Friday , August 7 2020

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ ภาพบรรยากาศสาธุชนและเพื่อนๆ ที่มาร่วมงานทำบุญครบรอบ 100 วันแห่งการจากไปของคุณจุฬาลักษณ์ สมิท (แหม่ม) ที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เชื่อว่าหากเป็นสถานการณ์ปกติคงจะเพื่อนๆ มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแน่นอน (7-26-2020) ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ พระครูวิเทศวีราภรณ์ ถวายพานพุ่มแก่พระครูรัตนปัญญาวิเทศ ในการประกอบพิธีสามีจิกรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์ ในช่วงเข้าพรรษาก็แสดงสามีจิกรรมต่อพระเถระและรับฟังโอวาทจากท่าน (7-20-2020) คณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนารามถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับพระครูรัตนปัญญาวิเทศ (อ.กุ๊กไก่) หลังจากที่ได้ประกอบพิธีสามีจิกรรมและรับฟังโอวาทเป็นที่เรียบร้อย  (7-20-2020) พระมหาเชิดชัย ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ คณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม นำพาสาธุชนทำวัตรเช้าและทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 2 ของการทำบุญ แต่หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงทางวัดก็พร้อมจะงดการทำบุญได้ทันที (7-12-2020) บรรยากาศของการตักบาตรในยุค New normal  ทางวัดได้มีการตั้งบาตรให้ห่างกันตามกฎ Social Distancing เพื่อให้สาธุชนที่มาตักบาตรได้ทั้งบุญ และได้ทั้งความปลอดภัย ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ คณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม นำพาศรัทธาสาธุชนเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในสมัยพุทธกาลอันเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป (7-5-2020) คณะสาธชุนร่วมกันแห่ต้นเทียนพรรษาที่เพื่อทอดถวายในวันเข้าพรรษา เป็นอีกวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ชาวพุทธเราไม่วาจะอยู่ที่ไหน ก็ยังคงดำรงรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษได้นำพากันทำไว้ให้เป็นแบบอย่างไว้อย่างดี (7-5-2020) พระมหาวิชชุพงษ์  กาญฺจนปญฺโญ  แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาแก่สาธุชนที่มาทำบุญที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม ซึ่งการให้ธรรมะนั้นถือได้ว่าเป็นการชนะการให้ทั้งมวล ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ พระครูวิเทศวีราภรณ์ เดินทางมาถึง USA โดยสวัสดิภาพ หลังจากที่ได้เดินทางไปสอบพระอุปัชฌาย์ที่ประเทศไทยในช่วงต้นปี โดยมีพระมหาเชิดชัย,พระมหาไชยา และคุณครูชมพู่ เดินทางไปรับที่สนามบิน LAX (6-25-2020) คุณแหม่ม ภาวดี นำคุณปัทมาภรณ์ คำดี  เดินทางมาให้พระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ในวาระที่ได้รับสายสะพายนางงามและได้ทำบุญถวายสังฆทานพร้อมทั้งได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคุณดนัย ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ คุณดนัย เงาจีนานันต์ และคุณพิบาล ทะนันไชย  กำลังเตรียมจัดภัตตาหารถวายเพลแก่พระสงฆ์ เนื่องในวาระเฉลิมฉลองการบูรณะลานธรรม  เมื่องานเสร็จลุล่วงด้วยดีสาธุชนก็เกิดกุศลศรัทธาจัดภัตตาหารเพลถวายเป็นกรณีพิเศษ (6/20/2020) คุณพิกุล Vryheid กำลังจุดเทียน้ำมนต์ เนื่องในวาระที่มาทำบุญวันเกิดและคณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนารามได้เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต (6/21/2020) ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ คณะสาธุชน “ร้านผัดไทย Restaurant” มาทำบุญถวายสังฑทานเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บุตรชายผู้จากไป   โดยมีคณะสงฆ์จากวัดพทธจักรมงคลรัตนาราม, วัดรัตนปัญญาและวัดพุทธธัมโม ฉลองศรัทธาความเสื่อมใส (6-10-2020) พระมหาเชิดชัย  ชยเสโน ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เดินทางไปเจริญพระพุทธมนต์ฉลองเปิดร้าน Hug Thai ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ พระสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนารามเดินทางไปร่วมพิธีฝังอัฐิของคุณแม่บัวคำ เบ่งมานา  ที่ Greenwood ร่วมกับคณะสงฆ์วัดลาวอีก 2 วัด   ขอคุณแม่บัวคำ จงไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในสัมปรายภพเบื้องหน้าเทอญ (6-8-2020) บรรดาครอบครัว  ญาติสนิทมิตรสหายรวมถึงเพื่อนๆ บันทึกภาพเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นเครื่องบันทึกความทรงจำในการได้มาร่วมกันฝังอัฐิของคุณแม่บัวคำ เบ่งมานา  ซึ่งถือเป็นการส่งสู่สวรรค์เป็นครั้งสุดท้าย (6-8-2020) ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ คุณดารณี  โอลสัน อดีตครูใหญ่โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม กำลังจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้ารูปภาพของ Mr. Lester Olsan ผู้จากไป เนื่องในการทำบุญอุทิศครบรอบวันจากไป (5-30-2020) คุณพิกุล Vryheid ถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เนื่องในวาระมาทำบุญวันเกิด ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย  ไชย์  ชินะธัมม์ คณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม กำลังเจริญพระพุทธมนต์ฉลองศรัทธา “ครอบครัวอมรยุทธ์” ที่มาทำบุญเนื่องในวัน Memorial Day  หรือวันทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการอุทิศและนึกถึงเหล่าทหารหาญที่ปกป้องและคุ้มภัยให้ประเทศ (5-25-2020) คุณสาโรจน์  แตงแก้ว “Eddy” นำ Face ...

อ่านท