Wednesday , March 20 2019
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / ไทยซีดีซีให้บริการลงทะเบียน“โอบาม่าแคร์”ฟรี

ไทยซีดีซีให้บริการลงทะเบียน“โอบาม่าแคร์”ฟรี

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย รับบริการลงทะเบียนสมัครประกันสุขภาพในโครงการโอบาม่าแคร์ฟรี! ณ ตลาดฟาร์มเมอร์สมาร์เก็ตของ Thai CDC ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 31 ม.ค.

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center – Thai CDC) จะจัดบริการลงทะเบียนซื้อประกันสุขภาพผ่านเอเจนซี่ของรัฐบาลที่มีชื่อว่า Covered California (คอฟเวอร์ แคลิฟอร์เนีย) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียที่อำนวยความสะดวกในการเลือกประกันสุขภาพของประชาชนผ่าน “ตลาดประกันสุขภาพ” ฟรี

โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยจะปฏิบัติงาน ณ ตลาดเกษตรกร (ฟาร์มเมอร์สมาร์เก็ต) ซึ่งตั้งอยู่ที่หัวมุมถนน Hollywood Blvd และ Western Ave บริเวณสถานีรถไฟใต้ดิน Hollywood/Western Metro Portal Plaza ที่อยู่ 5448 Hollywood Blvd คอยให้ข้อมูลความรู้และช่วยประชาชนลงทะเบียนสมัครประกันสุขภาพทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. – 18.00 น. ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 – 31 มกราคม 2016 ยกเว้นวันที่ตลาดปิดทำการ นั่นคือวันที่ 26 พฤศจิกายน วันที่ 24 และ 31 ธันวาคม

สำหรับโครงการดังกล่าวมีขึ้นได้จากกฎหมาย Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) หรือ “โอบาม่าแคร์” ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัครประกันสุขภาพ จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวรัฐแคลิฟอร์เนีย, หมายเลขโซเชี่ยลซิเคียวริตี้, หมายเลขโซเชี่ยลซิเคียวริตี้ของบุตรหรือผู้ที่ท่านระบุว่าได้อุปถัมภ์ในเอกสารภาษี (Dependent), หลักฐานรายได้ เช่น หางเช็คเงินเดือน เอกสารบัญชีธนาคารรายเดือนที่แสดงรายการเงินรับและจ่าย, หลักฐานสถานะอิมมิเกรชั่น (ถ้ามี)

หากมีข้อสงสัยหรือเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ “พัฒนพงษ์” ที่หมายเลขโทรศัพท์ (213) 893-8059 ผู้ท่านที่ทำการนัดหมายล่วงหน้า เจ้าหน้าที่จะคอยให้บริการ ณ ศูนย์ครอบครัวฮอลลีวู้ด (Hollywood Family Source Center) บริเวณหัวมุมถนน Santa Monica Blvd ตัดกับ Western Ave ที่อยู่ 1075 N Western Ave #110, Los Angeles, CA 90029

เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2537 ด้วยความเชื่อและจุดมุ่งหมายที่อยากเห็นประชาชนทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน มีสิทธิ์ในการมีที่พักอาศัยและการเป็นอยู่ที่ดี และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได้เพิ่มภารกิจเพื่อ “ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางในลอสแอนเจลิส ผ่านโครงการและบริการด้านต่างๆ เช่นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโครงการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก โครงการที่พักอาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและเพื่อผู้สูงอายุ โครงการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของคนไทยในลอส แอนเจลิส และเพื่อรับประกันว่าทุกคนจะได้รับสิทธิที่เท่าเทียม ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและทรัพยากรของชุมชน และได้รับโอกาสเทียบเท่ากับคนอื่นๆในสังคม” รายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมชมที่ www.thaicdc.org

 

 

Check Also

แอลจีเรียประท้วงใหญ่ เมื่อผู้นำวัย 82 ดึงดันสืบทอดอำนาจสมัยที่ 5 แม้ป่วยนั่งรถเข็น

แอลจีเรีย มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของทวีป และเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีอาณาเขตทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศตูนิเซีย ทางตะวันออกติดกับประเทศลิเบีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศไนเจอร์ ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดประเทศมาลีและประเทศมอริเตเนีย และทางตะวันตกจรดประเทศโมร็อกโก โดยมีกรุงแอลเจียร์เป็นเมืองหลวง ประเทศแอลจีเรียมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายเบอร์เบอร์ (แขกขาว) นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี เปิดรับภาษาและวัฒนธรรมอาหรับมาอย่างมาก สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งแอลจีเรียเป็นประเทศที่มีก๊าซธรรมชาติสำรองมากเป็นอันดับที่ 5 และเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่เป็นอันดับที่ 4 รวมทั้งมีน้ำมันสำรองมากเป็นอันดับที่ 14 ของโลก เมืองที่มีความสำคัญของประเทศ ...