Friday , February 21 2020
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / ส.นวดไทย/สปาแห่งสหรัฐฯจัดสัมมนา “ทำอย่างไรเมื่อจนท.เข้าตรวจร้านนวด?”

ส.นวดไทย/สปาแห่งสหรัฐฯจัดสัมมนา “ทำอย่างไรเมื่อจนท.เข้าตรวจร้านนวด?”

สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา จัดงานสัมมนา “ทำอย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐเข้าตรวจร้านนวด?” มีเจ้าของร้านและพนักงานในธุรกิจนวดของชุมชนไทย เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2016 ที่ร้านอาหารไทยแลนด์พลาซ่า สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “ทำอย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐเข้าตรวจร้านนวด?” โดยเชิญนาย Jeffrey Jackson ทนายความด้านธุรกิจนวดและสปามาเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่ฯธานี แสงรัตน์ แห่งสถานกงสุลไทย ประจำนครลอสแอนเจลิส เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนางกนิษฐา เพอร์ไรดา นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายมากกว่า 100 ราย เป็นผู้ประกอบการเจ้าของร้านนวดไทยหรือร้านสปา รวมถึงเหล่าพนักงานนวดที่ทำงานอยู่ในแอล.เอ. และพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางมาเพื่อศึกษาความรู้ในการปฎิบัติตัวในสายอาชีพให้ถูกต้องตามกฏหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นจำนวนมาก

กงสุลใหญ่ฯ ธานี แสงรัตน์ กล่าวเปิดงานว่า ในวันนี้ตนมีความภูมิใจที่ได้เห็นพี่น้องในธุรกิจนวดไทยและสปาเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้พยายามที่จะช่วยกันแก้ปัญหาของธุรกิจของท่านเองและของชุมชนไทย ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ชุมชนไทยจะลุกขึ้นมาร่วมแรงร่วมใจสร้างฝันของชุมชนให้เป็นจริง โดยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมอาชีพนวดไทย/สปานั้น หากไม่สามารถทำได้จะส่งผลกระทบต่อไปอีกมากมายในภายภาคหน้า ทั้งในด้านของภาพลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ ทั้งการคุ้มครองคนไทยที่ถูกจับกุม ถูกเอาเปรียบ หรือกฏระเบียบบางข้อที่ออกมาอย่างไม่เหมาะไม่สม เรื่องเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีตัวแทนของชุมชน ผู้แทนจากสาขาอาชีพ เข้าไปอยู่ในองค์กรที่สามารถไปโต้แย้งได้ว่ากฏระเบียบที่ออกมานั้น อาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมกับผู้ประกอบอาชีพนวดไทย/สปา และชี้แจ้งรายละเอียดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจนวดไทย/สปาในชุมชนไทย ซึ่งการที่จะทวงติงในลักษณะนี้ได้นั้น จำเป็นจะต้องรู้กฏระเบียบ ต้องมีผู้ติดตามอย่างใกล้ชิด และรวมกลุ่มกันไว้ เพื่อให้ทางหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ รับฟัง สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้เพียงลำพัง เพราะภาพลักษณ์ของสถานกงสุลใหญ่คือองค์กรต่างชาติ ดังนั้จำเป็นจะต้องใช้ความเป็นกลุ่มคนไทยอเมริกันที่อยู่อาศัยที่นี่ แสดงให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้รับผิดชอบเห็นว่าพวกเรามีความเดือดร้อน เพื่อให้พวกเขาให้ความสำคัญและฟังเสียงของคนในธุรกิจนวดในชุมชนไทยมากขึ้น

ด้านนางกนิษฐา เพอร์ไรดา นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ ว่า การจัดตั้งสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกานี้นั้น จะไม่สำเร็จหากไม่ได้ทีมงานที่ทำงานด้วยจิตอาสา โดยสมาคมฯนี้ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมในการติดต่อและประสานงานให้กับผู้ประกอบการร้านวดไทยและสปา พนักงานนวด โรงเรียนสอนนวด และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในธุรกิจ, เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการความรู้ต่างๆ ทักษะนวดไทยให้ก้าวหน้าสู่ความเป็นสากล, สร้างกลุ่มพันธมิตรกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อระดมผู้มีความรู้ความสามารถทั้งหมด เช่น ผู้รู้ด้านกฏหมาย ภาษีอากร และองค์ความรู้อื่นๆ ที่อยู่ในแอล.เอ. ให้ช่วยกลุ่มธุรกิจนวดไทย/สปาในสหรัฐฯ ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจมีความเจริญเติบโตในทิศทางเดียวกันและถูกต้องตามกฏระเบียบที่สหรัฐฯกำหนดไว้ สุดท้าย คือ เพื่ออนุรักษ์อาชีพนวดไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในวงการนวดไทยจะต้องรักษาอาชีพนี้ให้คงอยู่ต่อไป

สำหรับหัวข้อในการสัมมนาในครั้งนี้นั้น ทนายความ Jeffrey ได้อธิบายถึงหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการเข้าตรวจกิจการ เจ้าของธุรกิจ และพนักงาน ดังต่อไปนี้ คือ กรมตำรวจ (Police Department) , กรมแรงงาน (Employment Development Department), อิมมิเกรชั่น United States Citizenship and Immigration Services (USCIS)  และ Health department / Fire Department / Building Department (อ่านรายละเอียดได้ในบทนำ) ซึ่งภายหลังการบรรยาย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาได้ซักถามประเด็นข้อสงสัยด้วย

นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการมอบรางวัลการประกวดโลโก้สมาคมฯ จากกงสุลใหญ่ฯธานี โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายมารุต มโนรัตน์ รองอันดับหนึ่ง คือ บริษัท Inprint Company รองชนะเลิศอันดับสอง คือ นางวภาภรณ์ เกษมศิลป ก่อนที่นางกนิษฐา นายกสมาคมฯ จะมอบของที่ระลึกให้กับกงสุลใหญ่ฯ ธานี ส่วนพิธีจบสัมมนา เหล่าทีมงานและผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดได้ถ่ายรูปร่วมกัน

Check Also

สหรัฐฯ ระงับบังคับใช้ กม.เพื่อเร่งสร้างกำแพงกั้นพรมแดนเม็กซิโก

รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศระงับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐเป็นกรณีพิเศษ เพื่อหวังเร่งสร้างกำแพงในแนวเขตพรมแดนระหว่างสหรัฐฯ และเม็กซิโก กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ ประกาศในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น ว่าการระงับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 10 ฉบับเป็นการชั่วคราวนี้จะช่วยให้การสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระยะทาง 283 กิโลเมตร ในพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนีย แอริโซนา นิวเม็กซิโก ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *