Friday , December 6 2019
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / “พิธา” เสนอ EEC ต้องดูแลพื้นที่เกษตรของชาวบ้านด้วย

“พิธา” เสนอ EEC ต้องดูแลพื้นที่เกษตรของชาวบ้านด้วย

วันที่ 31 ก.ค. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ปรึกษานโนบายด้านการเกษตรพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยนายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์, นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา และ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้าน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ติดแม่น้ำบางประกง

นายพิธา กล่าวว่า ต้องการมาดูศักยภาพเชิงพื้นที่ทางการเกษตร และมาพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อรับฟังถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยทางพรรคเห็นด้วยกับการสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศด้วยการส่งเสริมการลงทุนดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ แต่การพัฒนาต้องทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะพื้นที่เขาดิน ซึ่งเมีต้นทุนด้านทรัพยากรที่หลากหลาย จะทำอย่างไรให้การพัฒนาเกิดขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของพื้นที่มาส่งเสริมให้เป็นเกษตรอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ กำลังส่งผลกระทบต่อกระดุมเม็ดแรก คือ เรื่องที่ดิน ที่ทำกิน และจะส่งผลให้การใช้ชีวิตจากนี้เกิดความยากลำบาก ดังนั้นในบทบาทหน้าที่ของผู้แทนราษฎร จึงคาดหวังให้เกิดการพูดคุยหาทางออกจากทุกฝ่ายเพื่อหาจุดร่วมการพัฒนา ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาไว้

โดยคณะทำงานพรรคอนาคตใหม่ ประเมินว่า พื้นที่ ต.เขาดิน อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นพื้นที่น้ำเค็มจากทะเลอ่าวไทยและน้ำจืดจากแม่น้ำบางประกงมาบรรจบกัน ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาและหารายได้จากกุ้งทะเล ปลาทะเล และปูทะเล ที่อาศัยอยู่ในนาข้าวได้ด้วย และบริเวณนี้ยังมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ

หากกำหนดให้เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ตามร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จากเดิมที่เป็นพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่เกษตรกรรม และห้ามจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชน ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งขณะนี้มีประชาชนบางส่วนถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน บางส่วนที่เป้นเจ้าของที่ดินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังจากการขุดดินถมที่และก่อสร้างอาคาร  (Workpointnews)

 

 

Check Also

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำรัสเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ความว่า “อภิลักขิตสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *