Wednesday , May 23 2018
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / สภาหอการค้าไทยประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธาน/ทีมบริหารชุดใหม่

สภาหอการค้าไทยประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธาน/ทีมบริหารชุดใหม่

สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ประกาศรับเลือกตั้งและการประชุมประจำปีเพื่อเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดปัจจุบันที่จะหมดอายุลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2017

Board of Trustee – Thai American Chamber of Commerce of California แจ้งว่า เนื่องจากอายุการทำงานของคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ของสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย (TCCC) ชุดปัจจุบันจะหมดอายุการทำงานลงในเดือนมิถุนายนนี้ ทางสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย (TCCC ) จึงขอประกาศเรียนเชิญท่านสมาชิกฯที่จะอาสามาเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ของ TCCC เข้าสมัคร เพื่อเป็นตัวแทนรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของ TCCC ตามกฏ ระเบียบของ TCCC และปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนี้

สภาหอการค้าไทยฯ มีหน้าที่ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ธุรกิจและชุมชนไทยในสหรัฐอเมริก, ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจของไทยเป็นที่แพร่หลายสู่ชาวต่างประเทศ, เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจที่แตกต่างกันและให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ธุรกิจแก่ชุมชนไทย

สำหรับผู้ที่ประสงค์และสามารถสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารของสภาหอการค้าไทยฯ นั้น จะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทยฯ ก่อนวันเปิดสมัครรับเลือกตั้ง
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ในวันสมัคร
  3. มีภาพลักษณ์ที่ดีในวงการสังคมและชุมชนไทย
  4. ไม่เคยถูกตัดสินลงโทษความผิดในคดีอาญาที่ต้องจำคุกมากกว่าหนึ่งปี
  5. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือบกพร่องทางจิต
  6. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือค้ายาเสพติด
  7. ไม่เป็นผู้ถูกศาลฟ้องล้มละลาย

 

ทั้งนี้ขั้นตอนการสมัครและกำหนดเวลาสำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง ผู้ที่ต้องการเข้าสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, เลขาธิการ และเหรัญญิก โดยสภาหอการค้าไทยฯ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2017 และปิดรับสมัครวันที่ 19 มิถุนายน 2017 ภายในยเวลา 5:00 pm.

ผู้สมัครในแต่ละทีม จะต้องกรอกใบสมัครของผู้สมัครแต่ละคน และต้องระบุตำแหน่งของผู้สมัครทุกคนด้วย พร้อมกันนี้ผู้สมัครทุกคนจะต้องแนบประวัติย่อของการประกอบอาชีพและผลงานที่เคยมีประสบการณ์มา ขอแบบฟอร์มใบสมัครและส่งใบสมัครไปที่ Board of Trustee – Thai American Chamber of Commerce of California เลขที่ 9266 Valley Blvd Rosemead, CA 91770 โทร.(626)731-9119

Check Also

รองปลัดก.ต่างประเทศเข้าเยี่ยมร้านนวดไทยแคลิฟฯ

รับฟังข้อเรียกร้อง/เสนอไอเดีย-สนับหนุนทุกทาง             สกญ.แอล.เอ. นำคณะทีมผู้บริหารจากก.ต่างประเทศของไทย เยี่ยมชมร้านนวดไทย Massage Plus เมืองพาซาดีนา แคลิฟอร์เนีย พร้อมหารือกับเจ้าของร้านและพนักงานนวด เพื่อสนับสนุนวงการธุรกิจนวดไทยในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2018 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *