้รัฐบาลและสังคมส่วนรวมออกค่ารักษาพยาบาลเป็นระยะยาวในอนาคต คนต่างชาติอาจหมดสิทธิรับใบเขียว ถ้าจะเข้ามาขอรับประโยชน์ตามโครงการต่อไปนี้ในอนาคต ...

อ่านท

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 3 / 2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การดำเนินงานการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย ...

อ่านท

ต่างภพต่างภูมิกับดวงดาว 97 ( 3/4/2019 พัทยา ชลบุรี )

ตอน  เหนือคำบรรยาย เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตขณะที่ทำงานอยู่ที่อเมริกามลรัฐ แคนซัส  เมืองเล็กๆชื่อ Coffee Ville มีประชากรไม่ถึงล้านคนในขณะนั้น ที่แน่ๆ มีคนเอเชียอยู่เพียงไม่กี่คน มีเรากับคุณกัญหาซึ่งเป็นคนไทย กับเป็นรูมเมทของเราขณะนั้นสองคน กับมิโดริ ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอเมริกันกันล้วนๆ ...

อ่านท

ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังฉุดรั้งให้สหรัฐฯลงต่ำ

ในช่วงสองปีกว่าๆที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าบริหารสหรัฐฯ ปรากฏว่านโยบายทั้งภายในและต่างประเทศเกิดอาการผันผวนรวนเรสร้างผลกระทบ อีกทั้งจากการที่มีอารมณ์แกว่งไม่นิ่ง เมื่อใดก็ตามที่มีใครเอ่ยปากวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของเขาแม้แต่เพียงครั้งเดียว เขาจะโต้ตอบอย่างรุนแรงสิบเท่าตัว เป็นผลทำให้ผู้ที่ออกมาวิจารณ์ขยาดถอยฉากเงียบหายไป ในด้านต่างประเทศประเด็นร้อนล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมานี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศว่า “สหรัฐฯขอถอนตัวออกจากข้อตกลงโลกร้อน (ปารีส)โดยจะมีผลในปีหน้า” ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่ประกาศถอนตัว ทั้งๆที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับต้นๆของโลก!!! หรืออาจจะเป็นเพราะประธานาธิบดีทรัมป์หวังปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่เคยเอ่ยปากไว้ โดยไม่สนใจและไม่แยแสต่อเพื่อนร่วมโลกเลยว่า ...

อ่านท

ต่างภพต่างภูมิกับดวงดาว 96 ( 17/3/2019 บ้านบุญรักษา )

ตอน เติมพลัง เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับลูกพี่ลูกน้องเรา นามสมมุติว่า ป. เราโตมาด้วยกัน รู้จักกันมาตั้งแต่อายุ 15 – 16 ปี ป.เป็นลูกของน้า หรือน้องแท้ๆ ของแม่ ป. ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. มีนโยบายส่งเสริมโรงพยาบาลบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News”ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ปัจจุบันโรงพยาบาล มีการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีความหลากหลาย มีการใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภคและการรักษาทางการแพทย์ ...

อ่านท