Monday , December 9 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub) ครั้งที่ 3/2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นอันดับที่ 6 ...

อ่านท

แอบในบ้านก็ไม่รอด กรม สบส. ร่วม อย. และตำรวจ บก.ปคบ.ทลายคลินิกสายตาเถื่อน ลักลอบใช้บ้านพักเปิดให้บริการรักษา

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ตรวจคลินิกย่านบางกะปิ หลังได้รับร้องเรียนพบสารต้องห้ามในครีม

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” กรม ส.บ.ส. ...

อ่านท

การประชุมหารือ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Medical Hubภายใต้แนวคิด “2020 Thailand’s Medical Hub of the World”

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” กรม ส.บ.ส. ...

อ่านท

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 3 / 2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การดำเนินงานการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. มีนโยบายส่งเสริมโรงพยาบาลบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News”ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ปัจจุบันโรงพยาบาล มีการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีความหลากหลาย มีการใช้น้ำเพื่อสาธารณูปโภคและการรักษาทางการแพทย์ ...

อ่านท

ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง “สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ส่งผลกับสุขภาพเราอย่างไร”

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” กรม ส.บ.ส. ...

อ่านท

กรม สบส.แนะเช็คให้ชัวร์ก่อนเข้า รพ./คลินิก ไม่หลงคำโฆษณาเกินจริง ทั้งดีกว่า เหนือกว่า หายทุกโรค เสี่ยงไม่หายและอาจเป็นอันตรายแทน

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News”ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ”กรม ส.บ.ส. แนะประชาชนเช็คให้ชัวร์ก่อนรับบริการกับโรงพยาบาลหรือคลินิก อย่าหลงคำโฆษณาเว่อร์วังอลังการ ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ร่วมทำ MOU กับองค์กรวิจัยระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ พัฒนาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ให้ เพียงพอพร้อมใช้ ปลอดภัยและมีมาตรฐานสู่สากล

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat   เล่า..ข่าว..สุขภาพ” มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย เฝ้าระวัง ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. พร้อม อย. และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ กองบังคับการปราบปราม บุกจับหมอเถื่อน ลักลอบใช้คอนโดมิเนียม ย่านบางเขน

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat       เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ...

อ่านท