Friday , March 22 2019
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / เจ้าของธุรกิจต้องปฏิบัติตาม US Labor Law

เจ้าของธุรกิจต้องปฏิบัติตาม US Labor Law

ข่าว Department of Industrial Relations (DIR) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้เผยแพร่สารนิเทศ ที่ 2018-12 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2018 สั่งปรับร้านอาหารไทย Shrimp Lover’s ในไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส เป็นเงิน $519,706 ในข้อหาไม่จ่ายค่าแรง (อ่านต่อบท บก.หน้า A3)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มีความเป็นห่วงลูกจ้างและผู้ประกอบการชาวไทย เนื่องจากข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และอาจสร้างความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารไทยและชุมชนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย จึงขอเรียน ดังนี้

  1. กฎหมายแรงงานสหรัฐฯ มีความเข้มงวดและสำคัญทั้งต่อลูกจ้างและผู้ประกอบการ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอย้ำเตือนให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ สิทธิแรงงาน การขอใบอนุญาต และ การดำเนินการตามกฎระเบียบด้านต่าง ๆ สำหรับธุรกิจทุกประเภท ไม่เฉพาะแต่ธุรกิจร้านอาหารเท่านั้น
  2. DIR ระบุว่า นอกเหนือจากค่าชดเชยค่าแรงค้างจ่ายแล้ว ลูกจ้างที่ได้รับเงินต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำยังมีสิทธิ์เรียกร้อง (1) ค่าเสียหายล่วงหน้า (liquidated damages) เท่ากับจำนวนค่าจ้างที่หายไป พร้อมดอกเบี้ย และ (2) ค่าเสียเวลาในการรอ เมื่อนายจ้างจงใจจ่ายค่าจ้างช้ากว่ากำหนด ซึ่งจะคำนวณได้จากอัตราค่าจ้างในแต่ละวัน คูณด้วยจำนวนวันที่ลูกจ้างยังไม่ได้รับเงิน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) ส่วนค่าปรับทางแพ่งนั้น จะถูกโอนไปรวมกับกองทุนรวมของมลรัฐ (State’s General Fund) ตามที่กฎหมายกำหนด
  3. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะร่วมมือกับสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ปรับปรุงเอกสารคู่มือการทำธุรกิจในมลรัฐแคลิฟอร์เนียให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ รวมถึงจะจัดการสัมมนา/อบรม ด้านกฎระเบียบแรงงานสหรัฐฯ ให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกอบการชาวไทย โดยจะเชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มาเป็นผู้บรรยายในโอกาสต่อไป
  4. ลูกจ้างและผู้ประกอบการชาวไทยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในสหรัฐฯ ได้ที่เว็บไซต์ต่าง ๆ อาทิ (1) กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ https://www.dol.gov/ (2) Wage and Hour Division (WHD) https://www.dol.gov/whd/ (3) DIR https://www.dir.ca.gov/dlse/dlse.html (4) Board of Equalization (ด้านภาษี) http://www.boe.ca.gov/ (5) Department of Public Health (County of Los Angeles) http://publichealth.lacounty.gov/ (6) Immigration and Customs Enforcement – ICE (ตม.) https://www.ice.gov/ และ (7) Department of Alcoholic Beverage Control (ABC) https://www.abc.ca.gov/ เป็นต้น

 

Check Also

นางงามจักรวาล “ปุ๋ย” ชวนนร.ไทยชิงทุนเรียน

นางงามจักรวาลภรณ์ทิพย์ “ปุ๋ย”นาคหิรัญกนก ไซมอน แถลงข่าวชวนนักเรียนเชื้อชาติไทยในรัฐแคลิฟอร์เนีย-เนวาด้า-โอเรกอน และ วอชิงตัน สมัครชิงทุน Angels Wings Foundation International เพื่อสนับสนุนการเรียน เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *