Saturday , December 7 2019
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / ผู้ป่วยเฮ องค์การเภสัชกรรม เตรียมกระจาย สารสกัดน้ำมันกัญชา ล็อตแรก 4500 ขวด

ผู้ป่วยเฮ องค์การเภสัชกรรม เตรียมกระจาย สารสกัดน้ำมันกัญชา ล็อตแรก 4500 ขวด

องค์การเภสัชกรรม ทำพิธีส่งมอบน้ำมันกัญชาล็อตแรก 4,500 ขวด เตรียมกระจายสู่สถานพยาบาลนำร่อง 12 เขต เน้นรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคลมชัก ผู้ป่วยคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบําบัด และผู้ป่วยพาร์กินสัน

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สปริงนิวส์ รายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมทำพิธีส่งมอบน้ำมันกัญชา จีพีโอ Medical Grade ที่สกัดจากรอบแรก 140 ต้น

โดยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ทำการส่งมอบทั้งหมด 4,500 ขวด เป็นสูตร สาร THC สูง ไปสู่ระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโครงการวิจัย ซึ่งจะกระจายไปยังเขตสุขภาพ ทั้ง 12 เขต และแต่ละเขตจะมีสถานพยาบาลนำร่องเพียง 1 แห่ง และสถานพยาบาลนั้นจะต้องได้รับอนุญาต ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด

ส่วนที่เหลือ 2,000 ขวด เป็นสูตรสาร CBD สูง และสูตรสาร THC ต่อ CBD 1 ต่อ 1 จะทยอยส่งมอบภายในเดือนนี้ และสำหรับการกระจายสารสกัดน้ำมันกัญชา 4,500 ขวด จะถูกแบ่งเป็นกรมการแพทย์ 600 ขวด และอีก 3,900 ขวด จะกระจายไปยังโรงพยาบาลศูนย์ 12 แห่ง เขตสุขภาพละ 1 แห่ง

อย่างไรก็ตาม สถานพยาบาลนั้นจะต้องได้รับอนุญาต ตามที่ อย. กำหนด และต้องเป็นผู้ป่วยในโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งการจ่ายน้ำมันกัญชาทางการแพทย์จะเน้นกลุ่มที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคก่อน เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคลมชักรักษายาก กลุ่มผู้ป่วยคลื่นไส้อาเจียนจากผลข้างเคียงเคมีบําบัด และกลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสัน ( KAPOOK)

 

Check Also

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำรัสเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ความว่า “อภิลักขิตสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *