Thursday , February 21 2019
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / เตรียมตั้งศูนย์แรงงานไทย Thai Labor Center

เตรียมตั้งศูนย์แรงงานไทย Thai Labor Center

สภาหอการค้าฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ เตรียมจัดตั้งศูนย์แรงงานไทย Thai Labor Center

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2018 ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ที่ปรึกษาสภาหอการค้าฯ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและผู้เกี่ยวข้องได้ปรึกษาหารือเตรียมการตั้งศูนย์แรงงานไทย โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.ศูนย์แรงงานไทยจะจัดทำในรูปเว็บไซต์ที่จะเป็นศูนย์กลางการจับคู่ความต้องการจ้างงานระหว่างเจ้าของกิจการที่ต้องการหาแรงงานหรือผู้รับสมัครงาน และผู้สมัครงานหรือลูกจ้าง ให้ทั้งสองฝ่ายได้ทราบข้อมูลความต้องการของกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการหางานของผู้สมัครงาน โดยใช้ชื่อว่า www.thailaborcenter.com

2.รูปแบบของเว็ปไซต์และการใช้งาน

2.1 ผู้รับสมัครงานหรือนายจ้างล็อคอินและกรอกใบสมัครลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร ความต้องการแรงงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สมัครงานหรือลูกจ้าง แล้วส่งให้แอดมินของเว็บไซต์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์

2.2 ผู้สมัครงานหรือลูกจ้างล็อคอินและกรอกใบสมัครลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัครงานและความต้องการจ้างานต่าง ๆ แล้วส่งให้แอดมินของเว็บไซต์เพื่อพิจารณาตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์

2.3 สภาหอการค้าฯ จะจัดให้มีแอดมินคอยดูแลเว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และช่วยตอบคำถาม เพื่อสร้างความแตกต่างจากการประกาศหางานในเฟสบุ๊คหรือสื่อมวลชนทั่วไป และจะเป็นเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานและดูเรียบง่าย

  1. ในช่วงแรก ศูนย์แรงงานไทยจะเปิดให้บริการเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยในนครลอสแอนเจลิสก่อน และจะขยายไปยังสาขาอาชีพธุรกิจอื่น ๆ และเขตมลรัฐอื่น ๆ ในเฟสต่อไปในอนาคต
  2. สถานกงสุลใหญ่ฯ และสภาหอการค้าฯ จะประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ฯ ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างลิงค์เว็บไซต์ Thai Labor Information Center ไว้ในเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และของสภาหอการค้าฯ รวมทั้งองค์กรหุ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. การจัดการเว็บไซต์ (เพิ่มเติม)

5.1 ในเว็บไซต์จะสามารถทำการสุ่มเลือกผู้ที่ลงประกาศรับสมัครงานให้เป็นตัววิ่งอยู่ในช่อง spotlight เพื่อที่จะให้ผู้ที่ลงทะเบียนหางานได้เห็น

5.2 หากมีการว่าจ้างงานระหว่างผู้รับสมัครงานกับผู้สมัครงานไปแล้วผู้ที่ลงรับสมัครงานต้องแจ้งให้แอดมินทราบเพื่อที่จะลบโฆษณารับสมัครงานที่ลงไปแล้วทิ้งไป

 

Check Also

ศุลกากรสหรัฐฯดักจับรถขนสตรอเบอร์รี่ ซุกซ่อนยาเสพติดมูลค่า 12 ล้านเหรียญ

เจ้าหน้าที่ปกป้องพรมแดนและศุลกากรสหรัฐฯ สามารถสกัดกั้นยาเสพติดมูลค่าเกือบ 13 ล้านเหรียญที่ซุกซ่อนอยู่ในรถบรรทุกขนสตรอเบอร์รี่แช่แข็งที่ข้ามเข้ามาสหรัฐจากเม็กซิโก สำนักข่าว Abcnews รายงานว่า เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตรวจจับภาพและสุนัขเพื่อตรวจสอบรถบรรทุก ที่โกดังสินค้า Pharr-Reynosa International Bridge ในเท็กซัส เมื่อวันที่ 16 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *