Monday , June 1 2020
Home / บทนำ / บทนำ ประจำวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

บทนำ ประจำวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

***การศึกษาล่าสุดของรัฐแคลิฟอร์เนีย พบ ผู้หญิง 16 คน มีอย่างน้อย 1 คน ใช้ “กัญชา” ในระหว่างตั้งครรภ์! ผู้เชี่ยวชาญ ออกมาเรียกร้อง งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่กำลังรับรองกฏหมายให้ซื้อขายกัญชาเพื่อความสำราญ (ผ่อนคลาย) ได้เสรี

Latimes บอกว่า จากการศึกษาครั้งใหม่เกี่ยวกับการสูบกัญชาของผู้หญิงในระหว่างตั้งครรภ์ มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 1996 ที่แคลิฟอร์เนียรับรองให้กัญชาสามารถใช้เพื่อการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฏหมาย

การใช้กัญชาในกลุ่มผู้หญิงอายุครรภ์ตั้งแต่ 2 เดือน เพิ่มขึ้นปีละ 7.5 % จากปี 2009 และปี 2016 มีผู้หญิงประมาณ 1 ใน 14 คน เริ่มใช้กัญชาในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่พวกเขารู้ว่าตั้งครรภ์

ตัวเลขนี้อ้างอิงจากบันทึกทางการแพทย์ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 280,000 คนในแคลิฟอร์เนียเหนือ ที่อยู่ในระบบฝากครรภ์กับโรงพยาบาล Kaiser พวกเขาจะถูกถามเกี่ยวกับประวัติการใช้กัญชาครั้งล่าสุดในช่วง 8 สัปดาห์ก่อนกำหนดคลอด และแพทย์จะให้คนไข้ตรวจหาสารพิษจากการใช้กัญชาในร่างกายในช่วงไตรมาสแรกด้วย ซึ่งปรากฏว่า 55 % ผลทดสอบออกมาเป็นบวก คือ มีสารพิษตกค้างในร่างกาย

โดยรวมแล้ว, มีการใช้กัญชาเพิ่มขึ้น 4.2% ในปี 2009 เป็น 7.1 % ในปี 2016 นักวิจัยของรพ. Kaiser และทีมงาน ระบุว่า ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่ารายงานก่อนหน้า ซึ่งเป็นการศึกษาจากการสำรวจสุขภาพและการใช้ยาเสพติดแห่งชาติ มีหญิงตั้งครรถ์ใช้กัญชาเพียง 3.9 % ในปี 2014

การเพิ่มขึ้นที่น่ากลัวที่สุด คือ กลุ่มผู้หญิงวัยรุ่นที่ใช้กัญชาระหว่างตั้งครรภ์…ในปี 2009 มี 12.5 % ที่อายุเฉลี่ย 17 ปีหรือน้อยกว่า และ 9.8 % อายุ 18-24 ปี ขณะที่ปี 2016 ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 21.8 % และ 19 %

ไม่ใช่เฉพาะ “คุณแม่วัยทีน” และหญิงวัย 20 ปีขึ้นไปที่ใช้กัญชาเพิ่มขึ้น นักวิจัยยังพบว่า ในช่วง 7 ปีมานี้ ผู้หญิงวัยกลางคนที่ตั้งครรภ์ ก็ใช้กัญชาเพิ่มขึ้นเช่นกัน ระหว่าง 25-34 ปี เพิ่มจาก 3.4 % ในปี 2009 เป็น 5.1 % ในปี 2016, 35 ปีขึ้นไป เพิ่มจาก 2.1 % เป็น 3.3 % ในช่วงเวลาเดียวกัน

ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าผู้หญิงเหล่านั้นใช้กัญชาทั้งๆ ที่รู้ว่าตัวเองตั้งครรถ์หรือใช้มาก่อนอยู่แล้ว นักวิจัยเขียวไว้ในงานศึกษาชิ้นนี้ว่า การทดสอบสารพิษตกค้าง แสดงผลการใช้กัญชา 30 วันก่อนหน้าทดสอบ และหากสารพิษมีฤทธิ์รุนแรงอาจจะตกค้างอยู่ในระบบร่างกายได้เป็นเวลานาน

ถึงแม้ผู้หญิงเหล่านั้น จะไม่ได้จงใจใช้กัญชาทั้งๆ ที่รู้ว่าตั้งครรภ์ แต่ทารกก็ยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสารพิษอยู่ดี เพราะกัญชาจะเข้าไปทำลายระบบการพัฒนาทางสมองของเด็ก สอดคล้องกับการศึกษาเบื้องต้นของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ว่าสารพิษยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตผิดปกติของทารกในครรภ์ด้วย

ตอนนี้ทางการแพทย์กำลังเรียกร้องให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้กัญชาในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ว่าส่งผลกระทบต่อสมองของทารกมากน้อยเพียงใด และยังแสดงความกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่จะตามมาในรัฐแคลิฟอร์เนีย หลังจากที่อนุญาตให้ซื้อ-ขายกัญชาเพื่อการผ่อนคลายได้อย่างเสรี และจะมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2018 นี้

การเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบของ “การเปิดตลาดกัญชาเสรี” ยังไม่มีใครคาดเดาได้…แต่เราต่างก็รู้ดีว่า หากพ่อ-แม่ขาดวิจารณญาณ (โดยเฉพาะคุณแม่วัยทีน) และเลือกที่จะเพลิดเพลินกับการใช้ “กัญชา” เพื่อความผ่อนคลายมากกว่าการให้ความสำคัญกับสุขภาพตนเองและบุตรในครรถ์ของพวกเขาแล้ว ก็จะส่งผลกระทบด้านลบในระยะยาวแน่นอน โดยเฉพาะ “พัฒนาการทางสมองของทารก” ที่อาจจะเกิดมาไม่สมประกอบและจะกลายเป็น “ภาระ” แทนที่จะเป็น “กำลัง” ของชาติต่อไป….

***ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศ กระทำความดีความชอบ มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน

การเลือกบุคคลที่เหมาะสม “คู่ควร” แก่การได้รับเครื่องราชฯ นอกจากจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก “คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริมยิ่งดิเรกคุณากรณ์ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ แต่งตั้งขึ้นแล้ว….พวกเราในชุมชนก็มีสิทธิ์ที่จะสนับสนุน หรือคัดค้าน บุคคลดังกล่าวที่มีประวัติไม่ตรงตามคุณสมบัติได้ด้วย

สยามมีเดีย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นชุมชนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะบุคคลที่ได้รับเครื่องราชฯ พวกเขาคือ “ตัวแทนคนดี” ของชุมชนไทยแอล.เอ. โดยเฉพาะ “ผู้ใหญ่” ที่อยู่ที่นี่มานาน รู้เหนือ-ใต้-ออก-ตก ใครเป็นใคร ยิ่งไม่ควร “เพิกเฉย” ไม่งั้นเราคงได้ “พวกฉวยโอกาส” เขามารับเครื่องราชฯ ทั้งๆ ที่ไม่ควรคู่!…นี่ก็เพิ่งมีข่าวที่เมืองไทย…ไล่ออก-เรียกคืนเครื่องราชย์ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญากรุงเทพใต้” (อ่านรายละเอียดได้ที่ B1 หรือ live.siammedia.org)

ดังนั้นการรอบคอบในการพิจารณาตรวจสอบประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญ! เพื่อธำรงไว้ซึ่งความสูงส่งของรางวัลเกียรติยศ ให้คงอยู่….สืบไป

ผู้อ่านสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ได้ที่
http://www.thaiconsulatela.org/pressrelease_detail.aspx…

สุดท้ายนี้ สยามมีเดีย ขออวยพรให้ผู้อ่านทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญ “อย่าเจ็บ อย่าจน” เลย… สวัสดีปีใหม่!

 

Check Also

โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกรมฯ มีแผนจะส่งผู้แทนมาจัดอบรมเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *