Sunday , January 20 2019
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / ลุ้นผลตัดสิน ‘คลัง-กรมควบคุมมลพิษ’ ร้องรื้อคดีค่าโง่คลองด่าน 9 พันล้าน

ลุ้นผลตัดสิน ‘คลัง-กรมควบคุมมลพิษ’ ร้องรื้อคดีค่าโง่คลองด่าน 9 พันล้าน

“ศาลปกครองกลาง” นัดฟังคำตัดสิน ก.คลัง-กคพ.ขอรื้อคดี “ค่าโง่คลองด่าน” 9 พันล้าน มหากาพย์ 15 ปีหลังตุลาการแถลงคดี เสนอเห็นควรกลับคำพิพากษาเดิม รัฐไม่ต้องจ่ายเพราะมีข้อเท็จจริงใหม่ทุจริต

ที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ วันที่ 7 ก.พ. 2561 องค์คณะศาลปกครองกลาง เจ้าของสำนวนคดีขอรื้อฟื้นคดีการจ่ายชดใช้ค่าเสียหายโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย คลองด่าน หรือค่าโง่คลองด่านจำนวนกว่า 9 พันล้านบาทให้กับเอกชนในงวดที่ยังเหลือ ได้ออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก เพื่อให้ตุลาการผู้แถลงคดี ได้แถลงความเห็นส่วนตัวตามขั้นตอนซึ่งจะไม่ผูกพันกับการวินิจฉัยขององค์คณะในการทำคำพิพากษาคดี

โดยคดีนี้ อัยการฝ่ายคดีปกครอง 6 ได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง และกรมควบคุมมลพิษ (กคพ.) ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อเดือน ก.ค.2559 ที่ผ่านมา ให้พิจารณาคดีเรื่องสัญญาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดนำเสียเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ ดังกล่าวใหม่

โดยศาลรับคำร้องไว้วินิจฉัยเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 60 ที่ผ่านมา ซึ่งการยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ เพราะ หลังจากศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 10 ต.ค.57 ในคดีหมายเลขดำ อ.185-286/2556 บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด , บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด , บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด , บริษัท กรุงธน เอนยิเนียร์ จำกัด , บริษัท เกตเวย์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่เป็นคู่สัญญาจ้างออกแบบร่วมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ ( คลองด่าน) และบริษัท สมุทรปราการ ออพเปอร์เรทติ้ง จำกัด ยื่นฟ้อง กคพ. โดยให้ กคพ.ชำระค่าจ้าง ค่าเสียหายรวมดอกเบี้ย ตามคำวินิจฉัยชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 12 ม.ค.54 จำนวน 4,983,342,383 บาท และเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 3,035,780 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ให้กับ บ.วิจิตรภัณฑ์ฯ กับพวกรวม 6 ราย พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น 4,424,099,982 บาท และ 26,434,636 ดอลล่าร์สหรัฐฯ นับแต่วันที่ 28 ก.พ.46 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่ง กคพ.ได้ชำระเงินงวดแรกให้กับบริษัทไปเมื่อวันที่ 26 พ.ย.58 เป็นเงิน 3,174,581,566.04 บาท และ 21,713,855.40 ดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้ว

แต่ขณะที่ยังรอการชำระงวดที่ 2 และ 3 ตามคำพิพากษา ก็ปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐพบว่า สัญญาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียฯ เป็นสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 กระทรวงการคลัง โดยมีการยื่นฟ้องคดีอาญาทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน กับนายปกิต กิระวานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม , นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์พิบูรณ์ อดีตรองอธิบดี คพ. และนางยุวรี อินนา ผอ.กองจัดการคุณภาพน้ำ กระทั่งแผนกอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบในศาลอาญา มีคำพิพากษาตัดสินว่ามีการกระทำผิดเอื้อประโยชน์ให้เอกชน ซึ่งถือเป็นข้อเท็จจริงใหม่ที่ไม่เคยมีการยกขึ้นกล่าวมาก่อน คดีจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ได้ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 75

สื่อข่าวรายงานว่า การออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกนี้ซึ่งให้ตุลาการผู้แถลงคดี แถลงความเห็นเกี่ยวกับแนวทางคดีนั้น ไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ารับฟัง ซึ่งมีเพียงรายงานแจ้งว่า ตุลาการผู้แถลงคดี ได้แถลงความเห็นส่วนตัว โดยมีความเห็นเสนอองค์คณะว่ามีหลักฐานใหม่ที่ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีคำพิพากษาเมื่อปี 2558 ให้จำคุกนายปกิต กิระวานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ , นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์พิบูรณ์ อดีตรองอธิบดี และนางยุวรี อินนา ผอ.กองจัดการคุณภาพน้ำ คนละ 20 ปี ฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดซื้อ จัดการรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 โดยร่วมกันเอื้อประโยชน์ให้ใช้ที่ดินของบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ฟิชเชอรี่ จำกัด ที่เป็นบริษัทในเครือการก่อสร้างโครงการ และเอื้อประโยชน์ให้แก่ กิจการร่วมค้า NVPSKG ให้ได้รับคัดเลือกเข้าทำสัญญาโครงการกับ กคพ.รวมทั้งให้ผ่านคุณสมบัติในการประกวดราคา และเพิ่มวงเงินงบประมาณก่อสร้างโครงการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเห็นควรที่ “องค์คณะ” จะมีพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญญาโตตุลาการที่เคยให้ กคพ.ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเอกชนดังกล่าว

โดยหลังจาก “ตุลาการผู้แถลงคดี” ได้แถลงความเห็นส่วนตัวเสร็จสิ้นแล้ว “องค์คณะ” นัดคู่ความ ฟังคำพิพากษาคดีนี้ในวันที่ 6 มี.ค.นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีข้อพิพาทระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ และกลุ่มบริษัทวิจิตรภัณฑ์ฯในสัญญาก่อสร้างบำบัดน้ำเสียคลองด่านนั้น ยังมีคดีอาญาที่ กคพ. เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายวัฒนา อัศวเหม อดีต รมช.มหาดไทย กับพวกรวม 19 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทวิจิตรภัณฑ์ฯ และกิจการรวมค้า NVPSKG เป็นจำเลย ต่อศาลแขวงดุสิต ฐานฉ้อโกงที่ดิน และฉ้อโกงสัญญามูลค่า 1.9 พันล้านบาท ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างฎีกา หลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุกกรรมการบริษัทและนายวัฒนา รวม 11 คนๆ ละ 3 ปี แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.56 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง (ข้อมูล-กรุงเทพธุรกิจ)

Check Also

โอ๊ค พานทองแท้ โวย! “2 มาตรฐาน” กีดกันเพื่อไทยใช้สนาม รู้กันวันเลือกตั้ง “ใครอยู่ใครไป”

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2562 มีรายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร ได้โพสต์ในทวิตเตอร์แสดงความไม่พอใจ หลังจากพรรคเพื่อไทยโดนคำสั่งด่วน ที่ห้ามใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พะเยา ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *