Friday , March 22 2019
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / สัมมนากม.แรงงาน&ภาษี

สัมมนากม.แรงงาน&ภาษี

สกญ.แอล.เอ. ร่วมกับพันธมิตรองค์กรเพื่อชุมชนไทยในแคลิฟฯ จัดสัมมนากฏหมายแรงงานและภาษี แนะปฏิบัติตามกฎหมายและยกระดับราคาอาหารและบริการสำหรับนายจ้างและลูกจ้างไทยในแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2018 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย, Asian American Advancing Justice (AAAJ) และศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center) จัดสัมมนา “กฎหมายแรงงานและภาษีที่ควรรู้สำหรับนายจ้างและลูกจ้างไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย” ที่ไทยทาวน์ โดยมีผู้ประกอบการและลูกจ้างชาวไทยจากธุรกิจร้านอาหารไทยและนวดไทย มาเข้าร่วมกว่า 90 คน

งานสัมมนาในครั้งนี้มีวิทยากร ประกอบด้วย 1) นาย William Sung, Partner/ Vice Chair สำนักงานทนายความ Lewis Brisbois 2) น.ส. Neisha Quan-Vie, Senior Deputy Labor Commissioner สำนักงานกรรมาธิการแรงงานแคลิฟอร์เนีย (California Labor Commissioner’s Office) 3) นาง Marie Suchyta และนาง Anna Narayan, Associate Tax Auditor กรมภาษีและค่าธรรมเนียมแคลิฟอร์เนีย (California Department of Tax and Fee Administration) ตลอดจนวิทยากรจากสภาหอการค้าฯ ได้แก่ 1) คุณรอสลิน ปัทมคันธิน ทนายความที่ปรึกษาหอการค้าฯ 2) คุณเรลา ปทานชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี และ 3) คุณตรีรัตน์ เอี่ยมอุไรรัตน์ เจ้าของร้านอาหาร Blue Elephant เมืองเบเกอร์สฟิลด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ในการนี้กงสุลใหญ่ฯธานี แสงรัตน์ ได้กล่าวย้ำให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะค่าจ้างขั้นต่ำ ชั่วโมงการทำงาน และการเสียภาษี และขอให้ผู้ประกอบการร่วมมือกันตั้งราคาอาหาร / บริการให้สมเหตุสมผล ไม่ตัดราคากันเอง และรักษาคุณภาพของอาหารและนวดไทยให้ได้มาตรฐาน เพราะเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของบรรพบุรุษและเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่คนไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้แทนถาวรของประเทศไทยต้องภูมิใจและรักษา

สำหรับการบรรยายแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้

1) กฎหมายแรงงานแคลิฟอร์เนียทั่วไป โดยเน้นเรื่องสิทธิของลูกจ้าง อาทิ การพักเบรค การลา ค่าแรงขั้นต่ำ และค่าล่วงเวลา

2) โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานกรรมาธิการแรงงานแคลิฟอร์เนีย อาทิ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนการโกงค่าแรง (wage claim) ซึ่งมีกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติ และการไต่สวนพิจารณาคดีแบบเดียวกับศาล ฝ่ายตรวจสอบภาคสนาม และฝ่ายสืบสวนการร้องเรียนกรณีลูกจ้างถูกกลั่นแกล้งเอาคืนจากนายจ้าง (retaliation complaint investigation) เป็นต้น

3) กฎหมายภาษีแคลิฟอร์เนียทั่วไป โดยเน้นเรื่องประเภทของสินค้าที่ต้องเรียกเก็บภาษี และความสำคัญของการขอใบอนุญาตขายสินค้า (seller’s permit) ทุกประเภท

4) คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์จากทนายความด้านแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี และเจ้าของร้านอาหารไทยในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการต้องเก็บหลักฐานการจ่ายเงินและการพักเบรคของลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง โดยเก็บไว้อย่างน้อย 3-4 ปี ยื่นเสียภาษีให้ถูกต้องและตรงเวลา วางระบบการจ่ายเงินเดือนและทิปให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และสามารถขอใบเขียวให้พนักงานได้ หากร้านมีกำไร 40,000 เหรียญ ต่อปี

สถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่าจะสรุปเนื้อหาการสัมมนาฯ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนเผยแพร่วิดีโอคลิปการบรรยายย้อนหลังได้ทางเฟซบุคของสถานกงสุลใหญ่ฯ https://www.facebook.com/thaiconsulatela/videos/10155235640945974/

 

Check Also

นางงามจักรวาล “ปุ๋ย” ชวนนร.ไทยชิงทุนเรียน

นางงามจักรวาลภรณ์ทิพย์ “ปุ๋ย”นาคหิรัญกนก ไซมอน แถลงข่าวชวนนักเรียนเชื้อชาติไทยในรัฐแคลิฟอร์เนีย-เนวาด้า-โอเรกอน และ วอชิงตัน สมัครชิงทุน Angels Wings Foundation International เพื่อสนับสนุนการเรียน เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *