Wednesday , May 23 2018

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  พระมหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯและวัดลาวพุทธาราม เจริญพระพุทธมนต์ในการทำบุญถวายภัตตาหารเพลและสังฆทาน ทำบุญประจำปีของร้าน Sa-bye Thai Massage เพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต ขอให้มีความสุขความเจริญ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระมหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ-วัดพระธรรมกาย SD ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณ “พระราชปัญญาภรณ์” เมตตาเยี่ยมวัดพุทธจักรฯและบอกบุญสร้างพระนอนยาวที่สุดในล้านนา ที่จังหวัดลำปาง ท่านใดอยากร่วมสร้างพระใหญ่ เป็นพุทธานุสรณ์ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน ขอเชิญสาธุชนทุกท่านสั่งสมมหาทานบารมี เพิ่มกุศลบุญราศรีให้แก่ชีวิต โดยร่วมเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ทั้ง 13 ในงานประเพณีบุญพระเวส-เทศน์มหาชาติ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ (Hall) วัดพุทธจักร๚ แห่งเมืองเอสคอนดีโด้ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน ขอเชิญสาธุชนทุกท่านสั่งสมมหาทานบารมี เพิ่มกุศลบุญราศรีให้แก่ชีวิต โดยร่วมเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ทั้ง 13 ในงานประเพณีบุญพระเวส-เทศน์มหาชาติ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ (Hall) วัดพุทธจักร๚ แห่งเมืองเอสคอนดีโด้ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน   พระครูวิเทศวีราภรณ์ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ เดินทางไปรดน้ำอวยพรปีใหม่ให้กับคุณพ่อเทพ คุณแม่บุญมา สุริยวงศา สองอุบาสกอุบาสิกาใจบุญประจำวัดผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (สงกรานต์) ซึ่งท่านทั้งสองก็หมั่นทำบุญ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 2561 โดย ชัยเสน  วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “สพฺเพสํ สหิโต โหติ สทฺธมฺเม สุปติฏฺฐิโต. ผู้ตั้งมั่นในสัทธรรม ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระเดชพระคุณ พระมงคลรัตนวิเทศ (หลวงพ่อปรีชา) เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม แทมป้า, พระครูวิเทศกัลยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ และคณะ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะกรรมการบริหารวัดพุทธจักรฯ หลังเสร็จการประชุมคณะกรรมการบอร์ดประจำปี 2018 เพื่อวางแผนงานโครงการพัฒนาปรับปรุงวัดวาพระศาสนาให้มั่นคงถาวรสมควรแก่ธรรมต่อไป (3/24/2018) พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนาวาโทหญิง ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณบุษดี Fisher (กันต์) หลังการเจริญพระพุทธมนต์-สังฆทาน ปรารภทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณกันต์ ขอกล่าวคำว่า “สุขสันต์วันเกิด” ขอให้มีความสุขความเจริญ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้  โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณประไพ คอร์โดว่า หลังการเจริญพระพุทธมนต์-สังฆทาน ปรารภทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณประไพ ขอกล่าวคำว่า “สุขสันต์วันเกิด” ขอให้มีความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าจน ...

อ่านทั้งหมด »