Monday , August 26 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

กรม ส.บ.ส.พัฒนาแคปซูลนั่งพ่นยา ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” มาตรฐานความปลอดภัยในโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะด้านระบบทางเดินหายใจที่มีการแพร่เชื้อทางอากาศ ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. แนะวัยรุ่น เรียนรู้ เข้าใจ และสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านเพศ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ความรู้ด้านสุขศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งประเด็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับวัยรุ่นคือ ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. แนะการปฏิบัติตน ในการป้องกันโรคในฤดูฝน

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ตอนนี้ที่ประเทศไทยเป็นช่วงฤดูฝนแล้ว กรม ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ตรวจโรงพยาบาลเอกชน ย่านบางใหญ่ ปฏิเสธการรักษาหากไม่วางเงินแสน

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เป็นประเด็นที่น่าเศร้าอีกครั้งสำหรับหญิงรายหนึ่งที่เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากการที่บุตรชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน ซึ่งโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาหากไม่วางเงินแสน ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. เตือนฉีดสารแปลกปลอมขยายขนาดอวัยวะเพศอาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ปัจจุบันค่านิยมที่ว่าผู้ชายจะต้องมีอวัยวะเพศขนาดใหญ่ยังไม่หายไปจากสังคม แม้จะมีการนำเสนอข่าวถึงอันตรายจากการฉีดสารแปลกปลอมเพื่อขยายขนาดอวัยวะเพศอยู่เป็นระยะ ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ชี้แจงมาตรการป้องกันการขาดแคลนบุคลากรสุขภาพ และอัตราค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นจากนโยบาย Medical Tourism

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การดำเนินการนโยบาย Medical ...

อ่านท

จัดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเซลล์บำบัด พ.ศ. ….

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบำบัดรักษา ซ่อมเสริมอวัยวะ ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส.ประกาศเป็นองค์กรต้นแบบปลอดบุหรี่

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะซึ่งเป็นภัยต่อคนรอบข้างด้วย ...

อ่านท

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 2/2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในการดำเนินการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือนโยบาย ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. เตือนแอดมินบนโลกโซเชียลแจกคอร์สเสริมความงาม /บริการศัลยกรรมเฉพาะจุดฟรี เข้าข่ายผิดกฎหมายสถานพยาบาล

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในปัจจุบัน กระแสนิยมในการดูแลสุขภาพและความงามยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ...

อ่านท