Sunday , March 29 2020

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส และรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ ๓ มาเยี่ยมให้กำลังใจและสวดพุทธมนต์บท “รตนสูตร”  ที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระธรรมทูต. หลังจากที่เจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตรแล้ว  พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณได้สนทนาปราศัยถามใถ่สารทุกข์ของคณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนารามด้วยความเมตตาและห่วงในพระสงฆ์ในการปกครอง. คุณศรัณญ์ธรณ์ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ พระสงฆ์และสาธุชนถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันหลังจากพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมา ซึ่งถือว่าเป็นรักษาขนบธรรมเนียมของโบราณให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เห็น (3-15-2020) ศรัทธาสาธุชนต่างช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือ ในการเตรียมงานบุญพระเวสเทศน์มหาชาติของวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม ให้ลุล่วงไปด้วยดี ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านด้วย (3-15-2020) คุณจันทร ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ คุณบุญศรี  กุมานา  มาทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดโดยมีพระมหาวิชชุพงศ์  กาญฺจนปญฺโญ และพระมหาเชิดชัย ชยเสโน ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนารามมาเป็นเนื้อนาบุญ ขอให้มีความสุขเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป  (3-6-2020) คุณประไพ  คอร์โดว่าและคุณจันทรทิพย์ ไมเซล  สองอุบาสิกาผู้มีบุญถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกพร้อมกับคณะสงฆ์  หลังจากที่ได้ทำบุญถวายสังฑทานเสร็จเรียบร้อย  ขอให้มีความสุขความเจริญ  สมความปรารถนาทุกประการ (3-8-2020) คณะสาธุชนที่มาทำบุญประจำวันอาทิตย์กำลังกล่าวคำถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ คุณสัมมาวดี บุปผา Mar นายกสมาคมหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแซน ดิเอโก้  ทำบุญวันเกิดโดยนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ ฉันเพลที่ร้าน Takhrai Thai เมือง ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ ศรัทธาสาธุชนกำลังถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม ซึ่งโดยปกติจะมีพระอยู่ฉลองศรัทธาที่วัด 5 รูป แต่ช่วงนี้ พระสงฆ์ ๒ รูปเดินทางกลับเมืองไทยเพื่อกิจทางพระศาสนา  และอีกหนึ่งรูปติดสาสนกิจที่ต่างรัฐ (2/23/2020) ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชายและพี่สาวพร้อมด้วยญาติมิตรเดินทางมาส่งคุณครูรัตนาวดี เกษแก้ว หรือ “ครูชมพู่”  ซึ่งจะเดินทางมาเป็นครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี  ที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ พระครูวิเทศวีราภรณ์ (รูปแรกจากซ้าย) พร้อมพระสงฆ์สายต่างประเทศที่ผ่านการสอบพระอุปัชฌาย์ถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกกับพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เนื่องในการสอบพระอุปัชฌาย์ที่ประเทศไทย (2/5/2020) ศรัทธาสาธุชนพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เนื่องในวันมาฆบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฎิโมกข์ (2/9/2020) คณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนารามและสาธุชนต่างร่วมพร้อมกายน้อมใจสวดบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหลังจากที่ได้เดินเวียนเทียนรอบศาลาเป็นที่เรียบร้อยเนื่องในวันมาฆบูชา ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ คุณพ่อคุณแม่ได้นำพา “น้องต้นบุญ” และพี่น้องอันประกอบด้วย “น้องต้นไม้ – น้องต้นน้ำ – น้องต้นใผ่”  มาทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเพื่อนำพาลูกๆ ให้คุ้นเคยกับวัดวาพระศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย. (2-1-2020) ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ คุณรัตดาวรรณ์  จันทพนม พร้อมด้วยครอบครัว และคุณนุจรินทร์  วิธแมน  ทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่น้องชายผู้ล่วงลับไป ขอผู้ล่วงลับไปจงรับรู้และร่วมอนุโมทนาด้วยเทอญ (1/26/2020) คุณพิบาล  ทะนันไชย  ถวายสังฆทานอุทิศนส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่คุณแม่จ๋อย  ทะนันไชย ที่ได้ล่วงลับไปที่จังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนก่อนที่จะได้เดินทางกลับไปร่วมงานที่เมืองไทย  ขอคุณแม่จ๋อยจงรับรู้และร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ  (1/27/2020) สาธชุนชาววัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม  ร่วมทำบุญตักบาตรบนศาลาธรรมสถานพระมงคลเทพโมลี ซึ่งเป็นกิจกรรมทำบุญที่มีเป็นประจำทุกวันอาทิตย์  หากสาธุชนท่านใดอยากร่วมกิจกรรมอันเป็นบุญนี้ ขอเชิญมาที่วัดได้ทุกวันอาทิตย์ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน คณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถวายการต้อนรับและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะพระอาจารย์และนักเรียนภาษาบาลี จากโครงการบาลีสัญจร ครั้งที่ 11 โดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมิรกาได้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์งานบาลีศึกษาและเปิดทำการเรียนการสอนตามวัดต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา (1/17/2020) คุณอุทุมพร ...

อ่านท