Wednesday , January 17 2018
Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / รัฐบาลไทยยื่นมือป้องหญิงไทยโพ้นทะเล

รัฐบาลไทยยื่นมือป้องหญิงไทยโพ้นทะเล

รัฐบาลยุคทหารครองเมืองยื่นมือหนุน 3 องค์กรเอกชนไทยในแอล.เอ. พร้อมให้ความปกป้องสาวไทยในแอล.เอ. และสหรัฐฯ นับเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของ สกญ.ยุค “ธานี แสงรัตน์”                                              

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิสและสหรัฐอเมริกา” กับองค์กรเอกชนไทย ได้แก่ ๑) ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน Thai Health and Information Services ๒) ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย Thai Community Development Center ๓) สมาคมไทยมุสลิมคอมมิวนิตี้แห่งสหรัฐอเมริกา Thai Muslim Community of USA

ภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ให้แก่ทั้งสามองค์กร อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ชี้แจงนโยบายการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ได้แก่

๑) การให้องค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือคนไทยจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสังคมในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อช่วยเหลือคนไทยในสหรัฐฯ โดยการยื่นคำร้องผ่านสถานกงสุลใหญ่ฯ และชี้แจงผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือคนไทยมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี

๒) สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับหญิงไทยและคนไทยทั่วไปก่อนการเดินทางไปต่างประเทศโดยการจัดทำหลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวในด้านต่างๆ ๓) เปิดช่องทางในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ www.yingthai.net เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔) พัฒนาแอพพลิเคชั่นในการช่วยเหลือหญิงไทย ผ่านแอพลิเคชั่น YingThai รวมถึง ๕) การจัดทำหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๒๔ ชั่วโมงโทรฟรีจากทั่วโลกโดยจะมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กงสุลใหญ่ฯ นายธานี แสงรัตน์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ ๑๓ มลรัฐผ่านการประสานงานกับเครือข่ายองค์กรเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครที่เป็นผู้ประสานงานการให้ความช่วยเหลือคนไทยในมลรัฐต่างๆ รวม ๑๔๗ คน และเครือข่ายอาสาสมัครทำงานร่วมกับทีมกงสุลสัญจรอีกจำนวน ๑๒๕ คน รวมทั้งการเสริมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและภาคเอกชน สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม

ในวันเดียวกัน พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานของศูนย์สุขภาพ และศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการ และภารกิจในการให้ความช่วยเหลือคนไทย พร้อมทั้งคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมไทยทาวน์ รวมถึงดูงานที่บ้านพักผู้สูงอายุและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสวัสดิการเกี่ยวข้อง

Check Also

จับชายมะกันเชื้อสายไทย ส่งอีเมล์ขู่ยิงมวลชนในเกมส์ NFL          

เจ้าหน้าที่จับกุมตัวชายอเมริกันเชื้อสายไทย ส่งข้อความข่มขู่ถึงสถานีทีวี และสนามการจัดแข่งขันฟุตบอลว่าจะลงมือก่อเหตุยิงผู้เล่นของ NFL และแฟนๆ ผู้ชมในสนาม รวมถึงปลิดชีพตัวเองในระหว่างเกมส์วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2018 มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวนาย Yuttana Choochongkol ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *