Tuesday , June 25 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

กรม ส.บ.ส. เตือนแอดมินบนโลกโซเชียลแจกคอร์สเสริมความงาม /บริการศัลยกรรมเฉพาะจุดฟรี เข้าข่ายผิดกฎหมายสถานพยาบาล

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในปัจจุบัน กระแสนิยมในการดูแลสุขภาพและความงามยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ...

อ่านท

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 2/2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอข่าวความคืบหน้าของการดำเนินงานพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness ...

อ่านท

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ครั้งที่ 2/2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” วันนี้เรามีข่าวความคืบหน้าของการดำเนินการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness ...

อ่านท

การประชุม (ร่าง) คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1 / 2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การดำเนินงานการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย ...

อ่านท

การประชุม (ร่าง) คณะทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ ชมรมนวดไทย สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในประเทศไทยนั้น กรม ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ย้ำคลินิกห้ามรับผู้ป่วยค้างคืนเกินที่ขออนุญาต อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วย

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การรับบริการที่สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือคลินิก โดยเฉพาะบริการเสริมความงาม ...

อ่านท

กรม สบส. ชี้แจงการตรวจมาตรฐาน “มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง คลินิกการแพทย์แผนไทย”

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” จากกรณีที่กรม ส.บ.ส. ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ย้ำโรงพยาบาลต้อง ให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่และเหมาะสมแก่ผู้ป่วย

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” กรม ส.บ.ส. ...

อ่านท

การอบรมสร้างครู ก. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 26 เมษายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” โรงพยาบาลเป็นสถานที่ในการบริการผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการให้บริการกับผู้ป่วย ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. แนะหลักสุขบัญญัติมาปฏิบัติ เพื่อลด 5 พฤติกรรมเสี่ยงหน้าร้อน

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ประเทศไทยก็เข้าฤดูร้อนมาได้พักใหญ่แล้ว ซึ่งฤดูร้อนที่ประเทศไทยอาจทำเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆได้ ...

อ่านท