Friday , May 29 2020

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ คณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม กำลังเจริญพระพุทธมนต์ฉลองศรัทธา “ครอบครัวอมรยุทธ์” ที่มาทำบุญเนื่องในวัน Memorial Day  หรือวันทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการอุทิศและนึกถึงเหล่าทหารหาญที่ปกป้องและคุ้มภัยให้ประเทศ (5-25-2020) คุณสาโรจน์  แตงแก้ว “Eddy” นำ Face ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ คณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนารามและวัดสุญญตาราม กำลังสวดมาติกาบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่คุณแม่มัณฑนา  เป้าทอง ซึ่งได้ล่วงลับไปก่อนที่จะทำการฌาปนกิจ (5-19-2020) บรรดาแขกผู้มีเกียรติ ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้นับถือคุณแม่มัณฑนา  เป้าทอง ถ่ายหมู่ที่ระลึกในวันฌาปนกิจคุณแม่เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ เนื่องในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศานา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน   คณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนารามจึงได้ทำการเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญนี้ (5-6-2020) คณะสงฆ์และอุบาสิกาวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม รวมทั้งหมด  10 รูป/คน  ถ่ายภาพที่ระลึกบนศาลาการเปรียญเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยพยายามจัดการนั่งให้ห่างกันเว้นช่องว่างตามระเบียบทุกประการ (5-6-2020) ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ ครอบครัวสมิท อันประกอบด้วยคุณคัทลียา สมิท และสามเณรอาเธอร์  สมิท  ทำบุญสวดมาติกาอัฏฐิของคุณจุฬาลักาณ์ (แหม่ม)  สมิท  เนื่องในโอกาสที่นำอัฏฐิมาฝากไว้ที่วัด (5-1-2020) คุณแจ๋ว และคุณตุ้ม เป็นตัวแทนของคุณนิกกี้  สัมมาวดี บุปผา ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ แม่ตู้บุญมา สุริยวงศา  ทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อตู้เทพ สุริยวงศาที่ล่วงลับไป ขอพ่อตู้จงได้อนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเทอญ (4-25-2020) สามเณร Arthur Smith  บรรพชาเป็นสามเณรเป็นระยะเวลา 3 วันเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณแม่จุฬาลักษณ์ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ คุณนงลักษณ์  พร้อมด้วยสามีทำบุญถวายังสังฆทานและภัตตาหารเพลแก่คณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด  ขอให้มีความสุข และเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละตลอดไป (4/18/2020) พระครูรัตนปัญญาวิเทศ  เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญาจัดสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อทำบุญอุทิศให้แก่บูรพาจารย์และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป (4/20/2020) คณะสาธุชนถ่ายภาพที่ระลึกกับพระสงฆ์หลังจากที่ได้ถวายภัตตาหารเพล ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ บรรดาสาธุชนมาถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนารามในอาทิตย์ที่ผ่านมา  ทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยมาวัดเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไวรัส และป้องกันสุขภาพของตนเองและพระสงฆ์ (4-11-2020) คุณสันติยา  สิงห์ศิลป์  มาทำบุญถวายภัตตาหารเพลที่วัดเนื่องในวาระครบรอบวันเกิด  ขึ้นชื่อว่าชาวพุทธเราไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่เคยห่างไกลวัดวาอารามและบุญกุศล ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป (4-10-2020) คุณดนัย  เงาจีนานันต์  มาทำบุญที่วัดเนื่องในวันสงกรานต์  โดยพระสงฆ์ได้อนุโมทนาและพรมน้ำมนต์ให้ศีลให้พร เพื่อความเป็นสิริมงคลและปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง (4-12-2020) ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ ขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาสาธุยังคงเดินทางมาถวายอาหารพระสงฆ์ที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนารามโดยสลับสับเปลี่ยนกันมาในแต่ละวันในจำนวนที่ไม่มากเกินกว่าที่ทางการกำหนด (4/2/2020) พระมหาบุญเทิด  เตชวฒฺฑโน สนทนาธรรมและสอนการนั่งสมาธิเบื้องต้นแก่คุณบิล ชาวอเมริกันที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาหลักธรรมที่วัด (4-4/2020) ครอบครัวคุณสตีฟได้เดินทางมาทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่วัด ต้องขออนุโมทนาบุญมา ณ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ พระครูรัตนปัญญาวิเทศ (อ.กุ๊กไก่) ทำบุญอุทิศและสวดพระอภิธรรมถวายหลวงพ่อพระมหาเผียน อนุจารี ป.ธ.8 ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ (คู่สวด) อันเป็นการแสดงออกถึงกตัญญูกตเวทิตาธรรม ที่วัดรัตนปัญญา เมืองวิโดมาร์ (3-29-2020) ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส และรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ ๓ มาเยี่ยมให้กำลังใจและสวดพุทธมนต์บท “รตนสูตร”  ที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระธรรมทูต. หลังจากที่เจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตรแล้ว  พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณได้สนทนาปราศัยถามใถ่สารทุกข์ของคณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนารามด้วยความเมตตาและห่วงในพระสงฆ์ในการปกครอง. คุณศรัณญ์ธรณ์ ...

อ่านท