Tuesday , July 23 2019
Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / “ฝุ่น PM2.5”-รองผู้ว่าฯกทม. ประกาศ 50 เขตกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ควบคุม

“ฝุ่น PM2.5”-รองผู้ว่าฯกทม. ประกาศ 50 เขตกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ควบคุม

รองผู้ว่าฯกทม. ประกาศ 50 เขตกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ห้ามรถควันดำวิ่ง-เผาในที่โล่งแจ้ง

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.62 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวภายหลังการประชุมมาตรการและประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 อันเนื่องมาจากการคุณภาพของอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยได้กำหนดพื้นที่กรุงเทพทั้ง 50 เขตเป็นพื้นที่ควบคุม และกำหนดมาตรการควบคุมไว้หลายประการ อาทิ ห้ามมิให้นำรถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานมาวิ่งใช้งานบนท้องถนน ห้ามการเผาในที่โล่งแจ้งในพื้นที่กรุงเทพฯ เว้นแต่การเผาตามขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี และกำหนดให้โครงการก่อสร้างทุกโครงการปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัดกรุงเทพมหานครมอบหมายให้สำนักการโยธาเชิญหน่วยงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ผู้ประกอบการงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง และผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารสูง ร่วมประชุมหารือและขอความร่วมมือดำเนินมาตรการลดปริมาณฝุ่นละออง เช่น การติดตั้งเครื่องผลิตละอองหมอกน้ำในบริเวณโครงการก่อสร้างและอาคารสูงทั่วไป โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น ทั้งนี้หากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าประมาณ 51-75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร กรุงเทพมหานครจะใช้มาตรการขอความร่วมมือ แต่หากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าประมาณ 76-100 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร จะให้เขตพื้นที่เข้าไปกำกับดูแลอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะบริเวณโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือ รฟม. ให้ประสานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในกำกับดูแลของ รฟม. ติดตั้งเครื่องผลิตหมอกน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นบริเวณโครงการ รวมทั้งขอให้บริษัทผู้รับจ้างลดการใช้พื้นที่ผิวการจราจรเกินความจำเป็น เพื่อลดความแออัดคับคั่งของการจราจรบริเวณจุดก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นการลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มาจากไอเสียรถยนต์ทางหนึ่ง

ส่วนของการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ประชาชน และให้สำนักอนามัยจัดชุดบริการสาธารณสุขออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ประชาชนในชุมชนบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในปริมาณสูง (กรุงเทพธุรกิจ)

 

Check Also

พระราชดำรัสคือสิ่งสำคัญ นาวารัฐ “ลุงตู่” ต้องยึดมั่น วิถีการเมืองไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ต้องระวังให้รอบด้าน…ไม่มีแล้วม.44 !??

ในทางปฏิบัติต้องถือเป็นการนับหนึ่งอย่างเป็นทางการ  สำหรับรัฐบาลใหม่ในการเข้าทำหน้าที่บริหารประเทศ  หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ วโรกาสนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐมนตรี   ความว่า ขอถือโอกาสนี้ ให้พรให้ท่านมีกำลังใจ  ความมั่นใจ  ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้ตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขและความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *