Wednesday , June 20 2018
Breaking News
Home / สังคม / ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017

ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017

<<<<……. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0 (Knowledge of the Land: Moving forward to Thailand 4.0” …….รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (รอง ผอ. ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์และรักษาการ ผอ.ฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) วิจารณ์ว่าการพัฒนาคุณภาพของคน ไทย ยังประสบปัญหาคนขาดการคิดวิเคราะห์ ขาดสำนึกสาธารณะ ขาดวินัยและความกล้า ที่จะรับ ผิดชอบ รวมถึงมีปัญหายาเสพติดและคอร์รัปชั่น มีโมเดลมุ่งตอบสนอง คนรุ่นใหม่ที่เข้า ถึงความก้าว หน้าทางเทคโนโลยี แต่ต้องคำนึงและมีแผนรองรับกลุ่มคนรุ่นเก่าด้วย ……..ความคิดนี้ “หลินสี” ว่าเอามาประยุกต์ได้กับชุมชนไทยโพ้นทะเล ……. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (ประธานสถาบัน เศรษฐกิจพอเพียง และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ) เห็นว่า โมเดลประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะในภาคเกษตร เป็นไปได้ยาก เนื่องจากกว่าครึ่งของเกษตรกรในชนบทมีอายุเฉลี่ย 60 ปี จึงไม่ใช่กลุ่มที่จะขับเคลื่อนเกษตรด้วยนวัตกรรมใหม่ได้ ส่วนลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่ทิ้ง อาชีพ เกษตรกรและมุ่งหางานในเมืองใหญ่ ดังนั้น แทนที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ โดยใช้ เศรษฐกิจเป็นตัวนำ รัฐบาลควรมุ่งแก้ไขความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นอันดับแรก เพราะหากเร่งการ เติบโตทางเศรษฐกิจเกินกำลัง (overheat) ก็จะมีผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจได้ ดังเช่น วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 จึงเห็นว่าไทยไม่จำเป็นต้องมุ่งไปสู่ประเทศรายได้สูงก็ สามารถอยู่อย่าง พอเพียงและมีความสุขได้ โดยเน้นการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง …….>>>> ขอแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมไทย แห่งแคลิฟอร์เนียคนใหม่ จีน่า ปรีชา ได้คะแนน เสียงอย่างเป็นเอกฉันท์​เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2017 ได้คะแนน 1,055 ส่วน วลัยพรรณ เกษทอง เบอร์ 2 ได้คะแนน 409 มีบัตรเสีย 231 ใบส่วนใหญ่ เป็นบัตร ที่มาจากการลงคะแนน ทางไปรษณีย์และมาลงคะแนนด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่แอล.เอ.เกือบ 1,000 ใบ โดยมีหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ว่า เป็นคนไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและมีภูมิลำเนาอยู่ ในเขตเลือกตั้งคือ So. CA ปีนี้ทุบสถิติเลือกตั้งปี 2017 มีผู้มาขอใช้สิทธิลงคะแนน 1,701 ราย ส่วนยุค นิกันติ์ คุณกำจร เป็นนายกฯ ปีคศ. 2010 มีผู้มาขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,500 คน เปิดลงคะแนนเสียงที่วัดไทย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2017 เริ่ม 09:00 น. มีผู้สนใจมายืนเข้า แถวเพื่อขอใช้สิทธิ์ก่อนเวลา เปิดลงคะแนนกว่า 20 ท่าน ผู้ลง ทะเบียนคนแรกได้แก่ นายสุรศักดิ์ พงษ์สุวรรณ และที่สองได้แก่ นายสุรชาติ ทองนพคุณ อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ การบินไทย ที่บริษัทการบินไทยบินหนีไปจากแอล.เอ เมื่อปี 2016….. >>>> ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) จัด “โครงการอบรมการ เริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก -2017” การอบรมใช้เวลา 26 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการ เริ่มต้นทำธุรกิจใน สหรัฐอเมริกา และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงมาสอน ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนการวางแผนธุรกิจ ที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการเริ่มต้น และการขยาย ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จมากขึ้น เริ่มเดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 4,11,18 และ 25 2017 (ทั้งหมด 4 เสาร์) เวลา 10am.-5.30pm. จัดขึ้นที่ Palm Village Senior Housing (ตึกสีเหลือง) 9050 Laurel Canyon Blvd., Sun Valley, CA 91352 ค่าอบรม $99 (รวมค่าอาหาร กลางวัน-วัสดุศึกษาเปิดรับสมัครแล้วสอบถาม“ริ้ง” สุปราณี 323-468-2555 อีเม็ล supranee@thaicdc.org ดาวน์โหลดใบสมัคร: thaicdc.org/sbp2017.pdf (ออกใบรับรองการฝึกอบรมให้กับ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมครบ 26 ชม)……>>>>วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017 วัดสุทธาวาส เมือง ริเวอร์ไซด์ จัดงานบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา จัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ถวายผ้าป่าสร้าง โรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมี เขมชาติ, มณฑาทิพย์ ชำนาญรบ เป็นประธานจัดงาน และประธาน ทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทาน อาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 951-360-3795, 951-360-3495 …….>>>ศูนย์การเรียนฯ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ จัดงานอำลา ครูอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า พระยา ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 โดยในงานจะมีการแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ เพื่อแสดงผลงานของคณะครูอาสา รวมถึงมีการประกวดอ่านบทความ “วันแห่งความรัก” ของนักเรียน และมีกิจกรรมจับฉลากรับ ของรางวัลมากมายอีกด้วย รายละเอียดสอบถามได้ที่ (626)362-5883 พระมหาสุชาติ หรือ (323)891-4865 ครูต้น……>>>Happy Birthday to รกุณ สุบินทร์ เกิด 1 กุมภาพันธ์ และจารุวัฒน์ โสณะชัย เกิด 2 กุมภาพันธ์ ……..>>>>”หลินสี”
01

02

03

(บนสุด) คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งปี 2017 สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ประชุมเป็นครั้งที่สอง มี วิภา พรศิริธารา นายกสมาคมธรรมศาสตร์ เป็นประธานจัดการเลือกตั้ง มีกรรมการประกอบด้วย จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคมไทยปักษ์ใต้ และเลขาฯ วรลักษณ์ เอกสกุล –จันทรา แก้วดี นายกสมาคมอีสาน ธันวกาญจน์ สันตยาวิบูล อดีตนายกสมาคมชาวเหนือ –สุรสิทธิ์ หักฤทธิ์ศึก อดีตนายกสมาคมไทย อรรคเดช ศรีพิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมไทยฯ และหทัยรัตน์ บุญชู ผู้ประสานงาน (กลาง) วันเลือกตั้งที่วัดไทยแอล.เอ 29 มกราคม 2017 มาเสริมให้เข้มแข็งได้แก่ สมชาย ไทยทัน-รสสุคนธ์ วรศรี- จูดี้ พรบิดา- สุนทรี แซ่เบ และ เพิ่มพร “จิดา” สุขประดิษฐ (ล่าง) คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมไทยยุคอดีตกงสุลใหญ่ ดำรง ใคร่ครวญ ปี 2010

04

05

06

คิด ฉัตรประภาชัย นำกำลังตำรวจลอสแอนเจลิส เคาน์ตี้ ไปร่วมงาน “วันไหว้ครู” ที่วัดไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2017 “คุณยาย” วรนุช บุญประกอบ –อภิมณฑ์ อเกรสติ –สุพิชชา โพธิ์สุวรรณ “น้องแก้ม” มิสนวดไทยและสปา 2017 พร้อมด้วย ครูแต๋ว และครูเปิ้ล (กลาง) สวยเก๋ด้วยหมวกทรงเท่ สำหรับ “มด” โสมอุษา จารุจินดา โอคอนเนอร์ ตามด้วย “หนู”สุวิชา โฮจิ- รัตนหทัย ใจยงค์ –ศิริ แม๊กมอยเยอร์-ณัฐวรรณ ศุภกิจอนันต์ (ล่าง) อดีตนายกสมาคมไทย นิกันติ์ คุณกำจร และ เบน โกเมนกุล

 

กงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ ประธานเปิดการอบรม “การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ – Disaster Preparedness” ณ สถานกงสุลใหญ่แอล.เอ. โดยร่วมมือกับ ร่วมกับหน่วยงานกาชาด สหรัฐฯ(American Red Cross) จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทน สมาคมไทยต่าง ๆ 01/30/2017
กงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ ประธานเปิดการอบรม “การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ – Disaster Preparedness” ณ สถานกงสุลใหญ่แอล.เอ. โดยร่วมมือกับ ร่วมกับหน่วยงานกาชาด สหรัฐฯ(American Red Cross) จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทน สมาคมไทยต่าง ๆ 01/30/2017
จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคมไทยปักษ์ใต้และกรรมการเลือกตั้ง เชิญให้สุรชาติ ทองนพคุณ และสุรศักดิ์ พงษ์สุวรรณ หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกนายกสมาคมไทยฯ เป็นคนแรกที่วัดไทย 01/29/2017
จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคมไทยปักษ์ใต้และกรรมการเลือกตั้ง เชิญให้สุรชาติ ทองนพคุณ และสุรศักดิ์ พงษ์สุวรรณ หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกนายกสมาคมไทยฯ เป็นคนแรกที่วัดไทย 01/29/2017
วิจาริณี ศรีพิพัฒน์ ควง “บอย” พงษ์ธร เฉลยเพียร ไปลงคะแนนเลือกนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ที่วัดไทยแอล.เอ. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2017 ส่วนจะลงเบอร์ใดไม่ปรากฏต้องไปถามเจ้าตัวเอง
วิจาริณี ศรีพิพัฒน์ ควง “บอย” พงษ์ธร เฉลยเพียร ไปลงคะแนนเลือกนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ที่วัดไทยแอล.เอ. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2017 ส่วนจะลงเบอร์ใดไม่ปรากฏต้องไปถามเจ้าตัวเอง
ผลงานดีเด่นของชุมชนไทยโพ้นทะเลที่ “รวมใจ”กันช่วยเหลือพี่น้องไทยทางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยโดยมี นายกสมาคมไทยปักษ์ใต้ จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช เป็นแกนนำได้ตังค์ $72,836.85 และเงินไทย 54,309.00 บาท ส่งผ่านสถานกงสุลใหญ่แอล.เอ รับมอบเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2017
ผลงานดีเด่นของชุมชนไทยโพ้นทะเลที่ “รวมใจ”กันช่วยเหลือพี่น้องไทยทางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยโดยมี นายกสมาคมไทยปักษ์ใต้ จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช เป็นแกนนำได้ตังค์ $72,836.85 และเงินไทย 54,309.00 บาท ส่งผ่านสถานกงสุลใหญ่แอล.เอ รับมอบเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2017
เลือกนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียที่วัดไทยแอล.เอ.เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2017 กว่าจะจบการนับคะแนนเลยเวลาอาหารเย็นไปนานโข กรรมการและประชาชนขอขอบคุณ “หญิงเล็ก” ที่ช่วยดูแลเรื่องอาหาร
เลือกนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียที่วัดไทยแอล.เอ.เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2017 กว่าจะจบการนับคะแนนเลยเวลาอาหารเย็นไปนานโข กรรมการและประชาชนขอขอบคุณ “หญิงเล็ก” ที่ช่วยดูแลเรื่องอาหาร
นายตำรวจแอล.เอ.ไทยอเมริกัน พีท เพิ่มแสงงาม (กลาง) และนายตำรวจที่ดูแลเขตไทยทาวน์ (ขวาสุด) ชื่อ Aman Sedean มีอะไรโทรหาได้โดยตรงที่ (213)972-2971
นายตำรวจแอล.เอ.ไทยอเมริกัน พีท เพิ่มแสงงาม (กลาง) และนายตำรวจที่ดูแลเขตไทยทาวน์ (ขวาสุด) ชื่อ Aman Sedean มีอะไรโทรหาได้โดยตรงที่ (213)972-2971
เชฟ “ตุ๋ย” สุทธิพร สังขมี และภรรยา รัชนี พร้อมด้วย กิริยา หิรัญพลกุล กราบไหว้เทพเจ้า ไฉ่ซิงเอี้ย และเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย เพื่อเสริมสิริมงคลในวันตรุษจีน 2017
เชฟ “ตุ๋ย” สุทธิพร สังขมี และภรรยา รัชนี พร้อมด้วย กิริยา หิรัญพลกุล กราบไหว้เทพเจ้า ไฉ่ซิงเอี้ย และเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย เพื่อเสริมสิริมงคลในวันตรุษจีน 2017
ดร.ไอรดา “โบโบ”วัฒนวูกูร หนึ่งในทีมหมายเลข1 ในตำแหน่ง รองนายกฯฝ่ายบริการสาธารณะสุข ในวันลงคะแนนเสียงเลือกนายกสมาคมไทยฯ ที่วัดไทยแอล.เอ.
ดร.ไอรดา “โบโบ”วัฒนวูกูร หนึ่งในทีมหมายเลข1 ในตำแหน่ง รองนายกฯฝ่ายบริการสาธารณะสุข ในวันลงคะแนนเสียงเลือกนายกสมาคมไทยฯ ที่วัดไทยแอล.เอ.

15

Check Also

ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

<<<<……เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2018 กงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานรัฐออริกอนนำคณะนักธุรกิจด้านเทคโนโลยีสีเขียวและพลังงานสะอาดจากมลรัฐออริกอน รวม 8 บริษัท เข้าร่วมการหารือกับหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าฯ และนายไพรัช บูรพชัยศรี ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *