Saturday , March 25 2017
Home / บทความ / กระดานสนทนาธรรม วัดลอยฟ้า

กระดานสนทนาธรรม วัดลอยฟ้า

มนต์ขลังรั้งใจ

ความฟุ้งซ่าน และ รำคาญ จะเกิดขึ้นได้ง่าย เวลาที่อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ทำปฏิกิริยากับอายตนะภายนอกคือ รูป เสียง ...

อ่านทั้งหมด »

จุดยืน

นับตั้งแต่หัวหน้าคณะผู้รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ออกคำสั่งตามมาตรา 44 เข้าควบคุมวัดพระธรรมกายเพื่อค้นหาตัว พระไชยบูลย์ ธัมมชโย ผู้ถูกกล่าวหาในคดีฟอกเงินและรับของโจร เมื่อเช้าตรู่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 และยุติการค้นหา ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ...

อ่านทั้งหมด »

หน้าตาของบุญบาปเป็นอย่างไร

นับตั้งแต่ย่ำรุ่งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อันเป็นวันที่หัวหน้าคณะผู้รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ประกาศให้วัดพระธรรมกายเป็นเขตควบคุมของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 แล้ว ข่าวคราวเรื่องพระภิกษุสงฆ์กลายเป็นข่าวกระแสหลักครองหน้าสื่อทุกชนิดมาจนถึงวันนี้(วันที่ 6 มีนาคม 2560)โดยไม่มีทีท่าว่าจะเงียบหายไปได้แต่ประการใด นอกจากผู้ติดตามข่าวจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์กันอย่างเกาะติดชนิดไม่กระพริบตาแล้วแล้ว ...

อ่านทั้งหมด »

สงครามข่าวสาร

เจ้าหน้าที่บ้านเมืองอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวแห่งราชอาณาจักรไทย 2557 ประกาศให้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ควบคุมตามประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ตั้งแต่เริ่มต้นวันใหม่ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที่เขียนบทความนี้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นับได้ ...

อ่านทั้งหมด »

ผู้ป่วยเบาหวานกับการล้างพิษ

วัตถุประสงค์ เพื่อล้างพิษแบบงดอาหารเป็นเวลา 5 วัน ความสำคัญของปัญหา จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในฐานะผู้ป่วยเบาหวานเวลาที่ระดับน้ำตาลขึ้นติดต่อกันหลายวันแม้แต่การรับประทานยาก็ไม่สามารถควบคุมให้ลดลงได้ จึงใช้วิธีล้างพิษตับแบบประยุกต์ หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ระดับน้ำตาลขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง 88 มิลลิกรัม% -161มิลลิกรัม% เป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 6 ...

อ่านทั้งหมด »

พบกันวันมาฆบูชา

เจริญพร   พี่น้องชาววัดพุทธปัญญาและพี่น้องชุมชนคนรักธรรมทุกท่าน คงจะไม่ช้าเกินไปที่จะกล่าวคำอวยพรว่า สุขสันติ์วันมาฆบูชา แก่ท่านผู้อ่านทุกท่าน วันมาฆบูชาที่ผ่านมา ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย คงจะได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาที่วัดใกล้บ้านกันมาแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วย ที่ได้มีโอกาสทำดีด้วยกาย วาจาและใจร่วมกัน อันเป็นเหตุนำความสงบสุขมาสู่ตนเอง ครอบครัว สังคมตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองและโลกที่กว้างไกลออกไป ...

อ่านทั้งหมด »

ทำไมต้องจาตุรงคสันนิบาต

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 พระจันทร์เต็มดวง เป็นวันคล้ายวันมาฆบูชา ที่พระอรหันต์ขีณาสพ ผู้บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา 1250 องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเพื่อเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...

อ่านทั้งหมด »

นัดหมายเพื่อจะได้พบกัน

เจริญพร ชาววัดพุทธปัญญาและชุมชนคนรักธรรมที่คิดถึงทุกท่าน สองปีที่ผ่านมา อาตมาได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธธรรม เมืองวิลโลบรูค รัฐอิลลินอยส์ แบบสลับกันไปมาระหว่างวัดพุทธธรรมที่รัฐอิลลินอยส์ และวัดพุทธปัญญา รัฐแคลิฟอร์เนีย ตามสถานการณ์แห่งการปฏิบัติศาสนกิจที่จะเติมเต็มกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนิกชน ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเป็นอันมาก”นั้นเอง เมื่อวันที่ 26 มกราคม ...

อ่านทั้งหมด »

ปฏิกิริยาต่อประธานาธิบดี คนที่ 45 ของประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นายโดนัลล์ เจ ทรัมป์ ได้เข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ของประเทศสหรัฐอเมริกา เรียบร้อยแล้ว ตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์สมบูรณ์ตามกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการ การทำงานในตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ สิ่งที่อเมริกันชนเฝ้าจับตามองแบบไม่กระพริบตาก็คือ ทรัมป์จะนำนโยบายที่หาเสียงไว้มาใช้ได้มากน้อยเพียงใด ...

อ่านทั้งหมด »

ครูของพระพุทธเจ้า

วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นวันครูของประเทศไทย ศิษย์มีครูทั้งหลายต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครูในวันสำคัญนี้ หรือวันอื่นๆ เพราะครูสอนให้อ่านออกเขียนได้วางพื้นฐานความคิด ฝึกฝนความคิด ให้คิดถูกและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างชีวิต จิตวิญญาณ เศรษฐกิจ ชุมชน สังคมแม้แต่การสร้างสันติภาพให้แก่โลก ...

อ่านทั้งหมด »