Friday , November 17 2017
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / ‘Pink LA’ ประสานนำเครื่องมือจักษุแพทย์ ที่รับบริจาคจากสหรัฐฯส่งถึงรพ.นครพนม
5

‘Pink LA’ ประสานนำเครื่องมือจักษุแพทย์ ที่รับบริจาคจากสหรัฐฯส่งถึงรพ.นครพนม

กลุ่ม Pink LA ประสานเรื่องรับบริจาคเครื่องมือจักษุแพทย์ที่ทันสมัยและมีสภาพใช้งานได้ดีจากโรงพยาบาลในเมือง Bullhead City มอบให้กับโรงพยาบาลนครพนมที่ประเทศไทย

สยามมีเดียได้รับแจ้งจากนางวราภรณ์ เกษมศิลป์ ซึ่งให้ข้อมูลโดยระบุว่าได้รับเรื่องจากนางพรรณี อากิลล่า ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Pink LA ที่ได้รับการติดต่อจากเพื่อนของเธอที่ทำงานที่โรงพยาบาลในเมือง Bullhead City เมื่อประมาณ 6 เดือนที่แล้วว่า กลุ่มจักษุแพทย์มีความประสงค์บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และยังคงมีสภาพการใช้งานได้ดีให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ในต่างประเทศที่ต้องการ ซึ่งในตอนแรกนั้นคณะจักษุแพทย์จะบริจาคให้กับโรงพยาบาลในประเทศอินเดีย

ทางตนจึงได้ติดต่อไปยังโรงพยาบาลนครพนม ซึ่งคิดว่าจะติดตามผลได้ดีกว่าและตรงกับความต้องการของกลุ่มจักษุแพทย์ที่ต้องการตามมาดูผลงานและฝึกอบรมการใช้เครื่องมือให้กับคณะแพทย์ที่รับบริจาคเครื่องมือไป

“เราติดต่อไปยังโรงพยาบาลนครพนม ซึ่งเราคิดว่าติดตามผลได้ดีกว่า เพราะผู้บริจาคเขาก็อยากจะตามมาดูผลงานและจะมาฝึกให้แพทย์ที่โรงพยาบาลนครพนมให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ได้รับด้วยความถูกต้องและเชี่ยวชาญ”

สำหรับเครื่องมือจักษุแพทย์ที่ได้รับบริจาคนั้นครบทั้งหมด ประกอบด้วย เครื่องมือตรวจวัดสายตา, เครื่องวัดความดันตา, เครื่องวัดความดันร่างกายทั่วไป เครื่องมือผ่าตัดตาด้วยแสงเลเซอร์และอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านเหรียญ โดยทางโรงพยาบาลนครพนมจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งเองทั้งหมด

นอกจากนี้ทางกลุ่มจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาล Bullhead ต้องการให้มีหน่วยงานที่น่าเชื่อถือรับรอง ดังนั้นทางกลุ่ม Pink LA จึงได้รายงานในเบื้องต้นไปยังทางสถานกงสุลไทย ณ นครลอสแอนเจลิส, หอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย, สภาสตรีไทย และกระทรวงสาธารณะสุข พร้อมทั้งสมาคมชมรมต่างๆ ตลอดจนสื่อทุกสำนักได้รับทราบเพื่อเป็นประจักษ์พยานในครั้งนี้

ในการนี้ทางกลุ่มอาจจะจัดให้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งที่โรงพยาบาลในเมือง  Bullhead กับเครื่องมือที่ได้รับบริจาคพร้อมกลุ่มจักษุแพทย์ ภายในเดือนธันวาคม 2017 โดยผู้บริจาคมีความประสงค์ว่า ให้ผนึกกล่องจากบริษัทแพคกิ้งที่เชี่ยวชาญและจะไม่มีการเปิดกล่องใดๆ จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่โรงพยาบาลนครพนม ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ส่วนจักษุแพทย์จากแอริโซน่า จะเดินทางไปสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องแม่นยำที่โรงพยาบาลนครพนม

Check Also

1

ตร.ไทย แท็กทีม FBI จับกุม 13 คนร้ายล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

          Thai police with FBI help arrest 13 for child exploitation ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>