Friday , June 23 2017
Home / บทความ / กระดานสนทนาธรรม วัดลอยฟ้า

กระดานสนทนาธรรม วัดลอยฟ้า

ชวนเสวนาปัญหาเบาหวาน

เป็นที่ทราบกันดีในหมู่คนเป็นเบาหวานว่า ไม่มียาอะไรรักษาโรคเบาหวานให้หายขาดได้ มีเพียงการบรรเทาหรือปรับระดับน้ำตาลในเส้นเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้ บางทีลำพังยาเบาหวานที่หมอตามโรงพยาบาลต่างๆให้มานั้น มิใช่จะช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดได้เสมอไป ผู้ป่วยหลายท่านแม้จะรับประทานยาลดน้ำตาลในเส้นเลือดอย่างมากเป็นพันมิลลิกรัม ก็ไม่สามารถกระชากระดับน้ำตาลที่ขึ้นสูงให้ลงมาสู่ภาวะปกติได้ ขั้นต่อมาความดันโลหิตก็เข้ามาบรรจบ ไตก็ทำงานด้อยประสิทธิภาพ สุดท้ายทั้งตาทั้งไตก็เสื่อมพร้อมๆกัน ในที่สุดก็ลาโลกไปด้วยระบบสี่รุมหนึ่ง คือเบาหวาน น้ำตาล ไขมัน และไตวายเฉียบพลัน ...

อ่านทั้งหมด »

ความเอื้ออาทรจากชาววัดพุทธปัญญาและชุมชนคนรักธรรมถึงเด็กน้อยยอดดอย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 7.00 น.ได้ร่วมเดินทางพร้อมกับดร. พระมหาอัมพร ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดสันคะยอม อ. สันป่าตอง จ.เชียงใหม่และคุณพิมพรรณ ภู่ปะวะโรทัย. โดยมีคุณศราวุธ ...

อ่านทั้งหมด »

ฝันที่เป็นจริง

ในความเข้าใจของผู้เขียนคิดว่า ความฝันมีอยู่ ๒ ประเภท คือฝันแท้และฝันเทียม ดุจฝนแท้และฝนเทียม ยังไงยังงั้นเลย ในขณะที่ฝันแท้เกิดขึ้นในช่วงที่เรานอนหลับ ฝันเทียมกลับเกิดในขณะยามที่เราตื่น ฝันแท้ไร้อำนาจการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปได้ดั่งใจของผู้ฝัน เช่น ในฝันว่า ถูกผีหลอก เจ้าของฝันก็จะพยายามวิ่งหนีผี แต่ปรากฏว่า ...

อ่านทั้งหมด »

อาจริยบูชาหลวงพ่อพุทธทาส ในวาระชาตกาล 111 ปี

อาตมาจะงดอาหารหนึ่งวันและศึกษาผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาสแบบเต็มๆ ทุกๆปี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม อันเป็นวันตรงกับวันเกิดของหลวงพ่อพุทธทาสเวียนมาถึง เพราะมีศรัทธาท่านเป็นการส่วนตัวทั้งในปฏิปทาการจัดงานวันเกิดที่เรียกว่า วันล้ออายุ และ ชีวิตพรหมจรรย์ที่สวยงามตั้งแต่เบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด วัดของท่านทั้งที่สวนโมกข์เก่าและสวนโมกข์ใหม่ ล้วนเป็นต้นแบบแห่งความเรียบง่ายที่สัมผัสได้ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ อันสะท้อนถึงปณิธานข้อสามของท่านที่ว่า นำตนออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมอย่างแท้จริง ...

อ่านทั้งหมด »

คุณธรรมของอเมริกันชนยุคบุกเบิก สะท้อนผ่านวรรณกรรมชุดบ้านเล็ก โดย ลอร่า อิงกัลส์ ไวล์เดอร์

เวลาที่เราเห็นบุคคล หรือ สังคมรวมถึงประเทศชาติใดๆในโลกนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่จนมีภาพออกมาให้เห็นว่า มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายไม่ลำบากยากแค้น หรือ บางทีก็ใช้ชีวิตอย่างหรูหราได้ตามชอบใจ เราควรจะศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าให้ลึกลงไปว่า กว่าจะถึงวันที่สะดวกสบายได้ผ่านกระบวนการเคี่ยวกรำเผชิญปัญหาต่างๆและหาทางออกของปัญหาได้อย่างไร จึงจะได้รู้จักชีวิต สังคมและประเทศชาติอย่างเป็นกระบวนการมีเหตุผล และเหตุปัจจัยพร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆมากกว่าโชคช่วยหรือเทพองค์ใดบันดาล เพื่อให้เกิดความกระชับและตรงประเด็นยิ่ง ขอนำเอาคุณธรรมมาวางให้เห็นกันชัดๆส่วนใครอ่านคุณธรรมเหล่านี้แล้วมีแรงจูงใจปรารถนาจะไปศึกษาและต่อยอดอ่านในรายละเอียดอีกจะยิ่งเป็นการดีที่ได้กระตุ้นให้ลุกขึ้นคว้าหนังสืออ่านเป็นชุดๆไป พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สุโข ...

อ่านทั้งหมด »

วันแม่อเมริกัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 อาตมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพุทธปัญญา ได้เดินทางไปบิณฑบาตที่ไทยแลนด์พลาซ่า ถนนฮอลลีวูด มหานครลอสแอนเจลิส วันนี้จำนวนผู้มาทำบุญตักบาตรมากเป็นพิเศษ มากจนตั้งคำถามกับพระภิกษุและญาติโยมที่ไปทำบุญว่า วันนี้มีเหตุการณ์อะไรเป็นพิเศษ อันเป็นเหตุให้ประชาชนมาทำบุญตักบาตรกันอย่างล้นหลาม เบื้องต้นคาดเดาว่า อาจจะเป็นเพราะยังอยู่ในเขตสัปดาห์วิสาขบูชาก็เป็นไปได้ เมื่อให้ธรรมสั้นๆและให้พรจบลงแล้ว ...

อ่านทั้งหมด »

วันวิสาขบูชา สร้างพระในใจ

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ตามการนับแบบจันทรคติ ปีนี้ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ตามปฏิทินสากล พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย จะไปทำบุญภาคเช้าและเวียนเทียนภาคกลางคืน ต่อมาเพื่อความสะดวก บางวัดเปิดให้เวียนเทียนตั้งแต่ตอนเช้าและตอนบ่ายด้วยตามความสมัครใจของแต่ละคน ...

อ่านทั้งหมด »

เดินทางไกล

หลังจากจัดงานสงกรานต์ที่วัดพุทธธรรมในวันที่ 15 เมษายน 60 แล้ว ตั๋วรถไฟที่เลื่อนมาจากปีที่แล้ว ยังไม่หมดอายุ รถ Amtrak ที่นี่ใจดี หากซื้อตั๋วแล้ว ยังมิได้ใช้ แจ้งให้ทางสถานีใดสถานีหนึ่งทราบว่ายังเดินทางไม่ได้ จะมีอายุการใช้งาน 1 ...

อ่านทั้งหมด »

พลังศรัทธา

เวลาที่ใครจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จ จะต้องมีองค์ประกอบมากมายหลายอย่าง ที่เป็นเครื่องมือในการเดินทางไปสู่ความสำเร็จ หนึ่งในบรรดาเครื่องมือนั้น ต้องมี ศรัทธา คือ ความเชื่อมั่นเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์ประกอบอื่นๆให้ไปสู่เป้าหมาย เหมือนการขับรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆไปสู่จุดหมายปลายทางนั่นแหละ หากมาศึกษาถึงธรรมะอันเสริมกำลังตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มี 5 ประการคือ ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อมั่น ...

อ่านทั้งหมด »