Sunday , November 18 2018
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / พ่อเมืองแอล.เอ.ทิ้งท้ายผลงานใหญ่ เร่งเรื่องขอยกเว้นสอบไลเซ่นส์นวด!

พ่อเมืองแอล.เอ.ทิ้งท้ายผลงานใหญ่ เร่งเรื่องขอยกเว้นสอบไลเซ่นส์นวด!

กงสุลใหญ่ฯ และสมาคมนวดไทยฯ ส่งหนังสือถึงเหล่านักการเมืองท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนีย สนับสนุนร่างกฎหมายยกเว้นการสอบใบอนุญาตพนักงานนวด

นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มีหนังสือถึงนาย Jerry D. Hill วุฒิสมาชิกแคลิฟอร์เนีย เขต 13 เพื่อสนับสนุนร่างกฎหมาย SB-1480 ซึ่งนาย Hill นำเสนอต่อวุฒิสภามลรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2018 มีเนื้อหาส่วนหนึ่งให้ ยกเว้น การสอบเพื่อรับใบประกอบอาชีพนวด (Massage and Bodywork Competency Assessment Examination) เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2019 จนถึงวันที่ 1 ม.ค. 2021 ซึ่งจะช่วยให้พนักงานนวด (รวมทั้งคนไทย) ซึ่งมีทักษะในการนวดสูงแต่ขาดความรู้ภาษาอังกฤษ มีเวลาฝึกฝน เพื่อขอรับใบประกอบอาชีพนวดในอนาคต

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวถึงสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร มลรัฐแคลิฟอร์เนียที่เป็นมิตรของชุมชนไทยด้วย เช่น นาย Kevin Deleon ประธานวุฒิสภาและนาง Laura Friedman สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีเขตครอบคลุมไทยทาวน์ ลอสแอนเจลิสด้วย

ทั้งนี้ นายกสมาคมนวดไทยฯ ก็ได้มีหนังสือถึง สว. Jerry Hill แสดงความขอบคุณ และสนับสนุนการเสนอร่างกฎหมาย SB-1480 เช่นกัน

Check Also

ไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย  

           ไฟป่า Camp Fire ผลาญเมืองพาราไดซ์ (Paradise) ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่มีประชากรราว 27,000 คนไปเกือบหมดเมือง ส่วน Woolsey Fire ในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ เริ่มไหม้ก่อน ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *