Tuesday , February 18 2020
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / ใช้มาตรา 44 ยกเลิก ประกาศ-คำสั่ง คสช. 66 ฉบับ

ใช้มาตรา 44 ยกเลิก ประกาศ-คำสั่ง คสช. 66 ฉบับ

วันที่ 9 .. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 9/2562 เรื่องการยกเลิกประกาศ คสช., คำสั่ง คสช.และคำสั่งหัวหน้า คสช. บางฉบับที่หมดความจำเป็น โดยระบุว่า การออกประกาศและคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ปฏิรูปประเทศ และส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ การดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว จึงสมควรยกเลิกประกาศและคำสั่ง ที่หมดความจำเป็น โดยใช้อำนาจตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบกับ มาตรา 44 รัฐธรรมนูญ ชั่วคราว 2557

สำหรับการกระทำความผิดตามประกาศและคำสั่ง ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังคำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนการกระทำความผิดที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของศาลทหารก่อนคำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้โอนคดีไปที่ศาลยุติธรรม แต่การโอนคดีจะไม่กระทบกระเทือนถึงกระบวนการพิจารณาที่ได้กระทำไปแล้วในศาลทหาร และให้ถือว่ากระบวนการพิจารณาที่ดำเนินการไปแล้วเป็นกระบวนการของศาลยุติธรรมที่รับโอนคดีด้วย

ทั้งนี้ ในคำสั่งฉบับนี้ยังได้ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ รวมทั้งการดำเนินการบางด้าน เช่น การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ด้วย

ส่วนเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้จัดตั้งสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า การยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. จะไม่กระทบกับการกระทำที่ได้กระทำก่อนประกาศและคำสั่งสิ้นผลบังคับใช้ โดยรับรองว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย มาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ในวันเดียวกันนี้ ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวถึง การใช้อำนาจตามมาตรา 44 ว่าหมดเวลาที่ต้องใช้แล้ว

“หลายคนเรียกร้องให้ผมใช้ มาตรา 44 วันนี้ผมก็ไม่ใช้แล้ว มันหมดเวลาที่จะต้องใช้แล้วแหละ ถึงแม้จะมีเวลาถึงวันถวายสัตย์ก็ตาม แต่ไม่ควร แล้วก็จะเห็นได้ว่า มาตรา 44 ไม่ได้ใช้ในเชิงทำให้เกิดปัญหา เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งสิ้น (WORKPOINTNEWS)

 

 

Check Also

เจ้าหน้าที่สนธิกำลังดับไฟป่าพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้สัก คาดฝีมือกลุ่มหาของป่า

วันที่ 12 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและพัฒนาป่าไม้ แม่เมาะลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่แขวงการทางบ้านเสด็จ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าห้วยทาก สนธิกำลังกว่า 30 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *