Monday , August 3 2020
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / ศาลสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ

ศาลสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิการเมือง 10 ปี!

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัย เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ หรือ ทษช. ทั้งนี้มีแกนนำพรรค ทษช. กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาด้วย

โดยในท้ายที่สุดศาลวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ เนื่องจากมีหลักฐานชัดเจนและทางพรรคทราบดีว่าทูลกระหม่อมฯ เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งยังเป็นพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ แม้จะทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปแล้วตามกฎมณเฑียรบาล

ดังนั้นพรรคการเมืองต้องมีความรับผิดชอบทุกการตัดสินใจ หากพรรคใดมีการกระทำเป็นปฏิปักษ์ถึงจะไม่มีเจตนาล้มล้างก็เข้าลักษณะเข้าข่าย โดยจะต้องถูกลงโทษ อ้างความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่ได้

ทั้งนี้ การเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค ผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 8 ก.พ. ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำความผิดมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ศาลมีคำสั่งยุบพรรค และห้ามไม่ให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนรวมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี

ทั้งนี้การวินิจฉัยดังกล่าวสืบเนื่องจากการที่พรรคไทยรักษาชาติ ได้การเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นตัวแทนพรรคชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโองการให้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ยุติบทบาท เนื่องจากพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงดำรงสถานะอยู่เหนือการเมือง

จากนั้น กกต. จึงเห็นว่า ทษช. มีความผิดตามมาตรา 92 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยยุบพรรค ในเวลาต่อมาศาลได้พิจารณารับคำร้องดังกล่าวและมีการนัดพิจารณาในครั้งต่อไป

ขณะที่เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงไม่ทำการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังนั้นศาลธรรมนูญจึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา และลงมติในที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา (MThai)

Check Also

พระวัดลาสเวกัสติดเชื้อไวรัสโควิดกว่าครึ่งวัด

ตามที่มีข่าวสารปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์กรณีพระสงฆ์และคนไทยในนครลาสเวกัสติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นจำนวนมาก และมีคนไทยเสียชีวิตจากเชื่อฯ ดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเรียน ดังนี้ – พระสงฆ์ที่อาพาธเป็นพระสงฆ์วัดไทยลาสเวกัส 3 รูป จากพระสงฆ์ที่จำพรรษาทั้งสิ้น ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *