Wednesday , September 18 2019
Home / สังคม / ข่าวสังคมประจำวันที่ ๙ กันยายน ๒๐๑๙

ข่าวสังคมประจำวันที่ ๙ กันยายน ๒๐๑๙

ประธานกฐินพระราชทานคุณไพจิตร-คุณกาญจนา ทองทิพย์ พร้อมด้วยลูกชาย ถวายเงินทำบุญงานกฐินพระราชทานให้วัด$100,000 (One hundred thousand dollar)  โดยท่านพระครูอัมพร แผนกบัญชีวัดและท่านสุมนเป็นผู้รับมอบ

Check Also

ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019

<<<<……กงสุลสัญจร เมือง Sacramento, CA ในวันเสาร์ที่ 28 และ วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019 เวลา 9am.-5pm. ที่ วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *