Monday , May 20 2019
Home / สังคมต่างเมือง / San Diego / ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้

โดย ชัยเสน

 

พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับครอบครัวคุณอำไพ เคนท์, คุณเจริญศิริ เชาวโนทัย และสาธุชน หลังถวายสังฆทานทำบุญวันคล้ายวันเกิดเพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต ขอให้มีความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าจน (5/12/2018)

พระอาจารย์มหาไชยา ชินธมฺมญฺญู ครูใหญ่โรงเรียนฯ วัดพุทธจักรฯ นำคณะครู-ผู้ปกครอง เดินทางไปร่วมเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในงาน Annual Diversity Visionary Awards (DVA) ที่จัดขึ้นโดย สมาคม Pacific Trade & Culture Alliance (PTCA) ณ South Coast Plaza เมือง North Orange County (5/19/2018)

พระอาจารย์มหาไชยา ชินธมฺมญฺญู ครูใหญ่โรงเรียนฯ วัดพุทธจักรฯ นำคณะครู-ผู้ปกครอง เดินทางไปร่วมเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในงาน Music of Thailand Ensemble @ UCLA ที่จัดขึ้นโดย ดร.สุพีร์นา อินทรี แอดเลอร์ (ครูเชอรี่) และคณาจารย์ UCLA  ณ Schoenberg Hall, UCLA (5/19/2018)

คุณครูต่อโชค วรรณคำ, คุณครูเอมอร จันทรและคุณครูณัฐกานต์ ขันติเจริญธรรม เดินทางไปร่วมเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในงาน Annual Diversity Visionary Awards (DVA) ที่จัดขึ้นโดย สมาคม Pacific Trade & Culture Alliance (PTCA) ณ South Coast Plaza เมือง North Orange County (5/19/2018)

ภาพบรรยากาศขณะ คุณครูเอมอร จันทรและคุณครูณัฐกานต์ ขันติเจริญธรรม แสดงนาฏยศิลป์ไทยในงาน Annual Diversity Visionary Awards (DVA) เป็นงานที่รวมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากประเทศต่าง ๆ ในภาคพื้น Asian Pacific ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก (5/19/2018)

คุณครูต่อโชค วรรณคำ ขณะวาดลีลารำไหว้ครูมวยไทย ณ ประรำพิธีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจากนานาประเทศที่ต่างส่งตัวแทนของประเทศของตนมาร่วมแสดงในงาน Annual Diversity Visionary Awards (DVA) เสน่ห์ของมวยไทยยังคงความเข้มขลังไม่แพ้ศิลปะใด ๆ  (5/19/2018)

ดร.สุพีร์นา อินทรี แอดเลอร์ (ครูเชอรี่) ได้จัดงานแสดงดนตรีไทยร่วมในเทศกาลมหกรรมการแสดงศิลปกรรมทางดนตรีจากคณาจารย์และนักศึกษาจากวิชาดนตรีด้านต่าง ๆ ชื่อ Spring Festival of World Music and Jazz 2018 ที่ทางมหาวิทยาลัย UCLA จัดขึ้น ณ Schoenberg Hall, UCLA  (5/19/2018)

 

คุณครูฐิติวรรณ LeBien, คุณครูต่อโชค วรรณคำและคุณครูณัฐกานต์ ขันติเจริญธรรม ได้เข้าร่วมแสดงศิลปะการแสดงและขับร้อง ประกอบการแสดงดนตรีไทย ในงาน Spring Festival of World Music and Jazz 2018 ที่ทางมหาวิทยาลัย UCLA จัดขึ้น ณ Schoenberg Hall, UCLA  (5/19/2018)

ดร.สุพีร์นา อินทรี แอดเลอร์ (ครูเชอรี่) นำนักเรียนแสดงดนตรีไทยประกอบบทละคร โดยมีคุณครูณัฐกานต์ ขันติเจริญธรรม เป็นผู้ร่วมขับร้องและคุณครูเอมอร จันทร เป็นผู้แสดงนาฏยศิลป์ประกอบดนตรีและบทละคร นับเป็นเกียรติกับครูอาสาและโรงเรียนฯ วัดพุทธจักรฯ เป็นอย่างยิ่ง  (5/19/2018)

* ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า

“ขนฺติ ธีรสฺส ลงฺกาโร ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน

ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ ขนฺติ หิตสุขาวหา

 

ขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ ขันติเป็นตบะของผู้พากเพียร

ขันติเป็นกำลังของนักพรต ขันตินำประโยชน์สุขมาให้.

* พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

Check Also

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูรัตนปัญญาวิเทศนำพระครูวิเทศวีราภรณ์ และสาธุชน เดินทางไปร่วมงานอบรมบาลีก่อนสอบ ได้เมตตาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่คณะครู นักเรียน ที่เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ ที่วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์  (5/12/2019) ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *