Monday , May 20 2019
Home / สังคมต่างเมือง / San Diego / ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้

โดย ชัยเสน

 

พระครูวิเทศวีราภรณ์ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ เดินทางไปรดน้ำอวยพรปีใหม่ให้กับคุณพ่อเทพ คุณแม่บุญมา สุริยวงศา สองอุบาสกอุบาสิกาใจบุญประจำวัดผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (สงกรานต์) ซึ่งท่านทั้งสองก็หมั่นทำบุญ เป็นแบบอย่างอันดีงามสำหรับคนรุ่นหลังเสมอมา  (4/15/2018)

พระครูวิเทศวีราภรณ์ และคณะสงฆ์วัดพุทธจักร-วัดสุญญตาราม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับครอบครัวคุณบุษราพร เทเลอร์ ในวันทำบุญนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์-ฉันภัตตาหารเพลที่บ้านประจำปีของครอบครัวเทเลอร์ ขอให้มีความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าจน (4/14/2018)

หลังพิธีฉลองประเพณีสงกรานต์ประจำปีผ่านพ้นไป สาธุชนชาววัดพุทธจักรฯ ได้ทำพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับและถวายพระเจดีย์ทรายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ชาวไทยใน SD ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างมั่นคงเสมอมา  (4/15/2018)

อีกหนึ่งความงดงามของชาว SD คือการทำบุญสรงน้ำพระเป็นประจำทุกปี ในภาพคุณแม่บุญมา สุริยวงศา นำสาธุชนชาว SD สรงน้ำพระสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ณ ลานพระธรรม เพื่อเป็นศิริมงคลและขอพรปีใหม่ ซึ่งคุณแม่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรและเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่คนรุ่นหลัง  (4/15/2018)

คุณแม่จุไรวรรณ เชิดกายเพชรา ก็เป็นอีกท่านที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการบำเพ็ญบุญกุศลที่วัดพุทธจักรฯอย่างสม่ำเสมอ ในภาพขณะนั่งเป็นประธานผู้สูงอายุเพื่อให้ลูกหลานสาธุชนชาว SD ได้รดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ขอให้มีความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าจน (4/15/2018)

นาวาโทหญิง วรรณพร แมนเซอร์ ประธานจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 พักเหนื่อยจากงานใหญ่แล้ว ก็ได้ให้เกียรติมาร่วมงานบำเพ็ญบุญสงกรานต์-ทำบุญตักบาตร-ถวายพระเจดีย์ทราย-สรงน้ำพระ-รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ (4/15/2018)

ครอบครัวคุณบุษราพร เทเลอร์ นิมนต์พระสงฆ์วัดพุทธจักรเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญบ้านเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย และได้เชิญเพื่อนบ้านมาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ที่บ้านอีกด้วย โดยในงานยังมีการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ไทย สรงน้ำพระ ขอพรและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก (4/14/2018)

ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บ้านครอบครัวเทเลอร์ ซึ่งนำโดยคณะสงฆ์และคณะครูอาสาวัดพุทธจักรฯ จัดการแสดงวัฒนธรรมไทยอันเกี่ยวเนื่องกับประเพณีสงกรานต์เผยแผ่ความงดงามแบบไทยให้เพื่อนบ้านที่มาร่วมงานได้ชื่นชมกันอย่างอบอุ่น(4/14/2018)

คุณบุษราพร เทเลอร์ แม้จะเป็นเจ้าบ้านแต่ก็ร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทยไปกับคณะครู-ผู้ปกครอง โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ อีกด้วย เพื่อช่วยกันเผยแผ่ความเป็นไทย ในบรรยากาศทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก (4/14/2018)

 

* ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า

“อคฺคํ อายุ จ วณฺโณ จ ยโส กิตฺติ สุขํ พลํ  อคฺคสฺมึ ทานํ ททตํ อคฺคํ ปุญฺญํ ปวทฺฒติ.

เมื่อให้ทานในวัตถุอันเลิศ บุญอันเลิศ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุข และกำลังอันเลิศ ย่อมเจริญ

* พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

Check Also

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูรัตนปัญญาวิเทศนำพระครูวิเทศวีราภรณ์ และสาธุชน เดินทางไปร่วมงานอบรมบาลีก่อนสอบ ได้เมตตาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่คณะครู นักเรียน ที่เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ ที่วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์  (5/12/2019) ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *