Tuesday , July 23 2019
Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / สหรัฐฯส่งสารถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สหรัฐฯส่งสารถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเทศไทย ได้เผยแพร่สารถวายพระพรชัยมงคล แดนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีใจความว่า

ในนามของประชาชนชาวอเมริกัน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 86 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คนจำนวนมาก ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สหรัฐอเมริกาหวังว่า พระราชกรณียกิจของพระองค์ในการช่วยเหลือมนุษยชาติจะสืบสานดำรงอยู่ต่อไป เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของราชอาณาจักรไทยอีกหลายชั่วอายุคน

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” และขอยกย่องแม่ทุกคนในประเทศไทยในโอกาสที่สำคัญยิ่งนี้

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์และพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญตลอดปีนี้

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายไมเคิล อาร์. ปอมเปโอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

(แนวหน้า)

Check Also

“ทรัมป์” ยืนยันบรรลุข้อตกลงงบประมาณ-ขึ้นเพดานหนี้

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ทวีตข้อความยืนยันเมื่อวันจันทร์ (22 ก.ค.) ว่ารัฐบาลบรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณของรัฐบาลกลาง และการปรับขึ้นเพดานหนี้สาธารณะ ซึ่งจะมีผลสำหรับช่วง 2 ปีข้างหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานของรอยเตอร์ส ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน Associated Press ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *