Saturday , March 24 2018
Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / “บุญสร้าง”ถกปฏิรูปตร.นัดแรก “กฤษฏา” ชี้ขึ้นตรงผู้ว่าฯ แต่ไม่สังกัดมท.

“บุญสร้าง”ถกปฏิรูปตร.นัดแรก “กฤษฏา” ชี้ขึ้นตรงผู้ว่าฯ แต่ไม่สังกัดมท.

12 ก.ค.60 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) นัดแรก

พล.อ.บุญสร้าง เปิดเผยก่อนการประชุมว่า การประชุมในวันนี้จะเป็นการวางกรอบการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ          โดยใช้สูตร 2+3+4 และจะนำผลการศึกษาปฏิรูปทั้งหมดที่หน่วยงานต่างๆ เคยทำไว้มาประกอบการพิจารณา รวมถึงผลการศึกษาการปฏิรูปของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ตลอดจนรูปแบบการปฏิรูปตำรวจของต่างประเทศด้วย แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป หรือตั้งธงว่าจะใช้โมเดลของประเทศใดเป็นต้นแบบ รวมถึงการพิจารณาสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามหลักการกระจายอำนาจ ซึ่งต้องมีการหารือในคณะกรรมการก่อน

ด้าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงแผนการปฏิรูปของ สตช.ว่า จะเสนอแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปตำรวจ 20 ปี ปี 2560 – 2579 ต่อที่ประชุมพิจารณา ซึ่งแม้ว่าในแผนดังกล่าว จะไม่มีเรื่องการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ทาง สตช.ก็สามารถเสนอเพิ่มเติมได้

ขณะที่ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า วันนี้ต้องการมาฟังนโยบายและแนวทางการทำงานของคณะกรรมการ ซึ่งจะมีการแบ่งคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน ส่วนจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงยุติธรรมหรือไม่นั้น ต้องดูที่ปัจจัยและต้องรับฟังความเห็นจากหลากหลายทาง

ส่วนข้อเสนอที่ให้ตำรวจขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น เห็นว่าการให้ขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากหลายหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนี้ก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาค แต่ไม่ได้ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด ส่วนความเป็นไปได้ของการกระจายอำนาจนั้นก็ต้องฟังจากที่ประชุมก่อน

ผวามีแรงต้าน “บิ๊กสร้าง” ออกตัวกลัวทำปฏิรูปตร.สะดุด

“บุญสร้าง” มั่นใจ ปฏิรูปโครงสร้างตำรวจเสร็จ 9 เดือน พร้อมแบ่งงานคณะอนุกรรมการเน้นจัดระบบโยกย้ายตำรวจ ปรับปรุงกม.บังคับใช้ปี 61 หวังสมบูรณ์ใน 5 เดือน ออกตัวอาจมีการต่อต้าน

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย ถ. แจ้งวัฒนะ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมการคณะปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งแรกว่า เป็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและ กำหนดกรอบเวลา ในการทำงาน คือยึด ขั้นตอน 2 ,3 ,4 โดยแบ่งเป็นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการออกเป็น 5 คณะ

ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล มีตนเป็นประธาน เน้นงานคณะนี้เป็นสำคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่งทำแล้วเสร็จวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ซึ่งขอยืนยันว่าเป็นเพียงการสร้างระบบการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ซึ่งยังไม่มีผลกับการโยกย้ายในปีนี้ แต่บังคับใช้ในปี 2561ซึ่งจะออกมาเป็นกฎหมาย ส่วนจะมีการระบุถึงหลักความอาวุโส ผลการทำงาน ถึงจะไปดำรงตำแหน่งใดๆได้นั้น ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ให้รอคณะอนุกรรมการฯพูดคุยกันก่อน

พล.อ.บุญสร้าง กล่าวต่อว่า 2.คณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา มีนายธานิศ เกศวพิทักษ์ อดีตรองประธานศาลฎีกาเป็นประธาน รับผิดชอบในส่วนการแยกงานสืบสวนสอบสวน 3.คณะอนุกรรมการด้านหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจ มีนายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน 4.คณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็น มีพล.อ.อ. อิทธิพร ศุภวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธาน โดยจะเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป จนครบ 9 เดือน โดยเปิดรับข้อมูลทุกช่องทาง และ 5.คณะอนุกรรมการ ด้านวิชาการมี ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน และ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นโฆษกคณะกรรมการ

พล.อ.บุญสร้าง กล่าวต่อว่า ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิรูปจะเข้าไปเป็นคณะอนุกรรมการในแต่ละคณะตามความสมัครใจส่วนอนุกรรมการท่านอื่นๆและเลขานุการของคณะอนุกรรมการนั้น ประธานคณะอนุกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งต่อไป สำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)จะมอบหมายให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบในด้านนั้นๆของสตช.ทำหน้าที่เป็นเลขานุการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของแต่ละอนุกรรมการ

ทั้งนี้แผนการดำเนินงานได้วางแนวทางการประชุมไว้ในระยะแรกจะประชุมสัปดาห์ละสองวันพร้อมทั้งได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในรอบเก้าเดือนแรกจนในช่วงระยะเวลาว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งในเรื่องต้นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นคือการแต่งตั้งโยกย้ายและระบบงานสอบสวนส่วนเรื่องอื่นๆจะพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

“ในช่วง 2 เดือนแรกน่าจะเห็นเป็นรูปร่าง คือนำเรื่องต่างๆมาศึกษา ซึ่งคาดว่าจะได้ทำข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น และ 3 เดือนถัดไป ลงมือปรับแก้กฎหมาย และเสนอเป็นกฎหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติก่อนจะเข้าสู่ระยะที่ 4 รับฟังความคิดเห็น แต่เราคาดหวังว่าในช่วง 5 เดือนแรก ทุกอย่าง ต้องเสร็จสมบูรณ์ ผมเชื่อมั่นว่า จะใช้เวลา 9 เดือนทำเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจให้แล้วเสร็จตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ซึ่งการดำเนินการ จะมีข้อขัดข้องหรือแรงต่อต้านมากน้อยแค่ไหน ก็เป็นอีกเรื่อง” พล.อ.บุญสร้าง กล่าว

ลั่นไม่ใช่เรื่องยาก “บิ๊กสร้าง” ย้ำถกปฏิรูปตร.นัดแรกวางกรอบทำงาน

“บิ๊กสร้าง”รับหนังสือ”โรดแมปปฏิรูปตำรวจ” ย้ำประชุมกรรมการปฏิรูปตำรวจนัดแรก12ก.ค.วางกรอบทำงาน ลั่นไม่ใช่เรื่องยาก พร้อมศึกษากันได้ จ่อเปิดเว็บไซต์รับฟังทุกความเห็น มั่นใจแบ่งกรอบเวลาตาม”บิ๊กตู่”กำหนด

11 ก.ค.60 ที่มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม ถ.วิภาวดีรังสิต นางสมศรี หาญอนันทสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ เป็นตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ เดินทางมามอบหนังสือ “โรดแมปปฏิรูปตำรวจ” จำนวน 36 เล่ม ให้กับประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิรูปตำรวจ และระบบงานสอบสวน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนตามเสียงเรียกร้องต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เป็นผู้รับหนังสือ

ทั้งนี้ พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า การประชุมนัดแรกในวันที่ 12 ก.ค.ที่กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ จะเป็นการประชุม เพื่อแนะนำตัวคณะกรรมการฯทั้งหมด รวมถึงพูดถึงกรอบการทำงานและรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการแต่ละคน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ คาดว่าความคิดเห็นคงไม่แตกต่างกันมากนัก อีกทั้งจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน โดยให้คณะกรรมการฯ ที่มีความชำนาญแต่ละด้านไปเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ส่วนที่มีการผลักดันให้ภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้วยนั้น ตนคิดว่าอย่างน้อยก็จะเป็นการช่วยกันแสดงความคิดเห็น ซึ่งประชาชนจะมาเป็นคณะอนุกรรมการร่วมด้วยหรือไม่นั้น ตนคิดว่าไม่จำเป็น เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อและโซเชียลมีเดียได้ แต่บางคณะอนุกรรมการอาจจะมีการเชิญประชาชนมาร่วมด้วยในบางส่วน แต่ทุกภาคส่วนสามารถเสนอความคิดเห็นเข้ามาได้ตลอดเวลา

พล.อ.บุญสร้าง กล่าวต่อว่า ที่สำคัญเรื่องกรอบเวลาในการทำงานจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 9 เดือน โดยผลสรุปจะต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะตำรวจชั้นผู้น้อย ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 9 เดือน ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วถือเป็นโจทย์เรื่องเวลาในการทำงานของคณะกรรมการฯ จึงไม่ได้คำนึงว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นหรือนานจนเกินไป สำหรับสูตรการทำงานแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2-3-4 เดือนนั้น คงไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนและจะยึดการทำงานตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดลงมา ซึ่งฟังแล้วมีเหตุผล รวมทั้งจังหวะเวลากำลังดี ส่วนกรณีที่มีข้อเสนอแนะให้แยกระบบงานสอบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นข้อเสนอที่มาจากการเห็นปัญหา แต่จะให้ไปสังกัดกระทรวงใดนั้นต้องรอรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อถามถึงการแก้ไขปัญหาการซื้อขายตำแหน่งของตำรวจนั้น พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า นายกฯ ต้องการให้มีการแก้ไขเป็นอันดับแรก ตนคิดว่าคณะกรรมการฯคงไม่ใช่ผู้แก้ไขปัญหา แต่คณะกรรมการฯ จะหาวิธีการในการบริหารงานบุคคลให้ดี ซึ่งถ้าทำได้จะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม การประชุมของคณะกรรมการฯ จะแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในช่วงแรกจนกว่าจะมั่นใจว่าเพียงพอที่จะประชุมสัปดาห์ละครั้งเป็นหลักต่อไป โดยมีการประชุมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น ซึ่งในสัปดาห์นี้จะประชุมวันที่ 12 ก.ค.และวันที่ 14 ก.ค.นี้

“คณะกรรมการฯ จะรับฟังทุกความคิดเห็น รวมทั้งดำเนินการศึกษาด้วยตนเองด้วย โดยเลขานุการคณะกรรมการฯ จะสรุปผลการศึกษาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจทั้งหมดให้กับที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งที่ผ่านมาแนวความคิดเห็นการปฏิรูปส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นตรงกัน ซึ่งอาจจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น โดยเฉพาะและอาจจะเปิดเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนตัวผมไม่หนักใจในการทำงานครั้งนี้ แม้จะไม่ใช่ผู้ที่ทราบเรื่องนี้ดีตั้งแต่ต้น แต่เราก็สามารถศึกษาได้ และไม่ใช่เรื่องยากที่จะศึกษา เราสบายใจที่มีคณะกรรมการฯหลายคนมาช่วยกัน เป็นคนที่มีคุณภาพ สนใจเรื่องการปฏิรูปตำรวจและพร้อมให้ข้อคิดเห็น ส่วนที่ถูกมองว่าเป็นทหารมาปฏิรูปตำรวจนั้น คณะกรรมการฯ มีหลายคน ทั้งตำรวจ ทหาร และพลเรือน” พ.อ.บุญสร้าง กล่าว

Check Also

นายกฯใช้ ม. 44 เด้ง ‘สมชัย’ พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจ ม.44 ปลด ‘สมชัย ศรีสุทธิยากร’ พ้นเก้าอี้กกต. มีผลทันที ชี้ให้สัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม ส่วน กกต.อีก 4 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *