Friday , August 14 2020
Home / บทความ / เล่าข่าวสุขภาพ

เล่าข่าวสุขภาพ

การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 3 ตอนสุดท้าย)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปากและฟัน โดย ทพญ.ลลิษา เยาวรัตน์ ปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปรกติและรอยโรคในช่องปาก ปัจจัยจากสภาวะอนามัยช่องปาก ปัจจัยจากอาหาร ปัจจัยจากโรคทางระบบ การรักษาและการใช้ยา ภาวะทุกโภชนาการ ปัจจัยจากพฤติกรรมเสี่ยง อาหารกับสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ควรรับประทานอาหารเป็นมื้อ ไม่กินจุบจิบ เพื่อลดการตกค้างของเศษอาหาร ...

อ่านท

การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 1 ใน 3)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปากและฟัน โดย ทพญ.ลลิษา เยาวรัตน์ การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ (ตอนที่ 1 ใน 3) ปากและฟันนอกจากจะเป็นอวัยวะที่ช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพและรอยยิ้มของแต่ละบุคคลให้ดูน่าชวนมองแล้ว ยังแสดงถึงสุขภาวะทางกายของเจ้าของอีกด้วย ทั้งนี้จะเห็นได้จากเมื่อเราเกิดอาการเจ็บปวด หรือเป็นโรคในช่องปาก เมื่อเป็นโรคในช่องปากจะทำให้รับประทานอาหารได้น้อย ส่งผลให้ร่างกายได้รับอาหารไม่เพียงพอ ...

อ่านท

ฟันตาย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปากและฟัน โดย ทพญ.ลลิษา เยาวรัตน์ หากเกิดอันตรายกระทบกระแทกกับฟัน หรือมีฟันผุถึงโพรงประสาทฟัน ฟันอาจเกิดความชอกช้ำจนเซลล์ต่างๆ สูญเสียการทำหน้าที่ไป ฟันเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดและเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยง เส้นประสาทจะทำหน้าที่รับความรู้สึก เสียวฟัน เจ็บฟัน เส้นเลือดจะนำอาหารมาเลี้ยงฟัน ในภาษาทั่วไป เรียก ...

อ่านท

ปวดฟัน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปากและฟัน โดย ทพญ.ลลิษา เยาวรัตน์ บางครั้งอาการปวดฟัน ทำให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสีย หรือบางทีปวดจนหูตาลาย พาลให้ปวดหัวคิดอะไรไม่ค่อยออก! ในบางสถานการณ์เราไม่สามารถพบทันตแพทย์ได้ทันท่วงที อาจจะต้องทนทุกข์ทรมาน จากการปวดฟันอยู่ระยะเวลาหนึ่ง ทำไมต้องปวดฟัน ? โดยปกติแล้วอาการปวดฟันจะมีปัญหาพื้นๆ มาจากฟันผุเสียส่วนใหญ่ ...

อ่านท

ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรคืออะไร ?

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปากและฟัน โดย ทพญ.ลลิษา เยาวรัตน์ ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรคืออะไร ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรคืออะไร หรือ TMJ (temporomandibular joint disorder) หมายถึง ข้อต่อระหว่างขากรรไกรบนและล่างไม่สามารถทำงานอย่างที่ควรโดยข้อต่อนี้เป็นจุดที่มีความซับซ้อนมากที่สุดจุดหนึ่งในร่างกายของเรา มีผลต่อการเคลื่อนขากรรไกรล่างไปข้างหน้า หลัง ...

อ่านท

ฟันน้ำนม … ฟันชุดแรกที่ควรรักษา

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปากและฟัน โดย ทพญ.ลลิษา เยาวรัตน์ ฟันน้ำนมมีทั้งหมด 20 ซี่ เด็กอายุ 6-8 เดือน ฟันน้ำนมซี่แรก ที่ขึ้นในช่องปาก คือ ฟันหน้าล่าง 2 ...

อ่านท

“โรค” ที่พึงระวัง ก่อน “ถอนฟัน”

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปากและฟัน โดย ทพญ.ลลิษา เยาวรัตน์ มีคนที่รู้จักฟันผุหลายซี่ และปวดฟันมาก จะไปให้ทันตแพทย์ถอนออก แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงจะถอนฟันได้ทันทีหรือไม่ เมื่อคนไข้มาพบทันตแพทย์ จะมีการตรวจดูว่าสาเหตุของการปวดฟันเกิดจากอะไร ถ้าฟันผุก็ต้องดูว่าผุมากน้อยแค่ไหน สามารถรักษาได้หรือไม่ หากฟันผุมากไม่สามารถรักษาได้ก็ต้องถอนออก ก่อนจะถอนฟันจะต้องมีการตรวจร่างกาย ตรวจวัดความดันโลหิต ...

อ่านท

การติดเชื้อเอดส์จากการทำฟัน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปากและฟัน โดย ทพญ.ลลิษา เยาวรัตน์ การติดเชื้อเอดส์จากการทำฟันเป็นความเชื่อที่เปรียบประดุจปีศาจร้ายที่คอยหลอกหลอนจิตใจของผู้คนจำนวนมาก ให้หลีกหนีจากการไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในช่องปาก ทั้งๆ ที่ยังไม่เคยปรากฏรายงานแม้สักชิ้นเดียว เกี่ยวกับการติดเชื้อเอดส์จากการทำฟันที่สามารถพิสูจน์ได้โดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทว่าปีศาจแห่งความกลัวก็ยังคงมีอิทธิพลต่อจิตใจผู้คนทั่วไปอยู่มากเพราะอะไร ในยุคสารสนเทศที่ทันสมัยสุดยอดนี้ โลกทั้งใบอันมหึมาได้ถูกย่อจนเล็กแค่ฝ่ามือด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นรุ่นแล้วรุ่นเล่าแทบทุกวัน ทำให้ ข่าวสารได้รับการกระจายออกไปอย่างรวดเร็วและก่อผลสะเทือนกว้างขวางลึกซึ้งอย่างยากแก่การควบคุม ...

อ่านท

การดูแลช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปากและฟัน โดย ทพญ.ลลิษา เยาวรัตน์ ปัจจุบันนี้มีผู้ที่เป็นโรคเบาหวานสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ หากดูแลรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ คนที่เป็นเบาหวานนั้นจะต้องตระหนักว่าผลข้างเคียงอาจมีผลหรือสร้างปัญหาต่ออวัยวะส่วนอื่นๆ ที่สำคัญเบาหวานทำให้ร่างกายมีความสามารถในการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อน้อยลง คือ ติดเชื้อง่ายขึ้นและแผลหายช้า ดังนั้นผมจึงพบคำถามเกี่ยวกับช่องปาก ปัญหาสุขภาพในช่องปากที่มักสัมพันธ์ไปกับโรคเบาหวานมีอะไรบ้าง ฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ ปัญหาต่อมน้ำลายทำงานผิดปกติ ...

อ่านท

ท่านเคยสังเกตลิ้นของตัวเองบ้างไหม? บางวันอ้าปากเห็นลิ้นสีชมพู บางวันแดง บางวันอาจจะมีคราบขาวบ้าง เหลืองบ้างบนแผ่นลิ้น บางครั้งอาจรู้สึกลิ้นหนาขึ้น

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปากและฟัน โดย ทพญ.ลลิษา เยาวรัตน์ ท่านเคยสังเกตลิ้นของตัวเองบ้างไหม? บางวันอ้าปากเห็นลิ้นสีชมพู บางวันแดง บางวันอาจจะมีคราบขาวบ้าง เหลืองบ้างบนแผ่นลิ้น บางครั้งอาจรู้สึกลิ้นหนาขึ้น ร่างกายของมนุษย์ว่าไปแล้วเป็นสิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติที่เหมาะเจาะลงตัวเป็นที่สุด จะหาประดิษฐ์กรรมชิ้นไหน ที่มีความสมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งหน้าที่ของส่วนต่างๆ เสมอเหมือนร่างกายมนุษย์เป็นไม่มี ...

อ่านท