Wednesday , February 20 2019
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / สหรัฐฯส่งสารถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สหรัฐฯส่งสารถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเทศไทย ได้เผยแพร่สารถวายพระพรชัยมงคล แดนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีใจความว่า

ในนามของประชาชนชาวอเมริกัน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 86 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คนจำนวนมาก ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สหรัฐอเมริกาหวังว่า พระราชกรณียกิจของพระองค์ในการช่วยเหลือมนุษยชาติจะสืบสานดำรงอยู่ต่อไป เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของราชอาณาจักรไทยอีกหลายชั่วอายุคน

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” และขอยกย่องแม่ทุกคนในประเทศไทยในโอกาสที่สำคัญยิ่งนี้

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์และพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญตลอดปีนี้

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายไมเคิล อาร์. ปอมเปโอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

(แนวหน้า)

Check Also

แคลิฟอร์เนียร่วมฟ้องทรัมป์ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ

อัยการ 16 รัฐร่วมฟ้องทรัมป์กรณีประกาศภาวะฉุกเฉินดึงงบสร้างกำแพง ขณะที่นักเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงทั่วสหรัฐ เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019 สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) รายงานอัยการจาก 16 รัฐในสหรัฐ รวมถึงแคลิฟอร์เนียได้ร่วมกันยื่นฟ้องประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์เมื่อวานนี้ หลังจากปธน.ทรัมป์ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *