Monday , May 20 2019
Home / สังคมต่างเมือง / San Diego / ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2018

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้

โดย ชัยเสน

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านสั่งสมมหาทานบารมี เพิ่มกุศลบุญราศรีให้แก่ชีวิต โดยร่วมเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ทั้ง 13 ในงานประเพณีบุญพระเวส-เทศน์มหาชาติ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ (Hall) วัดพุทธจักร๚ แห่งเมืองเอสคอนดีโด้ ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 นี้ (5/13/2018)

พระมหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญและพระมหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโน ในนามวัดพุทธจักรฯ เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ในงานอบรมบาลีก่อนสอบ สำนักเรียนสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดสมเด็จพระมหารัชมงคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ (4/24/2018)

คณะสงฆ์-ผู้ปกครอง-ครูอาสาสมัครและนักเรียน โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณลุงRobert Vryheid ก่อนคณะนาฏศิลป์ทำการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในงาน Happy Khmer New Year Festival 2018 ที่ Colina Del Sol Park, San Diego  (4/21/2018)

คุณสมฤดี, คุณครูเอมอร, คุณครูณัฐกานต์, น้องSalinaและน้องNarisa เป็นตัวแทนโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ แสดงนาฏศิลป์ไทย อวดความงามและความอ่อนช้อยนาฏศิลป์ไทย ในงาน Happy Khmer New Year Festival 2018 ที่ Colina Del Sol Park, San Diego  (4/21/2018)

บรรยากาศขบวนพาเรด งาน Thai New Year of Thai Town ซึ่งในภาพคุณสมฤดี, คุณครูต่อโชค, คุณครูเอมอร, คุณครูณัฐกานต์, คุณMichelle, คุณKatie, น้องเอิร์น, น้องพัชรา, น้องนาริสาและน้องซาริน่าอาสาสมัคร โรงเรียนฯ วัดพุทธจักรฯ ซึ่งได้เดินทางไปร่วมงานใหญ่ครั้งนี้ด้วย  (4/22/2018)

บรรยากาศกองทัพโขนประจำขบวนพาเรด งาน Thai New Year of Thai Town, Los Angeles ซึ่งในภาพคุณครูต่อโชค วรรณคำ, คุณครูเอมอร จันทรและคุณครูณัฐกานต์ ขันติเจริญธรรม ครูอาสาสมัคร โรงเรียนฯ วัดพุทธจักรฯ ซึ่งได้เดินทางไปร่วมงานใหญ่ครั้งนี้ด้วย  (4/22/2018)

บรรยากาศอบอุ่น ของทีมงานพี่ ๆ น้อง ๆ อาสาสมัครจากทั่วสารทิศ ที่เดินทางมาร่วมสร้างสีสันในกองทัพโขน ขบวนพาเรด Tai New Year 2018 ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานกงสุลไทย ประจำมหานคร Los Angeles (4/22/2018)

ดร. สุพีร์นา อินทรีย์ เอดเลอร์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะผู้ปกครอง-ครูอาสาและนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ ก่อนที่ทั้งหมดจะร่วมขบวนพาเรดโขน ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ Thai Town ถนน Hollywood, Los Angeles (4/22/2018)

พระอาจารย์ไชยา ชินธมฺมญฺญู ครูใหญ่โรงเรียนฯ วัดพุทธจักรฯ นำคณะครูอาสาฯ ครูต่อโชค วรรณคำ, ครูเอมอร จันทรและครูณัฐกานต์ ขันติเจริญธรรม เดินทางไปร่วมเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ในงาน Thai-Lao food fair 2018 ณ Wat Amphawan of America ที่รัฐ Tennessee  (4/24/2018)

 

* ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า

“อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย อถญฺญมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต

บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน สอนผู้อื่นภายหลัง จึงไม่มัวหมอง

* พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

Check Also

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูรัตนปัญญาวิเทศนำพระครูวิเทศวีราภรณ์ และสาธุชน เดินทางไปร่วมงานอบรมบาลีก่อนสอบ ได้เมตตาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่คณะครู นักเรียน ที่เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ ที่วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์  (5/12/2019) ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *