Friday , February 28 2020
Home / ข่าว / คำถามเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

คำถามเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

คำถาม:  ดิฉันกำลังรอใบเขียวอยู่ อยากกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองไทย จะไปได้ไหม?

ผู้ที่ถือใบเขียวสามารถเดินทางเข้าออกอเมริกาได้ตามใจปรารถนา มีข้อกำหนดเพียงว่า เขาจะต้องออกจากอเมริกานานไม่เกิน 6 เดือน

ส่วนผู้ที่กำลังรอใบเขียวอยู่จะไม่สามารถเดินทางออกจากอเมริกา ยกเว้นจะต้องขออนุญาตคือทำ advance parole เสียก่อน ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลสำคัญ อิมมเกรชั่นก็จะอนุญาตให้เดินทางได้ ผู้ที่มีสิทธิขอใบอนุญาตเดินทางดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่สถานภาพหรือวีซ่าไม่ขาดในขณะที่ยื่นขอใบเขียว (adjustment of status) หรือถ้าสถานภาพ/วีซ่าขาด ก็จะต้องขาดไม่เกิน 6 เดือน ในขณะที่ยื่นขอใบเขียว เช่น สมมุติ คุณเดินทางเข้ามาในอเมริกาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2017 บัตรควบคุมคนเข้าเมือง (I-94) ประทับตราว่าคุณสามารถอยู่ในอเมริกาได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2017 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2017 คุณแต่งงานกับอเมริกันซิติเซนต์ และยื่นขอใบเขียวในวันที่ 15 ธันวาคม 2017 การที่คุณอยู่ในอเมริกาเกินกว่าวันที่ที่ระบุไว้ในบัตรควบคุมคนเข้าเมือง ถือว่าสถานภาพขาด (out of status) คุณจะไม่มีสิทธิขอรับใบเขียวในอเมริกา ยกเว้นเฉพาะกรณีคนที่แต่งงานกับซิติเซนต์สมมุติคุณแต่งงานกับซิติเซนต์ เมื่อสถานภาพของคุณขาดแต่ขาดไม่เกิน 6 เดือน ดังนั้นคุณมีสิทธิที่จะขอใบอนุญาตเดินทาง (advance parole) เพื่อเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองไทยได้ แต่ถ้าคุรยื่นขอใบเขียววันที่ 15 มกราคม 2018 (หลังจากที่สถานภาพของคุณขาดเกินกว่า 6 เดือน) เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นจะไม่ยอมออกใบอนุญาตเดินทางให้คุณ ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะพลั้งเผลอออกใบอนุญาตเดินทางให้คุณ แต่เจ้าหน้าที่ที่สนามบินอาจจะไม่ยอมให้คุณกลับเข้ามาในอเมริกาคุณอาจจะต้องรออยู่ที่เมืองไทยเป็นเวลา 3 หรือ 10 ปี เสียก่อน

คำถาม:  ดิฉันแต่งงานกับคนที่มีใบเขียว ถ้าสามีของดิฉันยื่นขอใบเขียวให้ดิฉันแล้ว ดิฉันจะมีสิทธิขอใบญาตทำงานได้ไหม?

อิมมิเกรชั่นได้แยกประเภทของผู้ที่มีสิทธิรับใบเขียวไว้แตกต่างกัน แต่ละประเภทก็จะมีจำนวนโควต้าใบเขียวที่จะออกให้ในแต่ละปี เนื่องจากมีคนยื่นขอใบเขียวมากเกินกว่าโควต้าที่กำหนดให้ ดังนั้นผู้ที่ยื่นเรื่องไว้จะต้องรอเป็นเวลาหลายปีกว่าจะถึงคิวของตน  เมื่อถึงคิวแล้วผู้นั้นจึงจะมีสิทธิเปลี่ยนสถานภาพเป็นใบเขียว (adjustment of status) และเขาสามารถขอใบทำงานไปได้พร้อมกัน

ในกรณีของคุณที่แต่งงานกับผู้ถือใบเขียว หลังจากยื่นเรื่องแล้วคุณจะต้องรอประมาณ 2 ปี 4 เดือนกว่าจะถึงคิวของคุณ ในระหว่างที่รอคิวนี้คุณไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงาน และคุณจะไม่มีสิทธิที่จะอาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างถูกต้อง ถ้าคุณสถานภาพหรือวีซ่าขาดไปแล้วในขณะที่สามีของคุณยื่นเรื่องให้คุณ คุณจะไม่มีสิทธิรับใบเขียวในอเมริกา แต่คุณจะต้องกลับไปรับใบเขียวที่เมืองไทย และคุณอาจจะถูกทำโทษมิให้กลับเข้ามาเป็นเวลา 3 หรือ 10 ปี

คำถาม:  ผมเพิ่งได้รับใบเขียวเมื่อต้นปีนี้ ผมมีภรรยาและลูกอยู่ที่เมืองไทย ทำอย่างไรภรรยาและลูกของผมจึงจะสามารถมาอยู่กับผมที่นี่ได้?

ถ้าคุณได้ใบเขียวจากการทำงานหรือจากญาติพี่น้องโดยคุณเป็นญาติอันดับที่ 2 คือพ่อแม่ที่ถือใบเขียวยื่นเรื่องให้คุณ ญาติอันดับที่ 3 คือ พ่อแม่ที่เป็นซิติเซนต์ยื่นเรื่องให้คุณ หรือญาติอันดับที่ 4 คือพี่น้องที่เป็นซิติเซนต์ยื่นเรื่องให้คุณ ในกรณีดังกล่าวภรรยาและลูกของคุณมีสิทธิที่จะได้รับใบเขียวได้พร้อมกับคุณ โดยแสดงหลักฐานการแต่งงานและใบเกิดของลูก

ถ้าภรรยาและลูกของคุณไม่มีสิทธิได้รับใบเขียวตามคุณดังกรณีข้างต้นคุณก็สามารถยื่นขอใบเขียวให้แก่พวกเขา ซึ่งจะจัดเป็นญาติอันดับที่ 2 ในกรณีนี้พวกเขาจะต้องรอคิวนานประมาณ 3 ปี

ถ้าคุณถือใบเขียวไว้ครบ 5 ปี คุณามารถโอนสัญชาติเป็นอเมริกันภรรยาและลูกของคุณจะเป็น Immediate Relatives ซึ่งสามารถขอใบเขียวได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยโควต้า หลังจากที่คุณยื่นเรื่องให้พวกเขาสามารถได้รับใบเขียวและเดินทางมาอเมริกาได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน

แต่ถ้าคุณได้รับใบเขียวในฐานะบุตรที่ยังไม่ได้แต่งงาน โดยคุณโกหกว่าคุณยังไม่ได้แต่งงาน ถ้าอิมมิเกรชั่นตรวจพบว่าคุณโกหกหรือบิดเบือนความจริงเพื่อเอาใบเขียว คำร้องขอใบเขียวให้ภรรยาและลูกของคุณจะถูกปฏิเสธ คุณอาจจะเสียงกับการมิให้โอนสัญชาติ นอกจากนั้นคุณอาจจะถูกยึดใบเขียวคือ และอาจจะถูกเนรเทศได้

ผู้ใดมีปัญหาด้านอิมมิเกรชั่นสามารถโทรปรึกษาทนายความจรินทรได้ที่หมายเลข 310-515-2888

จรินทร ทานัชฌาสัย

Check Also

ถ้าคุณหย่าก่อนที่จะได้รับใบเขียวถาวร

การหย่าร้างมิได้เป็นสิ่งที่คู่สมรสอยากให้เกิดขึ้น แต่จากสถิติคนที่แต่งงานประมาณ 50% ต้องหย่าร้างขาดจากกัน การหย่าร้างนอกจากจะมีผลกระทบต่อชีวิตในสังคมและเศรษฐกิจการเงินของคู่สมรสโดยทั่วไปแล้วการหย่าร้างยังมีผลกระทบต่อสถานภาพของคนต่างชาติที่กำลังขอรับสถานภาพใบเขียวถาวร 1.กรณีใบเขียวจากการทำงาน กรณีที่คุณเป็นคนยื่นขอรับใบเขียวจากการทำงาน คือเป็นคนที่นายจ้างต้องการทำใบเขียวให้ (Primary Beneficiary) ถ้าหลังจากยื่นเรื่องทำใบเขียวแล้ว คุณได้หย่าร้างจากคู่สมรส การหย่าร้างจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการขอรับใบเขียวของคุณ แต่ในกรณีที่คุณเป็นคนพ่วง (Derivative ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *