Saturday , July 21 2018
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / ‘โพลพระปกเกล้า’นายกขวัญใจ ประยุทธ์รองทักษิณในรอบ15ปี

‘โพลพระปกเกล้า’นายกขวัญใจ ประยุทธ์รองทักษิณในรอบ15ปี

โพลพระปกเกล้าชี้ “ลุงตู่” ครองนิยมอันดับ 2 รองจาก “อดีตนายกนักโทษหลบหนีคดีทักษิณ ชินวัตร” เป็นนายกฯ ที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ส่วนความพึงพอใจต่อนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน อันดับหนึ่ง “ปกป้องเชิดชูพระมหากษัตริย์”

สถาบันพระปกเกล้า นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 33,420 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 24 เม.ย.-15 พ.ค. ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับทราบ ติดตามข่าวสารการเมืองกว่า 80%

น.ส.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและการพัฒนา ระบุถึงผลสำรวจความเชื่อถือของนายกฯ ตั้งแต่ปี 2545-2560 ที่น่าสนใจพบว่า นายกฯ ที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ยศขณะนั้น) ได้รับความนิยมถึง 92.9% ในปี 2546 แต่ก็ลดลงมาเหลือ 77.2% ในปี 2549 ก่อนมีการรัฐประหาร ขณะที่นายกฯ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดถัดมาคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ 87.5% ในปี 2558 และ 1 ปีหลังรัฐประหารความนิยมลดลงมาเล็กน้อยที่ 84.6% และเพิ่มขึ้นในสองปีถัดมาที่ 84.8%

สำหรับนายกฯ ที่ได้รับความนิยมต่ำสุดคือ นายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 37.6% ในปี 2551 ส่วนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2553 คือ 61.6% ตกลงมาเหลือ 51.2% ในปี 2554 ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2555 คือ 69.9% แต่ก็ตกลงมาเหลือ 63.4% ในปี 2556-2557 ซึ่งความนิยมตกต่ำของนายกฯ พลเรือนทั้งสามคน จะตกลงในช่วงที่มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองสูงสุดของยุครัฐบาลนั้นๆ

ส่วนความเชื่อมั่นต่อทหารอยู่ที่เฉลี่ย 77.98% ในช่วง 15 ปี โดยเชื่อมั่นต่ำสุดในปี 2550 ในสมัยที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกฯ และเชื่อมั่นสูงสุดในปี 2558 ที่ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อตำรวจอยู่ที่เฉลี่ย 60.42% ตกต่ำที่สุดในปี 2557 ช่วง คสช.รัฐประหาร แต่สูงสุดในปี 2548 ช่วงที่ พ.ต.ท.ทักษิณเป็นนายกฯ

ส่วนผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อบุคคลหรือคณะบุคคล พบว่า 5 อันดับแรกคือ แพทย์โรงพยาบาลของรัฐ 86.4%, แพทย์ รพ.เอกชน 85.6%, ทหาร 85.1%, พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกฯ 84.8% และ คสช. 82.3% ในขณะที่ความนิยมต่ำสุด 5 อันดับ พรรคประชาธิปัตย์ 36.8%, องค์กรพัฒนาเอกชน 38.3%, พรรคเพื่อไทย 39.4%, พรรคการเมืองโดยรวม 43.5% และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) (47.6%)

ทั้งนี้ด้านความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายรัฐบาลปัจจุบันนั้น พบว่า 5 อันดับแรกคือ การปกป้องเชิดชูพระมหากษัตริย์ 97.2%, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 92.4%, โครงการหลักสุขภาพถ้วนหน้า 92%, การแก้ปัญหาบุกรุกที่ดิน ป่าไม้ ทะเล 89.7% และการควบคุมราคาสลากกินแบ่ง 89.4% ขณะที่จุดที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุดคือเรื่องปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง 43.9% รองลงมาคือราคาพืชผลเกษตร 54%

 

Check Also

จัดแถวบิ๊กทหารปี61! บิ๊กตู่ยันผบ.เหล่าทัพ สนองทุกรัฐบาล ไม่ยุ่งเลือกตั้ง

“บิ๊กตู่”ถามโยกย้ายนายทหารประจำปี 61 เกี่ยวอะไรเลือกตั้ง แจงระดับผบ.เหล่าทัพไปนั่งเป็น ส.ว.-คกก.ยุทธศาสตร์ ก็ไม่กี่คน แค่ติดตามประเมินผล ไม่ได้ก้าวล่วงอำนาจบริหาร ย้ำทำหน้าที่เพื่อชาติ ไม่ได้เพื่อรักษาอำนาจให้ใคร 17 ก.ค. 2561 เมื่อเวลา 14.00 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *