Tuesday , March 19 2019
Home / สังคมต่างเมือง / San Diego / ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2019

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2019

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้

โดย ชัยเสน

คุณน้ำผึ้ง Pollom และครอบครัว ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระครูวิเทศวีราภรณ์ – คณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ พร้อมด้วยญาติมิตรชาว San Diego ที่มาร่วมทำบุญ 100 วัน-ถวายภัตตาหารเพล-สังฆทานอุทิศให้กับ คุณปาน Pollom ผู้ล่วงลับ ขอให้มีความสุขในสุคติภพด้วยเทอญ (2/23/2019)

คุณวิเชียร คุณวชิรา หทัยทารา เจ้าของร้านอาหาร Thai Palm Restaurant และคุณทัศนีย์ Komesu ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระครูวิเทศวีราภรณ์ – คณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ หลังเดินทางไกลมาจากเมือง Palm Spring มาทำบุญถวายสังฆทานที่วัดพุทธจักรฯ ขอให้มีความสุขควาเจริญตลอดไป (2/26/2019)

พระครูวิเทศวีราภรณ์ – คณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คณะครูอาสา-ผู้ปกครอง-น้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ หลังเสร็จพิธี “วันไหว้ครู” ประจำปี 2019 ที่จัดขึ้นภายในอาคารเอนกประสงค์ วัดพุทธจักรฯ (2/24/2019)

พระครูวิเทศวีราภรณ์ – คณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คุณครูสุดารัตน์ พรหมประกาย ณ นครพนม, คุณครูเชอรี่-ดร.สุพีร์นา อินทรี เอ็ดเลอร์, คุณครูอนิสา ยอดหนูน้อย (ครูเกมมี่) , คุณครูประกายฝน เกษณา (ครูกี้) และ คุณครูกฤษณะ มาลัย (ครูเอิร์ท) ในวันไหว้ครู (2/24/2019)

หินชจฺโจปิ เจ โหติ อุฏฺฐาตา ธิติมา นโร อาจารสีลสมฺปนฺโน นิเส อคฺคีว ภาสติํ คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียร มีปัญญาประกอบด้วย อาจาระและศีลก็รุ่งเรืองได้ เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืดก็สว่างไสว ผู้มีความเคารพต่อบุคคลที่ควรเคารพ นั่นแหล่ะเป็นผู้มีมงคลอย่างสูงสด  (2/24/2019)

ภาพบรรยากาศขณะที่น้อง ๆ นักเรียนที่แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายชุดไทยและเสื้อสีขาวเพื่อแสดงความเคารพต่อครูผู้ให้วิชาความรู้ ในวัน “ไหว้ครู” พร้อมกันร้องเพลง “พระคุณที่สาม” ที่กล่าวถึงพระคุณของครู ณ อาคารเอนกประสงค์วัดพุทธจักรฯ (2/24/2019)

 ภาพบางส่วนของความน่ารักของน้อง ๆ นักเรียนนาฏศิลป์ตัวน้อย โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ ที่วาดลีลา แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ เป็นที่น่าปลื้มใจแทนผู้ปกครอง เพราะน้อง ๆ แสดงได้อย่างน่ารัก จนสาธุชนที่มาร่วมงาน กล่าวชมกันไม่ขาดปาก (2/24/2019)

* ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า

สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ

ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง

* พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

Check Also

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพระครูวิมลญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิปัสสนาและพระอาจารย์สุริยา ในงานบุญพระเวส-เทศน์มหาชาติ วัดพุทธวิปัสสนา ลองบีช ที่ท่านพระครูเมตตาจัดขึ้น ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ วัดพุทธวิปัสสนา ลองบีช (3/9/2019) พระครูวิเทศวีราภรณ์ ขณะแสดงธรรม พระเวสสันดรชาดก ในงานบุญพระเวส-เทศน์มหาชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงทานบารมี ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมา ที่จัดขึ้น ณ วัดพุทธวิปัสสนา ลองบีช (3/9/2019) พระครูวิเทศวีราภรณ์และคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ขณะเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *