Wednesday , May 23 2018
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / โปรดเกล้าฯถอดสมณศักดิ์ทัตตชีโวพ้น“พระราชภาวนาจารย์”นำเงินวัดพระธรรมกายไปเล่นหุ้น-ผิด ม.157-คำสั่งคสช.

โปรดเกล้าฯถอดสมณศักดิ์ทัตตชีโวพ้น“พระราชภาวนาจารย์”นำเงินวัดพระธรรมกายไปเล่นหุ้น-ผิด ม.157-คำสั่งคสช.

โปรดเกล้าฯถอดสมณศักดิ์พระทัตตชีโวพ้นจาก พระราชภาวนาจารย์ ฐานให้ที่พักพิงผู้ต้องหาและนำเงินวัดพระธรรมกายไปเล่นหุ้นผิด ม.157 อีกทั้งขัดคำสั่งคสช.ให้มารายงานตัวก็ไม่มา จึงไม่สมควรอยู่ในสมณศักดิ์อีกต่อไปมีผล 7 มีนาคม
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ มีรายละเอียดระบุว่า ด้วย พระราชภาวนาจารย์ (พระทัตตชีโว หรือเผด็จ ทัตตชีโว) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เข้าข่ายการเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหาและการนําเงินของวัดพระธรรมกายไปเล่นหุ้น เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗

และยังเป็นผู้ต้องหากระทําความผิด โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหามาพบ และรายงานตัว แต่ผู้ต้องหาไม่มาตามกําหนด พนักงานสอบสวนจึงได้ออกหมายเรียกอีก จนถึงปัจจุบันผู้ต้องหาก็ยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด จึงไม่สมควรดํารงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไป และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอน พระราชภาวนาจารย์ (พระทัตตชีโว หรือเผด็จ ทัตตชีโว) ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ประวัติพระราชภาวนาจารย์

พระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทตฺตชีโว) มีนามเดิมว่า เผด็จ ผ่องสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2483 ณ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้มีความใฝ่ฝันในการฝึกสมาธิมาตั้งแต่วัยรุ่น ขณะเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยม 4 ที่โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เคยเที่ยวเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ ลองผิดลองถูกมาแล้วหลายสำนัก

หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้ว เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้มีโอกาสได้รู้จักกับนิสิตรุ่นน้องชื่อ ไชยบูลย์ สุทธิผล ปัจจุบันคือ พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย ด้วยความศรัทธาในภูมิธรรม ความรู้และการประพฤติปฏิบัติของรุ่นน้องคนนี้ จึงได้ติดตามไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ศึกษาวิชาธรรมกายกับแม่ชีจันทร์ ขนนกยูง ตามหลักของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ศาลจังหวัดปทุมธานี อนุมัติให้ตำรวจออกหมายเรียก พระราชภาวนาจารย์ให้เข้าพบพนักงานสอบสวน

บรรพชาอุปสมบท

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีฉายาว่า “ทตฺตชีโว” แปลว่า “ผู้ถวายชีวิตแล้วแด่พระศาสนา” โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพวรเวที เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา

พ.ศ. 2496-2501 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2501-2503 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7-8 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2503-2510 กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2507-2509 Diploma of Dairy Technology Hawksbury College ประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ. 2518 นักธรรมตรี

สมณศักดิ์

พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระที่ พระภาวนาวิริยคุณ

พ.ศ. 2556 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระที่ พระราชภาวนาจารย์ ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ตำแหน่ง

รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

รองประธานมูลนิธิธรรมกาย

President of Dhammakaya International Society of North America and Europe

รองหัวหน้าพระธรรมทูต สาย 8

Check Also

“มาร์ค”เผยคนไม่น้อยหนุน”ชวน”นั่ง”นายกฯ”ตามรอย”มหาธีร์”

“มาร์ค” ชี้ “เลือกตั้งมาเลย์” บ่งบอกความเข้มแข็ง “ปชต.” ระบุ อยากเห็นกระบวนการตาม “รธน.” แม้ถูกออกแบบเพื่อประโยชน์เฉพาะกิจ ยก “ชวน” คนไม่น้อยหนุน นั่ง “นายกฯ” เมื่อวันที่ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *