Friday , February 21 2020
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / ไทยซีดีซียื่น‘ของบ’ก.เกษตรสหรัฐฯ เพิ่มวันเปิดตลาด Farmer Market

ไทยซีดีซียื่น‘ของบ’ก.เกษตรสหรัฐฯ เพิ่มวันเปิดตลาด Farmer Market

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยยื่นเรื่องของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ เพื่อเปิดตลาดให้กับเกษตรกรที่ต้องการขายผลิตผลทางการเกษตรในตลาด Farmer Market ในพื้นที่ไทยทาวน์ วันเสาร์อีก 1 วัน เป็นสัปดาห์ละ 2 วัน จากเดิมมีเพียงสัปดาห์ละครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี

นางชัญชนิษฐ์ มาร์เทอร์แรล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย เปิดเผยว่า Farmers Market ของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเปิดดำเนินการมา 5 ปีแล้ว สัปดาห์ละ 1 วันทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งตอนนี้ทางศูนย์ได้ขอทุนจากทางหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ผ่านทางกระทรวงเกษตร และหวังว่าจะได้ทุนมาทำเพิ่มอีก 1 วัน ซึ่งคาดว่าจะเปิดในวันเสาร์ เท่ากับเป็น 2 วันต่อสัปดาห์ คือ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์

ทั้งนี้ในปีค.ศ. 2006 กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาได้มอบทุนสนับสนุนจำนวน 20,000 เหรียญแก่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยสำหรับการทำงาน 1 ปีเพื่อวางแผนงาน Farmers Market ในฮอลลีวู้ดฝั่งตะวันออก โดยศูนย์ฯได้ทำการสำรวจสมาชิกในชุมชนและเปิดการสนทนาเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชนฮอลลีวู้ดฝั่งตะวันออกและเกษตรกรท้องถิ่น เพื่อรับฟังความต้องการของคนในชุมชน

ต่อมาในปี 2011 กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาจึงได้มอบทุนอีกจำนวน 67,623 เหรียญสหรัฐฯ ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเพื่อก่อตั้งตลาด Farmers Market ในฮอลลีวู้ดฝั่งตะวันออก โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ทางศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได้หาทุนสนับสนุนเพื่อการขยายและปรับปรุงตลาดแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ทุนสนับสนุนจัดทำตลาดเพื่อให้เกษตรกรนำผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงรวมทั้งสิ้นมากกว่า 180 โครงการ กระจายทั่ว 45 รัฐและเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย รวมทั้งสิ้น 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปี 2014 ทางศูนย์ส่งเสริมชาวไทย ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ Farmers Market Promotion Program (FMPP) เพิ่มอีก $94,681 เหรียญ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง Farmers Market ในฮอลลีวู้ดฝั่งตะวันออก

โดยตลาด Farmers Market ในฮอลลีวู้ดฝั่งตะวันออก เป็นโครงการเพื่อชุมชนของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยที่เปิดช่องทางให้ผู้อาศัยในฮอลลีวูดและบริเวณใกล้เคียงเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่น ตามเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. สนับสนุนให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น 2. สนับสนุนให้ประชาชนเลือกบริโภคผักและผลไม้จากเกษตรกรในประเทศของเราเอง และ 3. สร้างโอกาสในการค้าขายสำหรับเกษตรกรและเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ ด้วยการสร้าง พัฒนา ขยาย และโฆษณาตลาด พร้อมทั้งฝึกอบรม ให้บริการด้านเทคนิค ให้การสนับสนุนในการสร้าง พัฒนา ขยายตลาดฟาร์มเมอร์สมาร์เก็ต ร้านริมถนน โครงการเกษตรกรรมเพื่อชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกิจกรรมเพื่อสนับสนุนตลาดที่เกษตรกรสามารถขายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้โดยตรง ตามที่กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ ระบุไว้ในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ

เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) ได้รับการก่อตั้งในปีพ.ศ. 2537 ด้วยความเชื่อและจุดมุ่งหมายที่อยากเห็นประชาชนทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน มีสิทธิ์ในการมีที่พักอาศัยและการเป็นอยู่ที่ดี และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได้เพิ่มภารกิจเพื่อ “ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางในลอสแอนเจลิส ผ่านโครงการและบริการด้านต่างๆ เช่นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโครงการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก โครงการที่พักอาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและเพื่อผู้สูงอายุ โครงการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของคนไทยในลอส แอนเจลิส และเพื่อรับประกันว่าทุกคนจะได้รับสิทธิที่เท่าเทียม ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและทรัพยากรของชุมชน และได้รับโอกาสเทียบเท่ากับคนอื่นๆในสังคม” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.thaicdc.org

 

Check Also

สหรัฐฯ ระงับบังคับใช้ กม.เพื่อเร่งสร้างกำแพงกั้นพรมแดนเม็กซิโก

รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศระงับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐเป็นกรณีพิเศษ เพื่อหวังเร่งสร้างกำแพงในแนวเขตพรมแดนระหว่างสหรัฐฯ และเม็กซิโก กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ ประกาศในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น ว่าการระงับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 10 ฉบับเป็นการชั่วคราวนี้จะช่วยให้การสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระยะทาง 283 กิโลเมตร ในพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนีย แอริโซนา นิวเม็กซิโก ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *