Tuesday , October 17 2017
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / ดนตรีไทยดังกระหึ่มที่มหาวิทยาลัยUCLA
1-

ดนตรีไทยดังกระหึ่มที่มหาวิทยาลัยUCLA

สกญ.แอล.เอ.สร้างประวัติศาสตร์คนไทยในนครลอสแอนเจลิส ต้องจารึกงานสัมมนาวิชาการดนตรีไทยและพิธีไหว้ครูดนตรีไทยครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย นำโดยคณะดนตรีจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จากเมืองไทย และวงดนตรีไทยที่เป็นตัวแทนจากชุมชนไทยทั่วสหรัฐ

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการดนตรีไทยและงานแสดงดนตรีไทย ณ มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย (UCLA) และเข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ณ มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในนครลอสแอนเจลิสที่มีการนำเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงเพลงไทยร่วมกันโดยคณะนักดนตรีจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) พร้อมกับวงดนตรีไทยที่เป็นตัวแทนจากชุมชนไทยทั่วสหรัฐ อาทิ วัดไทยลอสแอนเจลิส วัดป่าธรรมชาติ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมืองชิโนฮิลด์ วัดพุทธานุสรณ์ วัดมงคลรัตนาราม นครซานฟรานซิสโก วงดนตรีจากศูนย์วัฒนธรรมไทย ณ นครชิคาโก วงดนตรีไทยจากมหาวิทยาลัย Kent State, Ohio ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๑๐ วง ณ ห้องประชุม Jan Hopper Theatre มหาวิทยาลัย UCLA

นาย Steve Loza คณบดีภาควิชาดนตรี UCLA ศาสตราจารย์ Debora Wong จากมหาวิทยาลัย UC Riverside ดร. Helen Rees, Director of the World Music Center, UCLA คุณมาลินี สาคริก ผู้อำนวยการมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ดร.อานันท์ นาคคง ผู้แทนจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะและนักดนตรีจากวงกอไผ่ ดร. สุพีนา แอดเลอร์ อาจารย์ผู้สอนวิชาดนตรีไทยของมหาวิทยาลัย UCLA ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เข้าร่วมงานดังกล่าว

ในโอกาสนี้ นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี ผู้อำนวยการบริหารจากบริษัท Thai Beverage ผู้ให้การสนับสนุนหลัก และศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการบริหารบริษัท Thai Beverage ได้เข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรีไทยจากวงดนตรีไทยจากชุมชนไทยในครั้งนี้ด้วย โดยมีสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมงานแสดงดนตรีไทยและพิธีไหว้ครูดนตรีไทยดังกล่าวกว่า ๒๐๐ คน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถ่ายทอดสดงานแสดงดนตรีไทยทาง Facebook Live ตลอดรายการทั้งสองวัน

สถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกองค์กร รวมทั้งวัดไทยทุกแห่งและผู้ปกครองของนักดนตรีทุกท่านที่ให้ความสำคัญสละเวลาและสนับสนุนการจัดงานนี้ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการทำงานร่วมกันของชุมชนไทยจากหลายมลรัฐในสหรัฐฯ ในด้านวัฒนธรรมด้วย

 

Check Also

920x920

ได้เฮ!นศ.ปี1วิทยาลัยชุมชนทั่วแคลิฟฯ รับสิทธิ์เรียนฟรีทุกคน/เว้นนศ.ต่างชาติ – Jerry Brown signs bill to make community college free statewide for first year

ผู้ว่าการรัฐฯ เจอร์รี่ บราวน์ ลงนามในกฏหมาย AB19 เห็นชอบ ให้นักศึกษาทุกคนในวิทยาลัยชุมชนทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียได้เรียนฟรีในปีแรก (ยกเว้นนักเรียนต่างชาติ) เชื่อจะช่วยเพิ่มจำนวนคนเรียนต่อระดับปริญญาตรี และลดปัญหาการขาดแรงงานขั้นสูงภายในรัฐฯ ในอนาคต แคลิฟอร์เนียจะให้นักเรียนในวิทยาลัยชุมชนทั่วทั้งรัฐเรียนฟรีในปีแรก ภายใต้กฏหมายที่นายเจอร์รี่ บราวน์ ผู้ว่าการรัฐฯ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>