Tuesday , June 18 2019
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / กสญ.คนล่าสุด มังกร ประทุมแก้ว

กสญ.คนล่าสุด มังกร ประทุมแก้ว

            กงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส มังกร ประทุมแก้ว พบปะกับสื่อมวลชนและผู้แทนสมาคม/ชมรมไทย ในนครลอสแอนเจลิสและเขตอาณา หลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ยึดนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว (Mr. Mungkorn Pratoomkaew) กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนและผู้แทนสมาคม/ชมรมคนไทยเป็นครั้งแรก หลังเดินทางเข้ารับตำแหน่ง โดยกงสุลใหญ่ฯ  กล่าวถึงปี 2562 ซึ่งเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานที่จะสานต่องานเดิม และริเริ่มงานใหม่ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของรัฐบาล ดังนี้

1) มั่นคง: เสริมสร้างและรักษาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย และชุมชนไทยในเขตอาณา ผ่านงานบริการด้านกงสุล กิจกรรมชุมชนไทย งานด้านเศรษฐกิจ รวมถึงศิลปและวัฒนธรรม

2) มั่งคั่ง: ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของชุมชนไทย ทั้งธุรกิจ (ดั้งเดิม) ของคนไทยในสหรัฐฯ และการลงทุนทางธุรกิจใหม่จากประเทศไทย การเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งทางธุรกิจของคนไทยที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ อยู่แล้ว ให้มีมากยิ่งขึ้น

3) ยั่งยืน: ส่งเสริมการเติบโตและการสืบสานของชุมชนไทยอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ โดยอาศัยรากฐานที่แข็งแกร่งของชุมชนไทยรุ่นแรก ๆ การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของชุมชนไทยรุ่นใหม่ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ของชุมชนไทยกับชุมชนอื่นในสหรัฐฯ

Check Also

ด่วน! โฆษกทำเนียบขาว “ซาราห์ แซนเดอร์” ลาออกแล้ว

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยในวันนี้ว่า โฆษกทำเนียบขาว ซาราห์ ฮัคคาบี แซนเดอร์ส ผู้ที่ทำงานให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ มาตั้งแต่ช่วงแรกๆ จะลงจากตำแหน่งสิ้นเดือนนี้ และกลับไปอยู่ที่บ้านที่รัฐอาร์คันซอส์ ตามรายงานของรอยเตอร์ส ปธน.ทรัมป์ ซึ่งประกาศการลาออกของแซนเดอร์สทางทวิตเตอร์ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *