Monday , January 20 2020
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / International Art Exchange Show

International Art Exchange Show

“ฐาปนันดรศิลปิน” อดีตนายกฯ ชวน หลีกภัย นำภาพวาดศิลปะลายเส้นไปแสดงที่แอล.เอ.ร่วมกับผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน, อาจารย์ธงชัย รักปทุม, ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี และอาจารย์กมล ทัศนาญชลี ประธานสภาศิลปกรรมไทย-สหรัฐอเมริกา รวมถึงผลงานของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว “ถวัลย์ ดัชนี” และคณะศิลปินของสหรัฐฯ เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี! ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 5 เมษายน 2018 

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาศิลปกรรมไทย-สหรัฐ (Thai Art Council USA) เปิดนิทรรศการ “International Art Exchange Show” Thailand-USA 2018 ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานอันทรงคุณค่าด้านศิลปะและผลงานของศิลปินแห่งชาติโดยมี ฯพณฯ นางฉวีรัตน์ เกษรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานร่วมกับ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ฐาปนันดรศิลปิน พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน, อาจารย์ธงชัย รักปทุม, ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี และอาจารย์กมล ทัศนาญชลี ประธานสภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา ณ หอศิลป์ Artcore Brewery Annex นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

ในการนี้อดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ในฐานะของฐาปนันดรศิลปิน ได้นำภาพวาดลายเส้น เช่น ภาพ “ยางนาริมแม่น้ำตรัง” ที่วาดในปี 2560 มาจัดแสดงร่วมกับคณะศิลปินแห่งชาติอีก 9 ท่าน คือ อ.เดชา วราชุน, อ.ธงชัย รักปทุม, อ.วิโชค มุกดามณี , อ.กมล ทัศนาญชลี, อ.ทวี รัชนีกร, อ.อิทธิพล ตั้งโฉลก, อ.ปรีชา เถาทอง, อ.ปัญญา วิจินธนสาร และ อ.ถวัลย์ ดัชนี

 

 

อนึ่ง ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี (2 สมัย) เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ สนใจงานด้านศิลปะและยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนศิลปินทุกสาขาให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอันเป็นคุณูปการอีกด้านหนึ่งที่เป็นที่ประจักษ์รับรู้กันโดยทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อคราวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2528 ท่านได้ริเริ่มให้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปินทุกสาขาที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะอันล้ำค่าไว้แก่ชาติว่า สมควรที่จะได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในปัจจุบันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ รวมทั้งเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ได้ส่งเสริม เกื้อกูล ให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ศิลปิน ให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี พร้อมที่จะสร้างสรรค์พัฒนางานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และต่อการศึกษาของชาติในอนาคต ถือเป็นหน้าที่สำคัญของรัฐที่จะทำนุบำรุงทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ส่งเสริมให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของชาติ และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โครงการศิลปินแห่งชาติได้ดำเนินการต่อเนื่องมานาน ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติแล้ว จำนวนมาก และยังคงดำเนินงานต่อไปไม่หยุดยั้ง

โครงการศิลปินแห่งชาติก่อเกิดจากเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ นายชวน หลีกภัย ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมผ่านกลไกทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติ ดังนั้น คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ นายชวน หลีกภัย เป็น “ฐาปนันดรศิลปิน” ผู้มีคุณูปการเป็นหลักก่อตั้งโครงการศิลปินแห่งชาติ และสมควรประกาศยกย่องให้ประจักษ์ชัดโดยทั่วไป

ทั้งนี้นิทรรศการ “International Art Exchange Show” Thailand-USA 2018 จะจัดแสดงงานศิลปะและเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี จนถึงวันที่ 5 เม.ย. นี้ ที่หอศิลป์ Artcore Brewery Annex (650A South Avenue 21, Los Angeles, CA 90031)

 

Check Also

สมาคมนวดไทยฯ จัดแข่ง “นวดไทย”

นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯคึกหนักหลังยูเนสโกให้  “นวดไทย” ขึ้นทะเบียนแป็นมรดกโลกระดมกรรมการจัดการแข่งขันประกวด”นวดไทย” นายดิศพงษ์ มงคล นายกสมาคมนวดไทยฯกล่าวว่า “เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันนวดไทย Thai Massage Competition USA 2020 แล้วนะครับ สมัครออนไลน์ได้ที่ www.nuadthaiandspausa.org ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *