Saturday , March 25 2017

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย…ชัยเสน คุณคิด  ฉัตรประภาชัย ให้เกียรติมาทำหน้าที่ผู้ดำเนินการดีเบตระหว่างผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมไทย อเมริกันและเอเชี่ยน ที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ผู้สมัครทั้งเบอร์ 1 และเบอร์ 2 ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย…ชัยเสน คณะกรรมการสมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งแซนดิเอโก้ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสมาคม ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม  ที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม  เวลา 13.00น. – 14.00 น. อาจารย์อานันต์  นาคคง กำลังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการไหว้ครูแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้น ณ UCLA เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย…ชัยเสน “คุณหญิง”  แห่งร้านไอยรา (Aiyara Authentic Thai Cuisine)  เมือง Temecula  ให้การต้อนรับเลี้ยงอาหารเที่ยงแก่คณะนักดนตรีวงกอไผ่ ระหว่างเดินทางจาก LA เพื่อที่จะมาแสดงที่ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้  โดย…ชัยเสน สมาคมทนายความไทย-อเมริกัน,ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย,ศูนย์ Asian American Advancing Justice – Los Angeles และ สำนักงานกฎหมาย Tammy ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย…ชัยเสน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้  ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกหลังจากพิธิไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2017 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 2017 ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย…ชัยเสน คณะสงฆ์และสาธุชนที่มาเวียนเทียนในคืนวันมาฆบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฎิโมกข์ ร่วม ถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกร่วมกันในคืนวันเสาร์ที่ 11 ก.พ. ที่ผานมา. คณะสงฆ์และอุบาสิกาวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ เวียนเทียนวันมาฆบูชาอีกครั้งในช่วงภาคบ่ายของวันอาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนที่ไม่สามารถมาเวียนเทียนในวันเสาร์ได้เวียนเทียนอีกครั้งหนึ่ง. คณะอุบาสิกาที่บวชชีพราหมณ์เนื่องในวันมาฆบูชา ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย…ชัยเสน คณะกรรมการวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามบางส่วน นำโดย “กำนันเล็ก” คุณดนัย เงาจีนานันท์ กำลังพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางและโครงการพัฒนาวัดในด้านต่างๆ เพื่อให้วัดมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นๆ. คณะครูอาสาสมัคร นักเรียน และผู้ปกครองถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกก่อนจะเดินทางไปร่วมแสดงเผยแผ่วัฒนธรรมไทยให้ปรากฎแก่สายตาของชาวต่างชาติ ให้เขาได้รู้ ได้ดู ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย…ชัยเสน พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส หรือในนามปากกาว่า “ศ.สียวน” เดินทางมาเยี่ยมวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามพร้อมคณะ โดยการนำของท่านพระครูรัตนปัญญาวิเทศ ,ท่านอาจารย์ประยนต์และท่านพระมหาสมัย คณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถวายการต้อนรับด้วยความยินดียิ่งฯ คุณสมจิต พร้อมครอบครัวและเพื่อนใกล้ชิด มาทำบุญอุทิศให้กับสามีที่ล่วงลับไป ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  พระอาจารย์พระมหาบุญตา กิตฺติวณฺโณ เดินทางไปร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพระใบฎีกาพีระญาณ ฐิตญาโณ ที่เพิ่งเข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์ พัดยศ เป็น “พระครูวิเทศวีราภรณ์” ณ วัดไร่ขิง สามพราน ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  พระใบฎีกาพีระญาณ ฐิตญาโณ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะกรรมการบอร์ดบริหารวัดพุทธจักรฯ หลังสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการบอร์ดบริหารวัด เพื่อสรุปผลงานในปีที่ผ่านมาและเตรียมงานที่จะจัดขึ้นเพื่อสังคมไทยในปี 2560 นี้ต่อไป (1/16/2017) คุณวิไลพร คำไม ...

อ่านทั้งหมด »