Sunday , April 22 2018
Breaking News
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

กรม ส.บ.ส. ร่วมกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ “โทนี่ นวดแผนไทย”

 “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เป็นอย่างไรกันบ้างได้เล่นน้ำสนุกสนานชุ่มฉ่ำกันทั่ว ...

อ่านทั้งหมด »

การประชุมเพื่อชี้แจงและบูรณาการภารกิจของศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับหน่วยงานภายใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 13 เมษายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อฉบับวันที่ 19 ...

อ่านทั้งหมด »

กรม ส.บ.ส. ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดหลักสูตร ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 6 เมษายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลอาจเป็นเรื่องที่ใครหลายคนไม่ชอบหรือหวาดกลัว ซึ่งเหตุผลอาจมาจากความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้รักษา ...

อ่านทั้งหมด »

กรม ส.บ.ส.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไรเทคโนโลยีก็พัฒนามากขึ้นเท่านั้น ...

อ่านทั้งหมด »

กรม ส.บ.ส. เผยมีผู้ประสงค์มีบุตรโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์แล้ว 169 คู่

 “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การมีบุตรสำหรับบางคนแล้วเป็นเรื่องยาก อาจเป็นเพราะความผิดปกติของร่างกายบางประการจึงทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้หรือมีบุตรยาก ...

อ่านทั้งหมด »

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการส่งเสริม Medical Hub ในราชอาณาจักรเดนมาร์ก

 “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 16 มีนาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การดำเนินงานพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical ...

อ่านทั้งหมด »

กรม ส.บ.ส. จัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล เพื่อบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์อย่างเป็นระบบ

 “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” สำหรับการรักษาพยาบาลแล้ว ไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าเครื่องมือแพทย์ ...

อ่านทั้งหมด »

กรม ส.บ.ส. ลงพื้นที่ Knock Door สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพฯ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”   “DHSS News” ฉบับวันที่ 2 มีนาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก ...

อ่านทั้งหมด »

กรม ส.บ.ส. เน้นห้ามประชาชน รับบริการฉีดเสริมความงามนอกสถานพยาบาล

 “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในปัจจุบันการฉีดเสริมความงามทุกชนิดเป็นที่นิยมกันอย่างมาก เพราะสามารถดูดีดูสวยได้อย่างรวดเร็วและราคาไม่แพง ...

อ่านทั้งหมด »

กรม ส.บ.ส. ประกาศผลจำนวนผู้สอบผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2560

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อฉบับวันที่ 5 ...

อ่านทั้งหมด »