Sunday , January 20 2019
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / กงสุลใหญ่ฯสานฝันปั้นสมาคมร้านอาหารไทย

กงสุลใหญ่ฯสานฝันปั้นสมาคมร้านอาหารไทย

สถานกงสุลใหญ่ฯระดมทีมประเทศไทย/ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และเจ้าของธุรกิจด้านอาหารในนครนางฟ้า “ตกผลึก” ความร่วมมือ! เตรียม “สานฝัน” ตั้งสมาคมร้านอาหารไทยให้สำเร็จ ด้านผู้บริหารซีพีพร้อมหนุนอีกแรง! “ปิ๊ง” ไอเดียขาย “อาหารกล่อง” ตามร้านอาหารไทยในแอล.เอ. คาดจับมือ “ร้านสวัสดี” เป็น “ร้านต้นแบบ” จุดทดลองจำหน่าย/กระจายสินค้า

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2016 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และทีมประเทศไทยร่วมกับ ดร. สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร นำคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์หารือร่วมกับผู้ประกอบการด้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารไทย ร้านค้า ผู้แทนจำหน่าย-นำเข้าวัตถุดิบอาหารไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อสร้างเครือข่ายการสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนหารือแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้า และพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย กงสุลใหญ่ธานี แสงรัตน์ แห่งสถานกงสุลไทยแอล.เอ., ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์, นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทีมผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ สาขาเออร์วายน์ แคลิฟอร์เนีย, ทีมประเทศไทย ตัวแทนจากบีโอไอแอล.เอ., ตัวแทนไทยเทรดแอล.เอ. ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทย เช่น ตัวแทนจากร้านอาหารเลิฟทูอีท, ตัวแทนร้านอาหารไทยสวัสดี, ตัวแทนร้านอาหารไทยอัยรา, ตัวแทนจากตลาดสีลมและตลาดแล็คซี เป็นต้น ร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นในนครลอสแอนเจลิส

ดร. สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเข้ามามีบทบาทโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านร้านอาหารในลอสแอนเจลิส เนื่องจากแอลเอเป็นพื้นที่ที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุด และมีกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ดังนั้นในวันนี้ด้วยความกรุณาของท่านกงสุลใหญ่ฯ ซีพีจึงอยากจะขอมาเรียนรู้ตลาดที่แอล.เอ.จากผู้ประกอบการทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทต่างๆ ตั้งแต่เป็นผู้จัดจำหน่าย เป็นผู้ให้บริการธุรกิจอาหารที่มีประสบการณ์ ช่วยให้ข้อมูลความรู้และข้อเสนอแนะที่ทีมงานจะสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้

ด้านนายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การมาร่วมหารือกับพี่น้องในครั้งนี้นั้น ทางทีมผู้บริหารต้องการมาขอความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ ซึ่งเชื่อว่ามีทั้งโอกาสและความซับซ้อน สิ่งที่ซีพีมองเห็นในอเมริกาวันนี้ คือ กลุ่มของซีพีทั้งหมดถ้าจะเข้ามาทำธุรกิจนั้น จำเป็นต้องเข้าใจบริบทก่อนโดยเริ่มจากการเข้ามาทำการตลาด การเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคและข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องใช้เวลาศึกษาและทีมงานเชื่อว่าผู้ประกอบการน่าจะรู้ดีกว่าซีพี ซึ่งจากที่ได้สอบถามผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐบาล ทั้งระดับประเทศและระดับรัฐ พบว่าตลาดสหรัฐฯมีความน่าสนใจมาก โดยเฉพาะการทำ “ครัวของโลก” ซึ่งเรื่องคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยและรสชาติ เป็นหัวข้อหลักที่ซีพีให้ความสำคัญและต้องการพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการไทยของที่นี่

“วันนี้เราคงใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนความคิดกันมากกว่า เราคงไม่ได้คุยเรื่องกลยุทธ์ว่าซีพีจะโตในกลุ่มไหน เราได้ไปที่วอชิงตันก่อนมาที่แอลเอ เราเห็นบรรยากาศของร้านอาหารไทย ซึ่งต้องเรียนว่าแตกต่างกัน ทั้งๆ ที่กลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคคล้ายคลึงกันมาก คำถามก็คือว่าเราจะเข้ามาทำตลาดในอเมริกาได้อย่างไร เราคุยกับร้านอาหาร ผู้นำเข้า ภาครัฐ เพื่อเป้าหมายเดียวคือเราต้องเข้ามาอเมริกา และการร่วมกับผู้ประกอบการไทยและดูว่าอะไรที่เราสามารถทำงานร่วมกันได้น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด”

ทั้งนี้เป็นทีทราบดีว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีนั้น เป็นผู้ผลิตสินค้าในเครือเกษตรอุตสาหกรรม ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมาเป็นเวลานาน และซีพียังอยู่ในภาคเลี้ยงสัตว์ ก่อนที่จะมาผลิตอาหารในธุรกิจเลี้ยงสัตว์นั้นคือไก่และหมู่ จากในประเทศได้เติบโตไปสู่ประเทศอื่นๆ ในลักษณะของการผลิตและจำหน่ายจากต้นน้ำถึงปลายน้ำในห่วงโซ่เดียวกัน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าถึงแม้ซีพีจะมีศักยภาพในการผลิต แต่ในด้านการจำหน่ายยังขาดประสบการณ์ โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา ซีพีได้พยายามทำตลาดมาอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ในระหว่างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้น ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยสวัสดี เมืองเวนทูร่า นายวัชรินทร์ จิตณาธรรม และนางรัตนา กิตติบรรลุ เสนอให้กงสุลใหญ่ฯ และเหล่าผู้บริหารซีพีพิจารณาการผลักดันการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในแคลิฟอร์เนีย โดยให้เหตุผลว่าการรวมกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีอยู่จำนวนมาก แค่เฉพาะในแอล.เอ.มีโดยประมาณถึง 2,000 แห่ง หากสามารถผลักดันสำเร็จ นอกจากจะมีโอกาสพัฒนาความร่วมมือตามเป้าหมายของผู้บริหารซีพีที่ต้องการตีตลาดสหรัฐฯแล้ว ยังสามารถต่อยอดความร่วมมือในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย

ซึ่งในประเด็นนี้นั้นทางกงสุลใหญ่ธานี แสงรัตน์ กล่าวสนับสนุนและยินดีที่จะสานต่อ โดยกล่าวว่าจะพยายามผลักดันการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้สำเร็จ โดยทราบดีว่าเป็นความต้องการของพี่น้องในชุมชนและพยายามทำกันมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี แต่เนื่องจากภาระหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องบริหารจัดการร้านและธุรกิจ จึงไม่สามารถที่จะสละเวลาและทำให้การจัดตั้งองค์กรนี้ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง แต่อย่างไรก็ตามทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ยังต้องขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ริเริ่มรวมกลุ่มกันให้ได้ก่อน จากนั้นทางสถานกงสุลใหญ่ฯจะให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ด้านผู้บริหารซีพี กล่าวเสริมว่า ทางซีพีเองก็ยินดีจะช่วยเหลือและผลักดันเช่นกัน โดยมองเห็นความเป็นไปได้และไม่จำเป็นว่าจะต้องรวมกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารให้ได้จำนวนมาก โดยในช่วงแรกอาจเป็นการรวมกลุ่มกันเล็กๆ เพียงไม่กี่สิบราย ร่วมกันสั่งซื้อสินค้าพื้นฐานที่ทางร้านจำเป็นต้องใช้ในครัวเหมือนกัน และทางซีพีจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้ในราคาพิเศษ เช่นนี้เป็นต้น

นอกจากนี้ทางผู้ประกอบการร้านอาหารไทย “สวัสดี” ยังเห็นด้วยและสนับสนุนให้ทางซีพีนำอาหารกล่องเข้ามาจำหน่ายในแอล.เอ. โดยทางร้านสวัสดียินดีที่จะให้พื้นที่ในร้านเป็นจุดตั้งสินค้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับทางซีพี สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้ออาหารกล่องไปรับประทานที่บ้าน เช่น ข้าวพัดปู, เกี๊ยวน้ำ เป็นต้น โดยไอเดียนี้ทางผู้บริหารซีพีได้ให้ความสนใจและนำกลับไปวางแผนความเป็นไปได้ต่อไป

อย่างไรก็ตามนางรัตนา เจ้าของร้านอาหารไทยสวัสดี กล่าวว่า ตนยอมเป็น “หนูตะเภา” ทางร้านนอกจากจะแบ่งพื้นที่เป็นจุดจำหน่ายแล้ว อาจจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าของซีพีให้กับร้านอาหารไทยอื่นๆ ที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วย ตนเชื่อว่าทางซีพีมีศักยภาพเพียงพอและหากประสบความสำเร็จ ร้านสวัสดีก็จะเป็นต้นแบบให้กับร้านอาหารไทยอื่นๆ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2,000 แห่งดำเนินธุรกิจตาม นี่เป็นแผนหนึ่งและเป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้การจำหน่ายสินค้าของซีพีรุดหน้าได้ตามเป้าหมายการตีตลาดสหรัฐฯโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการ้านอาหารไทยของที่นี่

 

Check Also

ทุบสถิติ‘ชัตดาวน์’ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ – ทรัมป์ดื้อด้านจะเอางบ/สวนทางโพลล์ชี้คนต้านกำแพง

สหรัฐฯ ชัตดาวน์ ลากยาวนานสุดในประวัติศาสตร์ ขณะที่ปธน.ทรัมป์ ยังไม่ประกาศภาวะฉุกเฉิน ด้านส.ว. วอนเปิดหน่วยงานชั่วคราวให้เดโมแครต-รีพับลิกันเร่งเจรจาแผนสร้างกำแพง แต่โพลล์กลับชี้ชัดชาวมะกันส่วนใหญ่ต่อต้าน ‘การสร้างกำแพง’ มีคนจำนวนมากเห็นใจจนท.รัฐแห่บริจาคสิ่งของ วันที่ 17 ม.ค. 2019 นับเป็นเวลายาวนานเกือบจะครบหนึ่งเดือน ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *