Tuesday , July 23 2019
Breaking News
Home / สังคมต่างเมือง / San Diego / ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2018

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2018

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2018

โดย ชัยเสน

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้

พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ, พระมหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโน หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพระมหาไชยา ชินธมฺมญฺญู ครูใหญ่ฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะครู-ผู้ปกครอง-นักเรียนและสาธุชนวัดพุทธจักรฯ หลังพิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนฯ ปีการศึกษา 2018  (12/14/2018)

พระครูวิเทศวีราภรณ์ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรให้กับคณะครู-ผู้ปกครอง-นักเรียนและสาธุชน ผู้ผ่านกระบวนการการเรียนการสอนและร่วมสนับสนุนทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์ให้กับโรงเรียนฯ วัดพุทธจักรฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (12/14/2018)

 

พระมหาไชยา ชินธมฺมญฺญู ครูใหญ่ฯ ขณะกล่าวสุนทรพจน์และสรุปผลงานต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ากิจกรรมของโรงเรียนแต่ละปีมีมากมาย ต้องใช้ความสามารถของทั้งพระ-ครูและผู้ปกครองช่วยกันประคับประคองให้งานนั้น ๆ สำเร็จไปได้ด้วยดี (12/14/2018)

แม้ว่าภารกิจต่าง ๆ จะรัดตัวแต่ในฐานะผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างของวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ คุณดนัย เงาจีนานันท์ ก็เมตตาเดินทางมาเป็นเกียรติมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนในงานวันปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ(12/14/2018)

ในพิธีปัจฉิมนิเทศ ได้มีการมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ เพื่อเป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ในภาพ คุณสุกัลยา นิคอล เป็นตัวแทนโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ มอบเกียรติบัตรให้กับคุณพิกุล สรวงสมาบัติ  (12/14/2018)

คุณครูต่อโชค วรรณคำ, คุณครูเอมอร จันทรและคุณครูณัฐกานต์ ขันติเจริญธรรม ขณะกล่าวความในใจและสุนทรพจน์ ในพิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ ที่จัดขึ้นเพื่อสรุปผลงานประจำปีการศึกษา 2561 และปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ (12/14/2018)

ในพิธีปัจฉิมนิเทศของทุกปี สิ่งหนึ่งที่เป็นที่ประทับใจของคณะครู-ผู้ปกครองและสาธุชนชาววัดพุทธจักรฯ เห็นจะเป็นการอวดฝีไม้ลายมือส่งผลงานของบรรดาลูกศิษย์ที่น่ารักของคุณครูอาสา ในภาพ น้องLanna Reel และน้องEmily พิมพ์รดา Fisher ขณะแสดงนาฏศิลป์อย่างสวยงาม (12/14/2018)

ขอเชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญครูอาสาประจำปี 2018 โดยมี คุณครูต่อโชค วรรณคำ, คุณครูเอมอร จันทรและคุณครูณัฐกานต์ ขันติเจริญธรรม ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ครบ 1 ปี ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2019 เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนคุณครูทั้ง 3 ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย

ภาพที่ 9 : : ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีบวชเนกขัมมะสมาทานอุโบสถศีล เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2018 ประพฤติปฏิบัติธรรม เนื่องในพิธีสวดมนต์ข้ามปี-ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ และสวดมนต์ข้ามปีเริ่มพิธี 7.00 pm 31 ธันวาคม 2018

* ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า

“ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี ยสสฺสี สุขสีลวา ปิโย เทวมนุสฺสานํ มนาโป โหติ ขนฺติโก

ผู้มีความอดทน นับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ และ มีสุขเสมอ,

 ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่รัก ชอบใจของเทวดา และ มนุษย์ทั้งหลาย”

* พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

Check Also

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2019

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูวิเทศวีราภรณ์ องค์แสดงธรรม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณสุกัลยา นิคอล, คุณแนน คุณรอน บรอมลี่, คุณลอย ชาตรี และสาธุชนชาววัดพุทธจักรฯ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *