Monday , October 21 2019
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / “บิ๊กตู่” กล่าวกลางที่ประชุมสหประชาชาติ ย้ำอาเซียนพร้อมเพิ่มขีดการพัฒนา

“บิ๊กตู่” กล่าวกลางที่ประชุมสหประชาชาติ ย้ำอาเซียนพร้อมเพิ่มขีดการพัฒนา

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงระบุอาเซียนพร้อมร่วมมือกับสหประชาชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกอาเซียนต่อไป

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. เวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) ณ ห้องประชุมคณะมนตรีภาวะทรัสตี ชั้น 2 สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรี ยินดีที่ได้มาร่วมกล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียน 10 ประเทศ โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผู้นำอาเซียนได้ร่วมรับรองวิสัยทัศน์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเห็นชอบข้อริเริ่ม “ความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030” โดยอาเซียนมุ่งหวังที่จะเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านกลไกสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

  1. ทุกประเทศต้องร่วมเร่งรัดการดำเนินการ สร้างความเชื่อมโยง ลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ขจัดปัญหาขยะทะเลและใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
  2. ทุกประเทศต้องขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ ใช้แนวทางการพัฒนาที่เป็นของชุมชน สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
  3. ทุกประเทศต้องร่วมเสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าผ่านระบบการค้าพหุภาคี และสร้างภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมของอาเซียนที่จะร่วมมือกับสหประชาชาติและนานาประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพ และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทยปลายปีนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อน SDGs ให้เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกอาเซียนต่อไป

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 19.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและภริยา เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุข/หัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมฯ และคู่สมรส ณ โรงแรมล็อตเต นิวยอร์ก พาเลซ  (SANOOK)

 

Check Also

“อียู” มีมติให้กระชับความสัมพันธ์กับไทย หลังการเลือกตั้ง เดินหน้าฟื้นเจรจา FTA

คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป เห็นชอบยกระดับความสัมพันธ์กับไทยให้แนบแน่นขึ้นอีกระดับ หลังผ่านพ้นการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา พร้อมย้ำถึงความสำคัญในการเดินหน้ารื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยอีกด้วย สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ 14 ต.ค.2562 โดยระบุว่า คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้รับทราบรายงานจากผู้แทนระดับสูงเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองภายในประเทศไทย ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *