Tuesday , August 20 2019
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / ศาลรธน. นัด 8 พ.ค. ลงมติปมสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

ศาลรธน. นัด 8 พ.ค. ลงมติปมสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ไว้วินิจฉัยกรณีกฎหมายคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่ นัดลงมติ 8 พ.ค. นี้

วันที่ 2 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาคำร้องกรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่แล้ว เห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (1) ที่ศาลรัฐธรรมนูฐมีอำนาจรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ จึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

คดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่จำเป็นต้องไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง แต่เพื่อประกอบการพิจารณา อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 วรรคสาม ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128

รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่อศาลภายในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

ศาลได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. (Workpointnews)

 

Check Also

จ่อพิพากษาอีก 2 คดีเปรมชัย ครอบครองอาวุธปืน – งาช้าง

วันที่ 14 ส.ค. ที่ ห้องพิจารณา 709 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดสืบพยานจำเลยนัดสุดท้ายคดีครอบครองงาช้าง หมายเลขดำ อ.1143/2561 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 เป็นโจทก์ ฟ้อง ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *