Monday , May 25 2020
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / ไทยโพ้นทะเล“หลายพัน”ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ร.9

ไทยโพ้นทะเล“หลายพัน”ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ร.9

บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์! ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครแอล.เอ.และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 5,000 คน พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธี “ถวายดอกไม้จันทน์” ในต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ล้นเกล้าฯ เป็นครั้งสุดท้าย ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. 2017 เวลา 15.00 -18.30 น. ตามเวลาในสหรัฐฯ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส, สถานกงสุลใหญ่ไทยแอล.เอ. และชุมชนไทย จัดพิธี “ถวายดอกไม้จันทน์” ในต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัฐกาลที่ 9 โดยมีประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในแอล.เอ.และเมืองใกล้เคียง ได้เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายดอกไม้จันทน์อย่างพร้อมเพียงกว่า 5,000 คน

ทั้งนี้นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่แห่งสถานกงสุลไทย ประจำนครลอสแอนเจลิส ได้เผยแพร่กำหนดการและเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ซึ่งในช่วงเช้าได้ร่วมกับตัวแทนชุมชนไทยปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ก่อนที่จะทำพิธีการที่วัดไทย

และเมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นผู้แทนรับหีบเพลิงพระราชทานในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่ออัญเชิญมาใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส อีกด้วย

โดยหีบเพลิงพระราชทาน ซึ่งนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในต่างประเทศเป็นผู้แทนรับมอบมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2017 เพื่ออัญเชิญต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลก ประกอบด้วยช่อดอกไม้จันทน์พร้อมธูปเทียน 1 ช่อ และเทียนชนวน 1 เล่ม

สำหรับพระบุษบกที่ทางวัดไทยจัดทำขึ้นนั้น ได้นายช่าง สมาน โสธนะเมธีกุล ซึ่งเป็นช่างที่มีประสบการณ์จากการสร้างพระบุษบกของสมเด็จย่า และสมเด็จพระพี่นางฯ มาแล้ว โดยจัดทำบุษบกจำลอง 5 ยอดอย่างสมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ทั้งนี้บรรยากาศภายในงาน ประชาชนเริ่มทยอยกันมาตั้งแต่ช่วงเช้า เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ประชาชนสวมเสื้อผ้าตามหลักปฏิบัติ ตามที่สกญ.ได้ประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ว่า ให้ประชาชนทั่วไปใส่ชุดสุภาพสีดำไว้ทุกข์ ส่วนข้าราชการให้ใส่ชุดตามระเบียบกำหนด

ขณะที่งานเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 15.00 -15.30 น. ประชาชนได้รวมตัวกันที่ลานด้านหน้าของวัด โดยนั่งตามเก้าอี้ที่กำหนดไว้ ซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมเก้าอี้ไว้รองรับ 1,000 ตัว เรียงลำดับที่นั่งเริ่มจากที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป, เหล่าข้าราชการ, ผู้แทนจากนานาประเทศ, ตัวแทนองค์กร สมาคมชมรมต่างๆ ต่อด้วยที่นั่งสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไปที่นั่งและยืนเรียงรายอย่างเรียบร้อยอยู่ทั่วบริเวณโดยรอบของวัดไทย

จากนั้นพิธีทางศาสนาพุทธจึงเริ่มขึ้น ต่อด้วยผู้แทนศาสนาคริสต์กล่าวถวายความอาลัย ตามด้วย ผู้แทนศาสนาอิสลามขึ้นกล่าวถวายความอาลัย และกงสุลใหญ่ฯ ธานี แสงรัตน์ ทำพิธีจุดไฟหลวงจากหีบเพลิงพระราชทาน จุดเทียนชนวนพระราชทานและจุดดอกไม้จันทน์พระราชทาน ก่อนที่จะถวายความเคารพ 1 ครั้ง

ลำดับต่อไป ในเวลา 16.30 น. เป็นพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ข้าราชการทีมประเทศไทยได้อัญเชิญพานดอกไม้จันทน์วางด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นเริ่มนิมนต์พระสงฆ์วางดอกไม้จันทน์เป็นลำดับแรก นำโดยเจ้าอาวาสวัดไทย, เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส และเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ตามด้วยพระสงฆ์ตามลำดับขั้น รวมทั้งสิ้น 100 รูป

จากนั้นจึงเป็นการวางดอกไม้จันทน์ของทีมตัวแทนของผู้นำศาสนาคริสต์ ตามด้วยทีมผู้แทนศาสนาอิสลาม ต่อด้วยเหล่าข้าราชการ, กรรมการบอร์ดวัดไทย, ผู้แทนจากประเทศต่างๆ, ตัวแทนองค์กร, สมาคมชมรม, คนสูงอายุ, ผู้ทุพพลภาพและประชาชน ทยอยเรียงแถวถวายดอกไม้จันทน์ จากนั้นจึงกลับเข้าที่นั่งของตนเอง ภาพรวมเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย

สำหรับดอกไม้จันทน์ที่ถูกวางเต็มพานแล้ว ข้าราชการจะอัญเชิญผ้าขาวเพื่อนำมาห่อหุ้มพานดอกไม้จันทน์ และเปลี่ยนเป็นพานเปล่าสำหรับวางดอกไม้จันทน์ต่อไป ส่วนดอกไม้จันทน์ที่ห่อหุ้มด้วยผ้าขาวจะถูกใส่ลงหีบ ก่อนส่งกลับไปที่ประเทศไทย

ต่อมาเวลา 18.30 น. ผู้เข้าร่วมพิธีทั้ง 5,000 คนได้ร่วมกันจุดเทียน ร้องเพลงความฝันอันสูงสุดและเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยทำพิธีอัญเชิญหีบบรรจุดอกไม้จันทน์นำกลับไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ก่อนอันเชิญต่อไปยังกองงานในพระองค์ สำนักพระราชวัง เพื่อทำพิธีต่อที่ประเทศไทย

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีทุกคนได้รับของชำร่วยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ร. 9 ระบุข้อความ “พอเพียง” และพระบรมฉายาลักษณ์ ร. 10 พร้อมด้วยเหรียญที่ระลึกแจกแก่ประชาชนชาวไทยในต่างประเทศ และทางวัดไทย พร้อมด้วยสมาคม ชมรมต่างๆ โดยสมาคมอีสานแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ได้แจกอาหารให้กับผู้มาร่วมงาน ก่อนที่ประชาชนจะเริ่มทยอยเดินทางกลับ

อย่างไรก็ตามใบหน้าของประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปนเปื้อนไปด้วยรอยคราบน้ำตา และโศกเศร้าอาลัยกับการสวรรคตของร. 9 แต่ทุกคนต่างตั้งปณิฐานจะนำคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติ และสานต่อสิ่งที่พระองค์ทำไว้ โดยจะขอเดินตามรอยเท้าพ่อต่อไป

 

Check Also

คนไทยจากเยอรมันกลับไทย

เมื่อมีภารกิจต้องเดินทางกลับไทยกระทันหันฉันจะทำอย่างไรดีเพราะใน เว็บไซต์ของทุกสายการบินไม่มีเที่ยวบินจนสิ้นเดือนพฤษภา เราจึงโทรไปหาสถานทูตที่ Bern ซึ้งหนึ่ง เจ้าหน้าที่น่ารักเหลือหลายรับสายและให้ข้อมูลทั้งทั้งที่เป็นวันหยุดยาว ซึ่งสอง หลังจากที่ได้โทรไปให้ข้อมูลไม่ถึงสองวันดีก็มีโทรศัพท์มาตอนสามทุ่มว่ามีเที่ยวบินกลับ แต่มีเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งเราก็รับได้ทั้งหมด สรุปคือเรามีเวลาวันเดียวในการจะไปหาหมอเพื่อเอา fit to fly certificate ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *