Wednesday , May 23 2018
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / บิ๊กตู่ ลั่น ไม่ใช้ ม.44 แก้ไฟใต้ ชี้ พรบฉุกเฉิน-มั่นคง แรงกว่า

บิ๊กตู่ ลั่น ไม่ใช้ ม.44 แก้ไฟใต้ ชี้ พรบฉุกเฉิน-มั่นคง แรงกว่า

7 มี.ค. 60 เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายชาวพุทธ 3 จังหวัดชายแดนใต้เรียกร้องให้ใช้อำนาจมาตรา 44 แก้ปัญหาในพื้นที่ว่า ขอให้ดูว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง หรือว่าไม่เข้าใจ บางคนบอกว่ารัฐบาลใช้มาตรา 44 นี้มากเกินไป จนไม่เกิดประโยชน์ แต่เมื่อกฎหมายปกติใช้ไม่ได้ ไม่มีใครเคารพนับถือ ก็ต้องใช้กฎหมายพิเศษ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา 44 ซึ่งมารตรา 44 เบากว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เพราะสามารถยกเว้นหรือยกเลิกได้ สามารถทำในรูปแบบของเบาหรือหนักก็ได้ ดังนั้นขอให้เข้าใจ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ได้ทำความเข้าใจในเรื่องที่เครือข่ายชาวพุทธ 3 จังหวัดเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหาไปแล้ว ผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทุกอย่างยุติลงแล้ว แต่ก่อนหน้านี้มีคนไปยุ ซึ่งวันนี้มีหลายพวกไปกระทุ้งตรงโน้นตรงนี้ ขอให้สื่อไปหามาให้ด้วยว่าเป็นใคร แล้วจะให้ 2 ศาสนาเกิดความขัดแย้งได้อย่างไร ไม่คิดว่าจะมีใครมาแทรกแซงหรือ ทั้งนี้ องค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) เข้าใจดีว่าต้องแก้ไขปัญหาในประเทศไทยให้ได้ก่อน โดยโอไอซี ได้ติดตามและเห็นความก้าวหน้าตามลำดับ มีแต่คนไทยด้วยกัน ที่พยายามจะไล่กันไป ไล่กันมา จนมีเรื่อง
บิ๊กตู่ เผยทุกอย่างคลี่คลาย หลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ-พิธีพระบรมราชาภิเษก
7 มี.ค. 60 เมื่อเวลา 14.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. กล่าวถึงการประเมินสถานการณ์ความเคลื่อนไหวจากกลุ่มต่างๆ ทางการเมือง มีสัญญาณบ่งบอกว่าจะกระทบให้ต้องขยับโรดแมปหรือไม่ ว่า สื่อก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ใครเป็นคนทำ สื่อก็ไปหาคนทำ ตนพยายามทำให้สงบอยู่แล้ว เรื่องโรดแมปก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้น บอกไปแล้วว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ทุกอย่างจะคลี่คลายลงหลังจากพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และมีพิธีพระบรมราชาภิเษก ว่ากันเรื่องขั้นตอนของประชาธิปไตย เหตุการณ์เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดคิด ไม่อยากให้เกิดอยู่แล้ว

เมื่อถามว่า เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบครม. กรณียังไม่เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขแล้ว ตรงนี้จะมีการเผยแพร่เมื่อไร พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “รอซิ อีกไม่นานเดี๋ยวเขาจะเปิดเผยให้ดู พร้อมกำหนดพระราชทานโดยละเอียด”

บิ๊กตู่ งัด ม.44 ตั้ง ออมสิน นั่งกรรมกพช.
8 มี.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เนื่องด้วยมีประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี จึงมีผลให้กรรมการบางรายใน คณะกรรมการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง จึงสมควรแต่งตั้งกรรมการทดแทนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ในส่วนของกพช.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ดังนั้นหัวหน้าคสช.จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แต่งตั้ง นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการในกพช. ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 7 มี.ค.2560 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.

บิ๊กตู่ งัดม.44 ให้ประยงค์ ปรียาจิตต์ นั่งกรรมการ-เลขาฯ คตช
8 มี.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) โดยให้ยกเลิกคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560 เพื่อให้การดําเนินงานของคตช.เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและเหมาะสม

จึงมีคําสั่งให้เปลี่ยนแปลงคตช. จากเดิม ที่ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เป็นกรรมการและเลขานุการ เปลี่ยนแปลงให้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) เป็น กรรมการและ เลขานุการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2559 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 7 มี.ค.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.

ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับเลขาฯป.ป.ท. คือ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ ขณะที่คำสั่งคสช.ที่ 2/2560 ที่ยกเลิกนั้นได้ให้ นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานป.ป.ท. เป็นกรรมการและเลขาฯ

บิ๊กตู่ สั่งกำชับดูแลความสะดวกผู้พิการ ในการเข้าถึงขนส่งสาธารณะ
7 มี.ค. 60 เวลา 14.40 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. เรื่องแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ว่า นโยบายของรัฐบาลในการดูแลผู้พิการนั้น จะต้องบริการและดูแลอย่างทั่วถึง จึงสั่งการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย ให้ดูแลการเรื่องสร้างลิฟต์ให้แก่ผู้พิการในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดิน หรือรถไฟฟ้า เพราะผู้พิการยังมีความไม่สะดวกในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนเหล่านี้ จึงต้องแก้ไขและอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการให้ได้มากที่สุด

นายกฯ ระบุเก็บภาษี ทักษิณ กรมสรรพากรดำเนินการอยู่
7 มี.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณาแนวทางเรียกเก็บภาษีเงินได้จาก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีขายหุ้นชินคอร์ป ให้กับเทมาเส็ก เมื่อปี 2549 ซึ่งจะหมดอายุความที่สามารถเรียกได้ในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ว่า เรื่องนี้กระทรวงการคลังได้กำชับกรมสรรพากรดำเนินการอยู่ ให้มีการติดตามและประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลก็รอรับฟังรายงานจากข้อสรุปดังกล่าว

ประยุทธ ห่วง เจ๊ยุ รับนับถือเหมือนญาติพี่น้อง
6 มี.ค. 60 เมื่อเวลา 14.30 น. ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเป็นห่วง อาการป่วยของ นางยุวดี ธัญสิริ หรือ เจ๊ยุ อดีตนักข่าวอาวุโสประจำทำเนียบรัฐบาล และให้กำลังใจ โดยมอบหมายให้ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำกระเช้าดอกไม้ไปเยี่ยม

“นายกรัฐมนตรี ไม่ต้องการให้สังคมมองภาพระหว่าง นายกรัฐมนตรีกับเจ๊ยุ ว่ามีการทำงานร่วมกันอย่างไม่ราบรื่น อย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย โดยข้อเท็จจริง นายกรัฐมนตรี รับราชการทหาร มีระบบอาวุโส รุ่นพี่ รุ่นน้อง และให้ความนับถือเหมือนญาติพี่น้องเช่นกัน จึงอยากให้ทุกฝ่ายอย่ามองเรื่องนี้เป็นประเด็นความขัดแย้ง หรือเพิ่มความแตกแยกในสังคม”

เต้น แกว่งปากเหน็บ 3 ปี รัฐบาลคสช. สร้างความสุขทำคนไทย จนเท่าเทียม
“ณัฐวุฒิ”เหน็บ รัฐอ้างสำนักข่าวต่างประเทศให้ไทยมีความสุขด้านเศรษฐกิจอันดับหนึ่งโลก เพราะจนเท่าเทียมกันกิจการร้านค้าสงบเงียบเชียบ เปรียบเหมือนสถานการณ์เรียนรู้ร่วมกันของสังคมไทย

8 มี.ค.60 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ นปช.กล่าวว่า ตนชอบอ่านประวัติศาสตร์การเมืองของหลายประเทศ พบว่า วิชาก้นหีบของเผด็จการ คือการสร้างข่าว โฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งทำทั้งใน และจากต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยจะมีวิชานี้หรือไม่ตนไม่ทราบ แต่จากข่าวที่รัฐบาลบอกว่า สำนักข่าวต่างประเทศให้ประเทศไทยมีความสุขด้านเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกนั้น ทำให้ตนมีความสุขมากขึ้นทันที และคิดว่าอาจเป็นจริงได้เพราะผู้มีอำนาจคืนความสุขให้ประชาชนอย่างหนักหน่วงมาเกือบ 3 ปี จึงพยายามค้นหาว่าที่มาของความสุขที่ทำให้คนไทยมีมากกว่าใครในโลกคืออะไรบ้าง ซึ่งพอจะสันนิษฐานได้ว่าเราอาจมีความสุขเพราะเกือบ 3 ปีมานี้คนไทยเท่าเทียมกัน คือจนลงและทำมาหากินยากทุกสาขาอาชีพ บ้านเมืองสงบ ทั้งห้างร้าน กิจการต่างๆ แม้แต่ตลาดสดตลาดนัดก็สงบเงียบเชียบ ได้รับเกียรติจากภาครัฐจัดให้เป็นคนมีฐานะ เพราะมีการขึ้นภาษีหลายด้านทยอยประกาศตลอดเวลา การเมืองก็เรียบร้อย ในสภาฯไม่มีภาพการโต้แย้งกันให้รำคาญใจ มีแต่คนคิดเห็นไปทางเดียวกัน แม้แต่เรื่องใหญ่แบบซื้อเรือดำน้ำอยู่ในพ.ร.บ.งบประมาณฯก็ผ่านสนช.โดยไม่มีสมาชิกแม้แต่คนเดียวลุกขึ้นทักท้วง

“คนไทยรู้จักให้อภัย ไม่เอาเรื่องเอาราวกัน รับค่าหัวคิวแล้วคืนเงินก็ไม่เป็นไร ตั้งบริษัทในค่ายทหารก็ได้ ขาดลงมติในสภาฯ มากมายก็ไม่ต้องโชว์ใบลา ทุกเรื่องที่มีปัญหาตั้งกรรมการสอบกันเองแล้วจบกันไป บางทีสภาพแบบนี้อาจถูกอธิบายเป็นการคืนความสุขหรือไม่ ผมคิดว่า ดัชนีชี้วัดความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ส่วนตัวอยากเห็นรัฐบาลมีความสุข ทำอะไรก็เอาที่ท่านสบายใจ ไม่ต้องกังวลว่าใครจะต่อต้าน เพราะเรายืนยันว่าไม่เคลื่อนไหวใดๆ อยู่นานแค่ไหนก็ว่าไปเลย สถานการณ์แบบนี้คือการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมไทยทั้งประชาชนและผู้มีอำนาจ ขึ้นอยู่กับว่าบทสุดท้ายใครจะเป็นคนให้บทเรียนกับใคร ที่พยายามจุดกระแสเรื่องพล.อ.สนธิ ไปพบนายกฯทักษิณนั้น อย่าไปทำให้เป็นทุกข์เลย เรื่องเกิดหลายปีแล้ว ตอนนั้น พล.อ.สนธิ ไม่มีอำนาจอะไรแล้ว แต่ถ้าได้รู้ว่าก่อนยึดอำนาจ 19 ก.ย.49 ใคร กลุ่มไหน พรรคใดไปพบไปคุยกับ พล.อ.สนธิบ้าง น่าสนใจกว่าเยอะ” นายณัฐวุฒิ กล่าว

Check Also

“มาร์ค”เผยคนไม่น้อยหนุน”ชวน”นั่ง”นายกฯ”ตามรอย”มหาธีร์”

“มาร์ค” ชี้ “เลือกตั้งมาเลย์” บ่งบอกความเข้มแข็ง “ปชต.” ระบุ อยากเห็นกระบวนการตาม “รธน.” แม้ถูกออกแบบเพื่อประโยชน์เฉพาะกิจ ยก “ชวน” คนไม่น้อยหนุน นั่ง “นายกฯ” เมื่อวันที่ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *