Thursday , December 14 2017

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้  โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระมหาวีระพงษ์  พุทฺธิรํสี (ปรีชญานุวัตร) พระธรรมทูต รุ่นที่ 19 จากวัดธรรมภาวนา Alaska ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน คณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ นำโดย พระครูวิเทศวีราภรณ์ ประกอบพิธีทักษิณานุประทาน อุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ “พระมงคลเทพโมลี” และถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ มอบของรางวัล Raffle 3 รางวัล ให้กับพระอาจารย์วิชัย คุเณสโก ตัวแทนพระอาจารย์ทองพูน ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   นายโกศล สถิตธรรมจิต รองกงสุลใหญ่ ประจำมหานคร ลอสแองเจลิส ให้เกียรติเดินทางไกลมาเป็นประธานเปิดงานประเพณี “ลอยกระทง” ประจำปี 2017 ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน    พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ พระมหาไชยา ชินธมฺมญฺญู ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะครู-ผู้ปกครอง-สาธุชน โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ เจ้าภาพผู้ถวายชุดนาฏศิลป์ไทยต่าง ๆ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถวายการต้อนรับกับพระธรรมทูตจากวัดป่าหลวงตามหาบัว Colorado USA ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตวัดพุทธจักรฯ โดยมีพระอาจารย์ธนา วัดสุญญตาราม เอสคอนดิโด้ เป็นสะพานบุญพามาเยี่ยมชมวัด ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้  โดย ชัยเสน พระเดชพระคุณ พระราชมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี อเมโต Pennsylvania USA. พร้อมด้วยพระอนุจร 1 รูป เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตและครูอาสาฯ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน     พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯและสาธุชนชาวไทยใน SD ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมถวายอาลัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน     พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯและสาธุชนชาวไทยใน SD เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายอาลัยในวันครบรอบ 1 ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระเดชพระคุณ “พระวิเทศธรรมคุณ” เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ ในภาพขณะแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “มิตตกถา” ...

อ่านทั้งหมด »