Wednesday , April 26 2017
Home / บทความ / กระดานสนทนาธรรม วัดลอยฟ้า

กระดานสนทนาธรรม วัดลอยฟ้า

พลังศรัทธา

เวลาที่ใครจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จ จะต้องมีองค์ประกอบมากมายหลายอย่าง ที่เป็นเครื่องมือในการเดินทางไปสู่ความสำเร็จ หนึ่งในบรรดาเครื่องมือนั้น ต้องมี ศรัทธา คือ ความเชื่อมั่นเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์ประกอบอื่นๆให้ไปสู่เป้าหมาย เหมือนการขับรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆไปสู่จุดหมายปลายทางนั่นแหละ หากมาศึกษาถึงธรรมะอันเสริมกำลังตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มี 5 ประการคือ ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อมั่น ...

อ่านทั้งหมด »

สงกรานต์ประสานใจ

    เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ชุมชนคนรักธรรม ที่รวมตัวกันที่กริฟฟิตพาร์ค กลางมหานครลอสแองเจลิส ได้ร่วมกันจัดงานสงกรานต์ขึ้นในระหว่างกลุ่มคนรู้ใจ จำนวนผู้มาร่วมงานไม่มากนักแต่บรรยากาศอบอุ่นยิ่งนัก รู้สึกได้ถึงการกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากได้จากกันไปทำภารกิจต่างๆเป็นเวลานาน สมาชิกของชุมชนคนรักธรรม มีความรู้สึกผูกพันกันด้วยจิตใจ ที่ทำกิจกรรมทางธรรม ...

อ่านทั้งหมด »

วันสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีชาวไทยทั้งหลายทราบกันเป็นอย่างดีว่า เป็นวันสงกรานต์ เป็นวันปีใหม่ไทย เมื่อพูดถึงคำว่า สงกรานต์ จินตนาการแห่งการสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานก็ผุดขึ้นมาในห้วงแห่งสำนึกทันที การสาดน้ำเป็นจุดเด่นของงานสงกรานต์ที่ทำกันมาช้านานเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความชุ่มเย็นที่คนรักและเคารพนับถือจะพึงส่งให้แก่กันและกันได้ ในทางพุทธธรรม น้ำ คือ สัญลักษณ์แห่ง ขันติ ...

อ่านทั้งหมด »

ภารกิจของพระธรรมทูต

ท่านเจ้าคุณ วิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตา เมืองซีแอตเติ้ล ได้เดินทางมากิจนิมนต์ที่วัดพุทธธรรมแล้วสนทนากันว่า พระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนตามหลักแห่งพระธรรมทูตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ชนเป็นอันมาก จงประกาศพรหมจรรย์งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด ...

อ่านทั้งหมด »

มนต์ขลังรั้งใจ

ความฟุ้งซ่าน และ รำคาญ จะเกิดขึ้นได้ง่าย เวลาที่อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ทำปฏิกิริยากับอายตนะภายนอกคือ รูป เสียง ...

อ่านทั้งหมด »

จุดยืน

นับตั้งแต่หัวหน้าคณะผู้รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ออกคำสั่งตามมาตรา 44 เข้าควบคุมวัดพระธรรมกายเพื่อค้นหาตัว พระไชยบูลย์ ธัมมชโย ผู้ถูกกล่าวหาในคดีฟอกเงินและรับของโจร เมื่อเช้าตรู่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 และยุติการค้นหา ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ...

อ่านทั้งหมด »

หน้าตาของบุญบาปเป็นอย่างไร

นับตั้งแต่ย่ำรุ่งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อันเป็นวันที่หัวหน้าคณะผู้รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ประกาศให้วัดพระธรรมกายเป็นเขตควบคุมของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 แล้ว ข่าวคราวเรื่องพระภิกษุสงฆ์กลายเป็นข่าวกระแสหลักครองหน้าสื่อทุกชนิดมาจนถึงวันนี้(วันที่ 6 มีนาคม 2560)โดยไม่มีทีท่าว่าจะเงียบหายไปได้แต่ประการใด นอกจากผู้ติดตามข่าวจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์กันอย่างเกาะติดชนิดไม่กระพริบตาแล้วแล้ว ...

อ่านทั้งหมด »

สงครามข่าวสาร

เจ้าหน้าที่บ้านเมืองอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวแห่งราชอาณาจักรไทย 2557 ประกาศให้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ควบคุมตามประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ตั้งแต่เริ่มต้นวันใหม่ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที่เขียนบทความนี้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นับได้ ...

อ่านทั้งหมด »

ผู้ป่วยเบาหวานกับการล้างพิษ

วัตถุประสงค์ เพื่อล้างพิษแบบงดอาหารเป็นเวลา 5 วัน ความสำคัญของปัญหา จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในฐานะผู้ป่วยเบาหวานเวลาที่ระดับน้ำตาลขึ้นติดต่อกันหลายวันแม้แต่การรับประทานยาก็ไม่สามารถควบคุมให้ลดลงได้ จึงใช้วิธีล้างพิษตับแบบประยุกต์ หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ระดับน้ำตาลขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง 88 มิลลิกรัม% -161มิลลิกรัม% เป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 6 ...

อ่านทั้งหมด »

พบกันวันมาฆบูชา

เจริญพร   พี่น้องชาววัดพุทธปัญญาและพี่น้องชุมชนคนรักธรรมทุกท่าน คงจะไม่ช้าเกินไปที่จะกล่าวคำอวยพรว่า สุขสันติ์วันมาฆบูชา แก่ท่านผู้อ่านทุกท่าน วันมาฆบูชาที่ผ่านมา ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย คงจะได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาที่วัดใกล้บ้านกันมาแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วย ที่ได้มีโอกาสทำดีด้วยกาย วาจาและใจร่วมกัน อันเป็นเหตุนำความสงบสุขมาสู่ตนเอง ครอบครัว สังคมตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองและโลกที่กว้างไกลออกไป ...

อ่านทั้งหมด »