Friday , August 7 2020
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / ประธานเฟด ส่งสัญญาณชะลอการลดดอกเบี้ยไว้ก่อน

ประธานเฟด ส่งสัญญาณชะลอการลดดอกเบี้ยไว้ก่อน

ประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่เหลือของปีนี้ แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีทิศทางที่แย่ลงก็ตาม

นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นกล่าวต่อคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจของรัฐสภาสหรัฐฯ ยืนยันว่าเศรษฐกิจอเมริกันยังมีสัญญาณเชิงบวกอยู่บ้าง แต่ยังมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ด้วยปัจจัยเหล่านี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่มีแนวโน้มที่จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในตอนนี้

ท่าทีของประธานเฟด สนับสนุนการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ ที่ประเมินว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ครั้งหน้า แต่จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในปีหน้า

ตลอดทั้งปีนี้เฟดปรับลดดอกเบี้ยนโยบายมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.5-1.75%

 

Check Also

เพิ่มเที่ยวบินขนไทยโพ้นทะเลกลับบ้าน

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้รับจัดสรรโควตาให้ดำเนิน repatriation flight เพิ่มอีก 15 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 2,200 คน มีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในเดือน ส.ค. 2020 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *