Monday , June 18 2018
Breaking News
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub)ครั้งที่ 1/2561

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News”ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในวันนี้เรามาต่อกับการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดตั้ง Product Outlet ...

อ่านทั้งหมด »

การพัฒนารูปแบบการจัดตั้ง Product Outlet สำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในประเทศและต่างประเทศ

 “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”   “DHSS News” ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อฉบับวันที่ ...

อ่านทั้งหมด »

กรม ส.บ.ส. เข้าหารือกับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดตั้ง Product Outlet สำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อฉบับวันที่ 18 ...

อ่านทั้งหมด »

เวทีประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “16 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเพื่อคนไทย4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า”

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในต้นสัปดาห์นี้กรม ส.บ.ส. ...

อ่านทั้งหมด »

กรม ส.บ.ส. เข้าพบหารือกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดตั้ง Product Outlet สำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ

 “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในปัจจุบันสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพของไทยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวจีนที่นิยมชมชอบสมุนไพรอยู่แล้ว ...

อ่านทั้งหมด »

กรม ส.บ.ส. ชี้สถานพยาบาลทุกแห่งต้องขออนุญาตในการลงโฆษณา ก่อนทุกครั้ง

 “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การโฆษณาเรียกได้ว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเทคโนโลยีที่มีสมาร์ทโฟนและแอพลิเคชั่นเป็นเสมือนตัวกลางในการรับรู้สื่อต่างๆ ...

อ่านทั้งหมด »

กรม ส.บ.ส. เร่งยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทย

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การดำเนินกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสปา/นวดไทย ...

อ่านทั้งหมด »

ร่างกฎกระทรวง กิจการดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 27 เมษายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ขณะนี้สังคมไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ดังนั้นต่อไปสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจะมีบทบาทเป็นอย่างมาก ...

อ่านทั้งหมด »

กรม ส.บ.ส. ร่วมกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ “โทนี่ นวดแผนไทย”

 “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เป็นอย่างไรกันบ้างได้เล่นน้ำสนุกสนานชุ่มฉ่ำกันทั่ว ...

อ่านทั้งหมด »

การประชุมเพื่อชี้แจงและบูรณาการภารกิจของศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับหน่วยงานภายใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 13 เมษายน 2561 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อฉบับวันที่ 19 ...

อ่านทั้งหมด »